Information card 

PhD MARCIN PIĄTKOWSKI

PhD
MARCIN PIĄTKOWSKI

Department of Economics

PhD MARCIN PIĄTKOWSKI

CV
History of scientific positions:
2013
Assistant Professor, Department of Economics, Kozminski University, Warsaw
Performed academic and organizational function:
2003.01–2009.12
, Kozminski University
2002.01–2008.08
, Kozminski University
Research area:
 • public finance
 • economics
Internships:
2003
Harvard University, USA
2002
United Nations University World Institute for Development Economics (UNU/WIDER), Finland
2001
OECD Development Centre, France
2001
London Business School, United Kingdom
Publications
Articles in scientific journals:
 • PIĄTKOWSKI M. (2012), "The Anti-Cyclical Role of PKO BP in Poland during the Crisis", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2012/4, s.69-76
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), "The Inexorable Rise of Chimerica: The Long-Term Scenario", TIGER WORKING PAPER SERIES, 122, s.22
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), "How the Polish Banking Sector Has Survived the Global Crisis", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4, s.24-29
 • PIĄTKOWSKI M. (2010), "Polityka podatkowa w Europie Środkowo-Wschodniej - konkurować czy harmonizować?", GOSPODARKA NARODOWA, 1-2, s.51-66
 • PIĄTKOWSKI M., Zalduendo J. (2010), "Assessing EU-10 Banking Sectors' Resilience to Credit Losses", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(14), s.62-70
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej implikacje dla Europy Środkowowschodniej", EKONOMISTA, 2009/06, s.775-788
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(100), s.18-26
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "Czy warto harmonizować podatki CIT?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3/2009, s.99-103
 • PIĄTKOWSKI M. (2008), "Zero Corporate Income Tax in Moldova: Tax Competition and Its Implications for Eastern Europe", IMF WORKING PAPER, 08/203, s.3-31
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), "Can Information and Communication Technologies Make a Difference in the Development of Transition Economies?", INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Vol. 3, No. 1, Fall, s.39-53
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), "Can Information and Communication Technologies Make a Difference in the Development of Transition Economies?", INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 1, s.39-53
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), "Polska - kulejąc w kierunku społeczeństwa informacyjnego", E-MENTOR, ---, s.13-17
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "Strategiczne myślenie o budżecie", RZECZPOSPOLITA, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "The Potential of ICT for the Development and Economic Restructuring of the New EU Member States and Candidate Countries", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju", COMPUTERWORLD, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "ICT and Productivity Growth in Transition Economies: Two-Phase Convergence and Structural Reforms", TIGER WORKING PAPER SERIES, 72, s.x
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "Słowacka lekcja podatkowa", RZECZPOSPOLITA, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), "Inwestorzy i podatki", RZECZPOSPOLITA, ---, s.-
 • PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2004), "Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe", INTERNATIONAL ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY, 2-3, s.215-246
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), "Wpływ technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy", GOSPODARKA NARODOWA, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), "The Impact of ICT on Growth in Transition Economies", TIGER WORKING PAPER SERIES, 59, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), "The Impact of ICT on Economic Growth in Russia and Eastern Europe in 1990-2001", CEMI WORKING PAPER SERIES, 164, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), "The Determinants of Development of the "New Economy" in Postsocialist Countries", BELARUSIAN ECONOMIC JOURNAL, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "Nadzieje na cudowny eliksir", RZECZPOSPOLITA, ---, s.28-29
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "Does ICT Investment Matter for Output Growth and Labor Productivity in Transition Economies?", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "The Contribution of ICT Investment to Economic Growth and Labor Productivity in Poland 1995-2000", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "The ‘New Economy’ and Catching-up Potential of Transition Economies", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, ---, s.37-56
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), "Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report", ACTA OECONOMICA, 52(4), s.497-501
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "The Economic and Institutional Determinants of the “New Economy” in Transition Economies", ACTA OECONOMICA, ---, s.1-27
Monographs:
 • PIĄTKOWSKI M., M. Biety M. (2010), "Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision", Waszyngton, WORLD BANK
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "The Coming Golden Age of New Europe”, Washington, CENTER FOR EUROPEAN POLICY ANALYSIS
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "Information Society in Poland. A Prospective Analysis", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "“Nowa gospodarka” a transformacja", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁODKO G., PIĄTKOWSKI M. (2002), "New Economy' and Old Problems. Prospects for Fast Growth in Transition Economies", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • PIĄTKOWSKI M. (2014), "The Warsaw Consensus: The New European Growth Model" in: "Management and Economic Policy of Development", Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.309-331
