Zarządzanie w wirtualnym środowisku Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Dzień otwarty – sobota, 26 maja, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

Atuty kierunku 

 • Studia zarządzanie w wirtualnym środowisku to odpowiedź na oczekiwania pracodawców potrzebujących w swoich firmach absolwentów, którzy wiedzą, jak zmierzyć się z ogromnym i stale rosnącym wpływem Internetu i wirtualnej przestrzeni na rynek i jego uczestników. 
 • Program współtworzą firmy będące liderami nowych mediów i technologii. Partnerem strategicznym jest Orange Polska. Partnerami merytorycznymi studiów są m.in. platforma cyfrowej dystrybucji CDP.pl, której właścicielem jest firma CD Projekt, twórca gry „Wiedźmin”, Gemius, lider w badaniach Internetu, oraz GoldenSubmarine,  agencja marketingu interaktywnego. 
 • Studenci mają bezpośredni kontakt z firmami z sektora zaawansowanych technologii,  które ściśle współpracują z uczelnią, wspierając ten unikatowy na skalę Polski program specjalnościowy.
 • Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Harvard University, Stanford University, Cornell University, mających ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, a także przez uznanych praktyków polskiego e-biznesu, posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów komputerowych, tutoriali, np. gry symulacyjne e-commerce, laboratoria z wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach marketingowych, warsztaty z wykorzystania technologii VR (wirtualna rzeczywistość) oraz narzędzi analitycznych Gemius i Brand24.
  Studenci przechodzą intensywny kurs z wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w biznesie i marketingu.
 • Profil studiów i zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na zatrudnienie nie tylko w firmach z sektora nowych technologii, ale również w tych tradycyjnych, planujących wykorzystać potencjał Internetu do swojego rozwoju.
 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku to specjalność na kierunku zarządzanie, który wg rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2016 został sklasyfikowany na 42. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce i w Europie Środkowej (kolejne uczelnie z naszego regionu to Corvinus University z Budapesztu, SGH na miejscu 73 i Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze).
 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. - jako pierwszy i jedyny w Polsce - najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010  Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i ponownie przyznała nam ocenę wyróżniającą.   
 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku można studiować również w ALK w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci


Michał Burda, student
www.mburda.pl

Skupiam się mocno na tych studiach, bo dostrzegam ich ścisły związek z prowadzoną działalnością. Realizuję projekty dotyczące grafiki, web designu, e-commerce i oferuję swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej. E-biznes to moja pasja i chciałbym w jednym miejscu skupić podobne osoby z całej uczelni, także spoza tego specjalistycznego kierunku. Dlatego założyłem koło naukowe e-biznesu, w ramach którego będziemy analizować ten błyskawicznie rozwijający się rynek.

 

Michał Łuszczek, student
www.yasmeen.pl

Słowo „start-up” w jakiś sposób łączy większość z nas na roku. Albo go mamy, albo planujemy założyć. Ja od półtora roku prowadzę z siostrą perfumerię internetową. Sprowadzamy orientalne perfumy i kosmetyki. Na studia zdecydowałem się, by poszerzyć wiedzę z zakresu e-biznesu i jeszcze lepiej prowadzić firmę.


Maciej Ryś, student
www.przedszkolowo.pl

Zaraz po otrzymaniu licencjatu zacząłem zarządzać portalem Przedszkolowo.pl. Oprócz prowadzenia firmy rozpocząłem studia w ALK w trybie niestacjonarnym. Praktyczne podejście wykładowców umożliwia mi poznawanie rozwiązań, które mogę wprowadzić w swojej firmie. Ponadto studia są dla mnie ścieżką rozwoju naukowego i pozwalają mi snuć plany dotyczące doktoratu.


