Katedra Marketingu
pokój A109, A118 lub A136a
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa
e-mail: marketing@kozminski.edu.pl

PATRONAT HONOROWY 

The Global Innovation and Logistics Institute

 

 

„LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCI – IMPLIKACJE DLA BIZNESU I RYNKU”

 

TERMIN:  02.04.2014
CZAS TRWANIA: 10.00–16.00

 

Informacje o seminarium 

Szczegółowa problematyka seminarium:

 • WSPÓŁCZESNE I PRZYSZŁE OBRAZY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE;
 • LOGISTYKA W POLSCE STAN I WYZWANIA:
 • TECHNOLOGIE W LOGISTYCE –  ROLA I ZNACZENIE;
 • PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI W POLSCE I NA ŚWIECIE;
 • STRUKTURY KLASTROWE A LOGISTYKA;
 • LOGISTYKA A RYNKI WSCHODNIE;
 • INNOWACJE W TRANSPORCIE i LOGISTYCE;
 • INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE;
 • MULTIMODALIZM A LOGISTYKA;
 • PERSPEKTYWY RYNKU PRACY DLA LOGISTYKÓW

Forma seminarium 

Prezentacje na w/w tematy przygotowane przez przedstawicieli ośrodków akademickich i praktyków; Dwa panele dyskusyjne

Osoba koordynująca seminarium: Dr M. Antonowicz

PROGRAM SEMINARIUM

 

 

9.00 -9.45 Rejestracja
9.45 - 9.50 Oficjalne przywitanie (Wystąpienie Rektora/Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą,  Kierownika Katedry Marketingu)
9.50. - 10.20Wprowadzenie do tematu: Dr M. Antonowicz ALK, Dr M. Pawęska, Prezes CILT POLSKA
10.20 - 10.35Współczesne i przyszłe obrazy logistyki  -  prof. Mariusz Jedliński, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Uniwersytet Szczeciński
10.35  - 10.50Technologie Przyszłości w Logistyce i Łańcuchach Dostaw – Prof. W. Piotrowicz, Oxford University
10.50 - 11.05Chmura w transporcie i logistyce, prof. Adam Prokopowicz The Global Innovation and Logistics Institute Interdisciplinary Research, Business and Education
11.05 - 11.20Logistyka w Polsce – Stan i Perspektywy  - dr G. Szyszko, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
11.20 - 11.35Przerwa kawowa
11.35 – 13.00
Dyskusja panelowa „Problemy i wyzwania logistyki w zglobalizowanym świecie”
Prowadzący: red. Robert Przybylski,  Rzeczpospolita

UczestnicyPraktycy reprezentujący firmy Logistyczne, stowarzyszenia branżowe np. DHL – Vice – Pan Prezes ds. Marketingu i Sprzedaży Pan E. Osiecki, Pan Prezes G. Lichocik – Dascher, Pan Viceprezes M. Jędra Quantum, PISIL – Przewodniczący Rady – Pan M. Tarczyński,  Bank Światowy - Koordynator Projektów Transportowych i Infrastrukturalnych - Pan R. Czapski i inni  oraz  naukowcy np.  Pan. Prof. M. Szymczak  - Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej  - Uniwersytet Ekonomiczny Poznań,  Prof. M. Mindur- Przewodniczący Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych  w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Pani A. Kostecka - Rad. Naczelna – Eurologistics, Przewodnicząca Kapituły  Nagradzającej Innowacyjne Produkty w Logistyce.
13.00 – 13.30Przerwa kawowa
13.30– 13.45Przyszłość logistyki na rynkach wschodnich –  perspektywy dla Polski – A. Żurek ,Prezes INTL
13.45 -  14.00Inteligentny Port – jako nowoczesne ogniwo przyszłego globalnego łańcucha dostaw –    M. Brzozowski, Dyrektor Przedstawicielstwa Portu Hamburg w Polsce
14.00  - 14.15Przyszłość w transporcie ‘Inteligentne systemy transportowe, sieci klastrowe, sieci logistyczne  – dr. Wolniewicz - Warska Firma  - Kapsch i Prezes A. Dabrowska CATI
14.15. - 15.30
Dyskusja panelowa: Szkolnictwo wyższe w zakresie logistyki a rynek pracy –  moda czy  przyszłość rynku edukacji

Prowadząca:  
B. Trochymiak – Redaktor portalu internetowego „ Pracuj w logistyce”

Uczestnicy:

•    prof. I. Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
•    dr M. Pawęska, Vice - Kanclerz Międzynarodowej Szkoły Logistyki we Wrocławiu                       
•    Prof. Cz. Szmidt - Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego
•    Dyrektorzy odpowiadający za kadry w firmach logistycznych

  15.30 – 15.35Podsumowanie dr M. Antonowicz, ALK


   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  Udział w seminarium jest bezpłatny.

  Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 marca  2014 r.

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  ORGANIZATORZY 

  WSPÓŁORGANIZATOR I SPONSOR GŁÓWNY