Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem Rankingu Szkół Olimpijskich - czyli tych, które w roku szkolnym 2015/2016 odniosły największe sukcesy w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych.

11.01.2017

W ALK laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium pokrywające czesne za I rok studiów. W kolejnych latach przyznanie stypendium jest uzależnione od średniej ocen. Powinna ona wynieść co najmniej 4,60.

Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych są od 19 lat "Perspektywy". Zestawienie najlepszych szkół olimpijskich stanowi jedną z pięciu części rankingu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom: XIII Liceum Ogólnokształcącemu ze Szczecina, XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica z Warszawy i Liceum Akademickiemu UMK z Torunia. Licea te zostały także laureatami - w tej samej kolejności - głównego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017.

Zwycięzcom nagrody wręczył prof. Grzegorz Mazurek, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą ALK.

Autor zdjęć: Krzysztof Wojciechowski, "Perspektywy"


Więcej o rankingu i więcej zdjęć

powrót / back