Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego, na zlecenie firmy Gamma, realizuje projekt "Prace badawczo-rozwojowe nad usługą szkoleniową w modelu edutainment"

19.01.2018

Szkolenie czy Edutainment?

Poznaj różnice pomiędzy tradycyjnym szkoleniem kompetencyjnym a edutainmentem.

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie, podczas którego porównamy efektywność rozwojową i atrakcyjność szkoleń w obszarze zarządzania (w zakresie przywództwa, negocjacji, kreatywności, zarządzania zmianą). 

Każdy uczestnik wydarzenia weźmie udział w jednym szkoleniu stacjonarnym oraz w  jednym edutainmencie, dzięki czemu będzie mógł doświadczyć i poznać korzyści płynące z obu metod warsztatowych.

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych. Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: +48 505 273 564

EDUTAINMENT to termin powstały z połączenia dwóch pojęć – edukacji (education) i rozrywki (entertainment). Wydarzenie edutainmentowe projektowane jest w taki sposób, aby uczestnicy otrzymali intensywne, atrakcyjne doświadczenie, które stanie się fundamentem do realizacji celów rozwojowych. Jest odpowiedzią na oczekiwania pokolenia Y i Z , aby otaczający świat był bardziej zgrywalizowany, dynamiczny, pozwalający na aktywne uczestnictwo. Edutainment z powodzeniem czerpie z dwóch źródeł – świata eventów (atrakcyjna forma) i świata szkoleń. (cele rozwojowe).

PROWADZĄCY: Firma Szkoleniowa Gamma 

Firma zajmująca pierwsze miejsca w organizowanym przez Gazetę Finansową Rankingu Firm Szkoleniowych. Od 10 lat zdobywa doświadczenia w obszarze szkoleń kompetencyjnych.  Od 5 lat pod marką Gamma Discover rozwija obszar team buildingu i edutainmentu.

Misja firmy Gamma „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” przejawia się w inwestowaniu w innowacje, badania nad efektywnością rozwiązań rozwojowych.

Więcej na temat Gammy i Gammy Discover na stronach:

www.projektgamma.pl

www.gammadiscover.pl

LOKALIZACJA: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

TERMIN: 17.02.2018

GODZINA: 8:30 - 16:30

powrót / back