Aktualność 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w europejskim programie badawczym PADEMIA

12.03.2014

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE pod kierownictwem prof. J. Barcza uczestniczy w europejskim programie badawczym Erasmus academic network on Parliamentary Democracy in Europe (PADEMIA) w latach 2013 – 2016.

W projekcie uczestniczy 56 największych ośrodków  naukowych z 31 krajów w Europie.

Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat demokracji parlamentarnej w Europie.

PADEMIA obejmuje następujące obszary badawcze:

 - Zmiana instytucji parlamentarnych w Europie

 - Rola parlamentów w Europie

 - Relacje między parlamentami i obywatelami w Europie;

 - Parlamenty narodowe i europejska sfera publiczna;

 - Rozwój demokracji parlamentarnej i konstytucyjnej

 - wielopoziomowa „multi-level” demokracja

 - Kryzys gospodarczy finansowy

 

Strona internetowa projektu:

http://www.pademia.eu/

powrót / back