Rafał Pindral, student
www.joyshare.info
www.wemine4you.com 

Ten nowy kierunek studiów w ALK jest według mnie trafną odpowiedzią Akademii na potrzeby wykreowane przez rozwinięty wirtualny świat i ulokowany w nim wielomiliardowy biznes. Ponieważ sam bardzo interesuję się branżą internetową, z przyjemnością uczę się nowych metod prowadzenia biznesu tego typu. Na co dzień otaczają mnie na uczelni ludzie, którzy tak jak ja chcą w ten sposób zmieniać świat, a zajęcia, często prowadzone na wzór brainstormingu, owocują wspólnymi nowymi pomysłami. Niektóre z nich są już nawet w trakcie realizacji. Z takim zapleczem mogę stawiać zdecydowanie pewniejsze kroki na rynkach, na których zdecydowałem się zaistnieć.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • wykorzystania sieci jako platformy współpracy pomiędzy firmami (m.in. tworzenia start-upu internetowego, wykorzystania sieci w przeprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu organizacji, specyfiki e-klienta i marketingu internetowego on-line)
 • zarządzania wartością przedsięwzięć wirtualnych
 • zachowania konsumentów w Internecie
 • zarządzania w modelu otwartej współpracy
 • marketingu w Internecie
 • wykorzystania technologii VR (wirtualnej rzeczywistości) w marketingu
 • projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (social media marketing)
 • analizowania informacji i prowadzenia badań rynkowych w wirtualnym środowisku
 • przedsiębiorczości w układach sieciowych
 • zarządzania start-upem internetowym
 • modeli i strategii e-biznesu
 • prawnych i etycznych aspektów zarządzania w wirtualnym środowisku

Partner programu: 

Patroni programu: 

Partnerzy programu: 

 

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na specjalności zarządzanie w wirtualnym środowisku można podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach, dla których Internet jest lub potencjalnie może być niezwykle istotną z biznesowego punktu widzenia przestrzenią działania 
  • firmach doradczych identyfikujących potencjał Internetu dla działań biznesowych na stanowiskach specjalistycznych 
  • firmach z sektora IT, agencjach interaktywnych, marketingowych, public relations czy firmach badawczych świadczących usługi internetowe dla innych przedsiębiorstw
  • instytucjach publicznych wdrażających procesy cyfryzacji 
  • własnej firmie realizującej przedsięwzięcia e-biznesowe

Dodatkowe informacje 

Do kogo kierujemy program?

Studia kierujemy do wszystkich tych, którzy uważają, że Internet, gospodarka sieciowa, świat wirtualny to przyszłość i jeden z głównych motorów współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i na świecie. Chcemy przekazać Państwu wiedzę jak w tym środowisku operować, jak szukać w nim swoich szans oraz jak korzystać z jego potencjału w celach biznesowych.

Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły licencjat oraz przejdą z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli kandydat nie miał wcześniej w ramach studiów licencjackich przedmiotów z zarządzania – w trakcie rozmów kwalifikacyjnych będą mu rekomendowane sposoby uzupełnienia ewentualnych braków.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzą w zdecydowanej większości nasi wykładowcy. Są to specjaliści z takich katedr jak: Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Katedra Marketingu, Katedra Finansów, Katedra Strategii, etc.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, tj. pojawiają się tam bloki tematyczne związane z zarządzaniem, marketingiem, strategią, prawem w cyberprzestrzeni, rachunkowością, przedsiębiorczością, etc.

Wybrane nazwiska prowadzących zajęcia specjalizacyjne to: M. Amberg, M. Wardaszko, A. Pikos, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, K. Klimczak, G. Mazurek, P. Mielcarz, N. Kirov, S. Wierciński, P. Krzyworzeka, S. Gudkova, J. Tkaczyk i inni.

Jeśli chodzi o praktyków – odwiedzają nas m.in. Dyrektor Zarządzający CDP.pl Michał Gembicki, prezesi lub wiceprezesi zarządu takich firm jak GoldenSubmarine, VML Poland, „gwiazdy” polskiego Internetu oraz specjaliści wskazani przez naszych patronów – Interactive Advertising Bureau oraz Izbę eCommerce Polska.

Czy studia te mają jakiś związek z praktyką gospodarczą?

