Information card 

PhD MARCIN AWDZIEJ

PhD
MARCIN AWDZIEJ

Department of Marketing

PhD MARCIN AWDZIEJ

CV
Performed academic and organizational function:
2005.10–2013.01
, Kozminski University
Research area:
 • marketing
 • celebrity endorsement
Internships:
2012
ETEA
2009
IESE Business School, Espanola
2009
The Chartered Institute of Marketing, United Kingdom
Scholarships/ / Awards:
..
Medal of National Education Comission (Minister of Science and Higher Education).
..
KU REctor's Award for Scientific Achievements.
..
KU REctor's Award for Scientific Achievements.
Publications
Articles in scientific journals:
 • AWDZIEJ M. (2017), "Temporal search in elderly consumer behavior in Poland", International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 5, no. 4, s.78-91
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), "The comparison of consumers’ product information search and purchase decisions in the selected European countries", MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), "Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), "Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • AWDZIEJ M. (2016), "Time is Money" - The Paradoxes of Consumer Time Valuation and Accounting, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.9-17
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), "Motivating to co-create value; the case of crowdfunding platform "Polakpotrafi.pl"", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), "Value Co-creation – Bibliometric Analysis", HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • AWDZIEJ M. (2015), "Consumers as source of innovative product ideas - critical perspective", LOGISTYKA, 2, s.846- 851
 • AWDZIEJ M. (2015), "Time Value and Elderly Consumer: An Interpretive Inquiry", INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES, RETAILING AND MARKETING, Vol. 4, No. 5, s.21-36
 • AWDZIEJ M. (2015), "Temporal search in elderly consumer behavior in Poland", International Journal of Sales, Retailing & Marketing, Vol. 5 No. 4, s.78-91
 • AWDZIEJ M. (2015), "Boundaries of the „elder consumer” market in Europe – the chronological age and the cognitive age of purchasers", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.17-25
 • AWDZIEJ M. (2014), "Time Value and Values Delivered by Marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.95-108
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), "Elderly consumer ethnocentrism towards food products", MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • AWDZIEJ M. (2014), "Temporal aspects of economic phenomena and marketing", MARKETING I RYNEK, 8, s.25-30
 • AWDZIEJ M. (2013), "Is marketing responsible for materialism and artificial needs?", HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • AWDZIEJ M. (2013), "Methodological problems in temporal research in marketing", HANDEL WEWNĘTRZNY, lipiec-sierpień, s.3-11
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), "E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland", STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M. (2012), "Czas i percepcja czasu w zachowaniach nabywców", HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • AWDZIEJ M. (2011), "Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 74, s.11-20
 • AWDZIEJ M. (2011), "Hedonizm i motywy hedonistyczne w reklamie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.498-507
 • AWDZIEJ M. (2010), "Uwarunkowania sprzedaży krzyżowej", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 153, s.11-17
 • AWDZIEJ M. (2010), "Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54 (594), s.11-22
 • AWDZIEJ M. (2007), "Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta", MARKETING I RYNEK, 7, s.8-15
 • AWDZIEJ M. (2006), "Marketing na rynku luksusowych produktów spożywczych", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 6/2006, s.---
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), "Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002", EMERGO, 10/4, s.----
 • AWDZIEJ M. (2004), "Motywy religijne w reklamie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.27-33
 • AWDZIEJ M. (2003), "Marki wchodzą do szkół", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3/61, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), "Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy", MARKETING W PRAKTYCE, 9/55, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), "Promocja gminy. Szansa na rozwój", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2/55, s.35-41
Monographs:
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), "Klient i marketing", Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • AWDZIEJ M. (2017), "Case study as a teaching method in marketing" in: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.244-263
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), "The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products" in: "2014 M-SPHERE Book of Papers", Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), "Client and marketing in creative industry" in: "Images of creativity", Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), "The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals" in: "Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing", Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M. (2009), "Customer deployment in B2B markets" in: "Challenges in Marketing and Sales on B2B Market ", Kwiatek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M, Poznań, Advertiva SC, s.129-39
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), "Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • AWDZIEJ M. (2008), "Kończenie relacji z klientem na rynku Business- to- Business" in: "Marketing Business-to-Business. Partnerstwo- Wartość- Komunikacja", P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Poznań, Advertiva, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), "Wpływ efektu kanibalizacji na portfel produktów" in: "Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy", powiększJacek KALL, Bogdan SOJKIN, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.-
 • AWDZIEJ M. (2007), "Zachowania współczesnych nastolatków na rynku"Modnej Odzieży" in: "Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów", Olejniczuk-Merta A., ---, IBRKIK, s.---
 • AWDZIEJ M. (2007), "Pozbywanie sie klientów przez przedsiębiorstwa" in: "Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw", -, Poznań, B2B FORUM, s.-
 • AWDZIEJ M. (2007), "Bariery kształtowania wartości nabywcy na rynku business- to business" in: "Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia", Mitręga M., Warsaw, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M. (2006), "Audyt marki - metoda i zastosowania" in: "Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości", Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.548-551
 • AWDZIEJ M. (2005), "Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w świetle teorii T. Veblena" in: "Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w Polsce", Słaby T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M., Bohdanowicz J. (2005), "Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję" in: "Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane", Neymann M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.131-169
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?"; "Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi"; "Profesjonalna obsługa klienta" in: "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • AWDZIEJ M. (2004), "Komunikowanie międzykulturowe" in: "Komunikacja i kultura biznesu w Europie", Neymann M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • AWDZIEJ M. (2004), "Marketing na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.299-314
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), "Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets
Participation in conferences:
 • , 2016.09.21
 • "XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”", 2016.09.18
 • "The 4th International Conference on "Marketing and Business Development" (MBD2016)", 2016.06.30
 • "13th International CIRCLE Conference: New Frontiers for Management and Marketing", 2016.03.30
 • "12 th International CIRCLE Conference", 2015.10.08
 • "15th Annual EURAM Conference", 2015.06.17
 • "3rd International M- Sphere Conference For Multidiciplinarity in Science and Business", 2014.10.02
 • "Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami - dekada doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej", 2014.05.19
 • "The Information Society. European and Global Perspective", 2013.09.19
 • , 2013.05.21
 • "International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing.", 2013.05.15
 • "Zachowania konsumenckie między przeszłością a przyszłością", 2012.05.14
 • "Kozminski Interdisciplinary Seminar ", 2012.03.07
 • "Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu", 2011.10.09
 • "Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw", 2009.09.01
 • "Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, przyszłość", 2008.09.22
 • "Forum Business - to - Business", 2007.10.01
 • "Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów", 2007.06.01
 • "Budowanie Związków Z Klientami Na Rynku Business To Business", 2007.04.19
 • "Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości", 2006.05.18
Membership in organizations:
2015.10
2013.01
, EMAC
Activity educational innovations:
 • 2015.10–2016.06
 • 2015.10–2016.06
Additional Information
Consultancy:
Kozminski University - Entrepreneurship in the Creative industries
Vattenfall
Membership in internal committees and academic organizations:
2005.10–2013.01
, Kozminski University