Aktualność 

Konferencja na temat "60 lat Traktatu Rzymskiego. Przyszłość procesu integracji europejskiej"

15.03.2017


Kolegium Prawa

Akademii Leona Koźmińskiego

zaprasza na konferencję

 

"60 lat Traktatu Rzymskiego.

Przyszłość procesu integracji europejskiej"

 

(4 kwietnia 2017r. - wtorek - początek godzina 12:30)

Program:

 •  Powitanie: prof. dr hab. Monika Całkiewicz, Prorektor  do spraw Studiów Prawniczych w ALK
 • Panel ambasadorów:
 1. Marek Grela (UE w dobie globalizacji)
 2. Jan Truszczyński (wyzwania przed rynkiem wewnętrznym UE)
 3. Jan Barcz (system instytucjonalny w dobie zróżnicowania UE)
 4. Marek Prawda (stan dyskusji nad przyszłością UE)
 • Dyskusja

Konferencja  odbędzie się w Sali Senatu (sala 202)

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

 

Prosimy o potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk@gmail.com

Notki biograficzne panelistów (w kolejności występowania):

 1. Ambasador Marek Grela: m.in. szef St. Przedstawicielstwa przy UE (2002-2006), następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Sekretariacie Generalnym Rady UE i wysoki urzędnik w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, obecnie profesor   w Uczelni Vistula.
 2. Ambasador Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, następnie główny negocjator ws. akcesji Polski do UE;  2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej; obecnie jest wykładowcą w Uczelni Vistula i współpracuje z Grupa Wsparcia Ukrainy w Komisji Europejskiej.
 3. Ambasador Jan Barcz: obecnie profesor  w Akademii Leona Koźmińskiego, m.in. Ambasador RP w Wiedniu (1995-1999) i dyrektor Departamentu UE w MSZ.
 4. Ambasador Marek Prawda: obecnie dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w przeszłości m.in. Ambasador RP w Szwecji i w Republice Federalnej Niemiec oraz (2012-2016) szef. St. Przedstawicielstwa RP przy UE. 

powrót / back