Nasze studia to bardzo dobre połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą. Zacytujmy Pana Jacka Kowalskiego, członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska:

„Jako partner strategiczny studiów możemy zagwarantować, że sposób kształcenia studentów będzie spójny z najnowszymi trendami na rynku, będzie łączył teorię z biznesową praktyką. Słuchacze otrzymają dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując dziś do pracy”.

Skoro to kierunek „internetowy, innowacyjny”, to czy sposób prowadzenia zajęć różni się od tradycyjnej formy studiowania?

Więcej interakcji, szczególnie dużo zajęć praktycznych, specjalistycznych, warsztatów, gier symulacyjnych, a także laboratoria komputerowe. Co ważne, oprócz zajęć „programowych” studenci będą mogli korzystać z wielu zajęć dodatkowych (np. laboratoria komputerowe z wykorzystania Google Analytics, Google Adwords, promocyjnego wykorzystania Facebooka czy projektowania i prowadzenia blogów firmowych).

Również projekty – czy to w ramach poszczególnych przedmiotów, czy w ramach np. prac magisterskich - będą często inicjowane przez współpracujące firmy.

W pierwszym semestrze studenci otrzymują solidną wiedzę menedżerską na najwyższym poziomie w formie wykładowej i konwersatoryjnej  – przedmioty takie jak np. zarządzanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, społeczna odpowiedzialność biznesu są niezwykle istotne w przypadku studiów kształcących współczesnego menedżera.

Jaki jest absolwent tych studiów?

Studia kształcą nowoczesnego menedżera, specjalistę i przedsiębiorcę, który m.in.:

 • biegle porusza się w cyberprzestrzeni
 • zna i wykorzystuje w praktyce biznesowej takie zjawiska jak współpraca, usieciowienie biznesu, digitalizacja czy wirtualizacja
 • posiada wysokie umiejętności informacyjne niezbędne w procesach decyzyjnych
 • wie, jak wykorzystać Internet i social media w działalności marketingowej oraz zarządczej
 • w trakcie studiów wielokrotnie stykał się z praktyką biznesową (w tym głównie e-biznesową)
 • dostrzega szanse rozwoju firmy i współpracy międzyorganizacyjnej wynikające z potencjału Internetu, a także możliwości tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych

Mówiąc inaczej, nasi absolwenci znajdą pracę w firmach i instytucjach, które potrzebują nie tylko dobrych specjalistów od zarządzania i marketingu, ale takich, którzy pchną te organizacje do przodu – wdrażając w nich innowacje, w tym oparte na Internecie (np. crowdsourcing, social media marketing, współpraca sieciowa, praca w modelu cloud etc.). Nauczymy również, jak tworzyć start-up internetowy oraz jak rozwijać istniejące już e-biznesy.

Wybrane przedmioty 

  • E-handel i strategie e-biznesu
  • Gra symulacyjna - ecommerce
  • Marketing internetowy
  • Social media marketing
  • CRM i automatyzacja marketingu
  • Eksploracja danych biznesowych
  • Analityka webowa
  • Komunikacja marketingowa online
  • Strony internetowe - tworzenie i zarządzanie
  • Projekt konsultingowy
  • Zarządzanie projektami
  • E-konsument
  • Grafika komputerowa
  • Zarządzanie startupem internetowym

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne  

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018:

- 29 czerwca (piątek)

- 20 lipca (piątek)

- 3 września (poniedziałek)

- 15 września (sobota)

- 21 września (piątek)

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK-rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 375 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie w wirtualnym środowisku Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 1160 zł)
5700
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl


Realizowane przedmioty >>>

Organizacja zajęć >>>Zasady naboru >>> Opłaty >>>

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 17 marca 2018, godz. 12:00
 • 14 kwietnia 2018, godz. 12:00
 • 26 maja 2018, godz. 12:00
 • 30 czerwca 2018, godz. 12:00
 • 28 lipca 2018, godz. 12:00
 • 8 września 2018, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Akcelerator przedsiębiorczości ALK: