Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań (IT)