 • PIĄTKOWSKI M. (2014), "Konsensus Warszawski: nowy model wzrostu dla krajów Nowej Europy" in: " Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.447-478
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), "The Coming Golden Age of New Europe" in: "20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives", Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Hauppauge, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.150-170
 • PIĄTKOWSKI M. (2011), "The Sources of the Global Crisis. Lessons for the Future" in: "Critically and creatively about management. Selected issues", Kieżun W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.515-526
 • PIĄTKOWSKI M. (2010), "Global economic crisis and its implications for economic growth in EU-10" in: "Globalization, crisis and what next?", Kołodko G. W., Warsaw, POLTEXT, s.282-297
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy?" in: "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", Kołodko G.W., Tomkiewicz T., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-199
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "Strategie rozwoju na nadchodzący Złoty Wiek polskiej gospodarki" in: "Priorytety rozwoju gospodarczego do 2030 roku", Rybiński K., Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.35-45
 • van Ark B., PIĄTKOWSKI M. (2009), "Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe" in: "The Economics of Productivity", Jorgenson D.W., London, New York, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.224-279
 • PIĄTKOWSKI M. (2009), "The Post-Crisis World and the New Growth Agenda for New Europe" in: "Renewing Globalization and Economic Growth in a Post-Crisis World: The Future of the G-20 Agenda", Monsarrat A., Skinner K.K., Pittsburgh, Carnegie Mellon University, s.46-48
 • PIĄTKOWSKI M. (2007), "Information Society in Poland" in: "EU Enlargementand Information Society", Turlea G., Bogdanowicz M., Pittsburgh, VUBPRESS, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2007), "Productivity growth, Technology and Structural Reforms in Transition Economies: A Two-phase Convergence Process" in: "Knowledge and innovation processes in Central and East European economies", Piech K., Warsaw, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, s.1-24
 • PIĄTKOWSKI M., Van Ark B. (2007), "Productivity, Innovation and ICT in Old and New Europe" in: "Divergences In Productivity Between Europe And The United States", Cette G., Sinn H-W, Fouquin M., Oxford, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.---
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), "Can ICT Make a Difference in the Development of Transition Economies?" in: "The New Economy in Development: ICT Challenges and Opportunities", D'Costa A. P., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.89-109
 • PIĄTKOWSKI M. (2006), "The Role of ICT in the Catching Up of New Europe" in: "Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce", Okoń-Horodyńska E., Piech K., Warsaw, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, s.196-208
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "The Output and Productivity Growth Effects of the Use of ICT: The Case of Poland" in: "The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: Countries and Industries in a Process of Change", Piech K., Radosevic S., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.79-95
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "The Aggregate Contribution of ICT to Output and Labor Productivity Growth in Transition Economies" in: "The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets", KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.233-268
 • PIĄTKOWSKI M. (2005), "Technologie informatyczne jako źródło wzrostu gospodarczego i zmian wydajności pracy w Polsce" in: "Informatyka i efektywność systemów", M. Golinski, J.K. Garbara, J.S. Nowak, Katowice, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, s.11-36
 • PIĄTKOWSKI M. (2004), "Technologie informatyczne dźwignią rozwoju Polski?" in: "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego Polski", KOŁODKO GRZEGORZ W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-415
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "Wkład inwestycji w TIT we wzrost gospodarczy i zmiany wydajności w Polsce w latach 1995-2000" in: "Nowa gospodarka" a transformacja", PIĄTKOWSKI MARCIN, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.54-77
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "The Institutional Infrastructure of the 'New Economy' and Catching-up Potential of Post-Socialist Countries" in: "Economic Policy and Growth of Central and East European Countries", Piech K., London, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.229-252
 • PIĄTKOWSKI M. (2003), "Wkład inwestycji TIT we wzrost gospodarczy i zmiany wydajności w Polsce w latach 1995-2000" in: "'Nowa gospodarka' a transformacja", Piątkowski M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.73-101
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "IX Kongres Ekonomistów Polskich", 2013
 • "Growth and Jobs: challenges to The Lisbon Strategy and European Competitiveness", 2006
 • "Enlarging the European Information Society: Potential strategies towards the Lisbon 2010 objectives", 2004
 • "The ICTs as Drivers of Economic Development in Transition Economies", 2004
 • "Management in Information Society", 2003
 • "From Here and From There: New and Old Members' Perception on EU Enlargement", 2003
 • "The New Economy and Postsocialist Transition", 2003
 • "The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: Exploring the New Policy and Research Agenda", 2003
 • "ICT spin-off: a prospective analysis of productivity gains in Europe (old and new) and the US", 2003
 • "Factors and Impacts in the Information Society in Candidate Countries", 2003
Additional Information
Consultancy:
World Bank
International Monetary Found
Membership in internal committees and academic organizations:
2003.01–2009.12
, Kozminski University
2002.01–2008.08
, Kozminski University