Information card 

Prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Prof.
ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Department of Marketing

Prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

CV
History of scientific positions:
2011
Full Professor, Department of Marketing, Kozminski University
1998–2010
Associate Professor, Department of Marketing, Kozminski University
1994–2009
Associate Professor, The Institute of Home Market and Consumption, Institut of Homemark and Consumption
Performed academic and organizational function:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University
2008.09–2011.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2007.03–2015.08
Awards Committee, Kozminski University
2006.10–2009.04
Awards Committee, KU
2006.10–2008.10
Team for Strategy of Academy, KU
2006.09–2009.06
Sholarship Commission, Kozminski University
2002.09–2005.06
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
Research area:
 • consumption
 • internationalisation of companies
 • consumer behaviour
Internships:
2011
Tech Gate Vienna, Austria
Publications
Articles in scientific journals:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "INNOVATIONS AND CONSUMPTION VERSUS RAISINGTHE QUALITY OF LIFE OF SOCIETY", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 3, s.91-100
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Consumers and Consumption to Challenges of the Twenty-Firstcentury", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 43, s.301-318
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), , JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 4, s.5-15
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju", MARKETING I RYNEK, 2, s.5-13
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój", LOGISTYKA, 2, s.1014-1019
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Reflection on consumption and consumer behavior in the era of globalization", MARKETING I RYNEK, 8, s.486-494
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Ewolucja w badaniach marketingowych", MARKETING I RYNEK, 9, s.2-7
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Marketing and Social Innovation- A Comparative Analysis", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 4(127), s.144-152
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "Social Innovation", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.21-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "The Knowledge Society and Consumption", TRANSFORMACJE, 1-2, s.520-539
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "Perspektywy rozwoju marketing - marketing w innowacyjnej gospodarce", HANDEL WEWNĘTRZNY, 09-10, s.17-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia", MARKETING I RYNEK, 8, s.2-8
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.26-37
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Vplyv globalizacie na polsky mladeznicky trh", Mladez a spolocnost, 4/2007, s.24-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.254-259
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", RYNEK I KONSUMPCJA, ---, s.155-165
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), review: "Podstawy marketingu" Jerzy Altkorn, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Badanie rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce", HOME TRADE, ---, s.---
Editing of monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2014), "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu.", Warsaw
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2013), "Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", -
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2012), "The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour", Warsaw
Monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu.", Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", -, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour", Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Konsumpcja a rozwój regionów", Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), , Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Kusińska A. (2009), "Konsumpcja w Polsce", Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Ludzie młodzi w aktywizacji regionów", Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów", Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych", Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce", Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynek dziecięcy w okresie transformacji", Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), "Rynek młodych konsumentów", Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej?" in: "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu", Olejniczuk-Merta A., Nowak J., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.18-26
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "The Contemporary Consumption Dilemmas" in: "The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour", Anna Olejniczuk-Merta, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.11-25
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Zachowania młodych konsumentów w świetle prawideł konsumpcji" in: "Konsumpcja w Polsce w 2010 roku", A. Olejniczuk-Merta, M. Radziukiewicz, J. Odorzyńska-Kondek, A. Szymańska, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.109-130
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy" in: "Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce", U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska, Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.9-30
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Trzy generacje badań marketingowych" in: "Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, s.21-29
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów" in: "Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju", Wiktor J.W., Zbikowska. A., Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.387-395
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej" in: "Konsumpcja w Polsce", Kusińska A., Olejniczuk-Merta A., Warsaw, IBRKIK, s.98-121
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Piskiewicz L., Puchalska D. (2009), "Charakterystyka ludzi młodych regionach [R.I ], Ludzie młodzi na rynku pracy w regionach [R.II]" in: "Ludzie młodzi w aktywizacji regionów", Olejniczuk- Merta A., Warsaw, IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw" in: "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce", Niestrój R., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "The Lisbon Strategy and development of international business" in: "Central and Eastern European markets", Maja Szymura-Tyc, Katowice, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE PUBLISHER, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "The Lisbon stregy and development of international bussiness in the CEE markets" in: "International Marketing and Business in the CEE markets.", Żabiński L., Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.89-96
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "Global socioeconomic trends and international marketing management in globalisation" in: "Problems of Marketing Management in Globalisation", Dado J., Banska Bystrica, Faculty of Economics Matej Bal University, Banska Bystrica, s.179-185
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Szanse i bariery rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej" in: "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", Olejniczuk - Merta A., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynek młodych konsumentów. Geneza. Rozwój. Perspektywy" in: "Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów", Olejniczuk-Merta A., Warsaw, IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Using of methods of sociology in marketing research in: "Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej", Mazurek-Łopacinska K., Wrocław, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.89-97
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Impact of globalisation on the polish youth market" in: "Globalisation of the Market", ---, Bordo, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Strategie marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim" in: "Marketing a aktywność regionów", Karwowski J., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Działania marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim" in: "Marketing a aktywność regionów", Karwowski J., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Udział klientów w tworzeniu wartości firmy" in: "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa", Czubała A., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.320-326
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Globalizacja a nowe trendy konsumpcji żywnosci w Polsce" in: "Handel Wewnętrzny", ---, Warsaw, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "From frontier trade to Euromarketing. Polish experience" in: "Marketing and Logistics in the System of Management", ---, Lwów, POLITECHNIKA LWOWSKA, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Idea i oczekiwane efekty koordynacji treści nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych" in: "Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów", prof. Leszek Żabiński, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.34-43
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Bez emocji o internecie w badaniach marketingowych" in: "Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych", Józefa Kramer, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.69-76
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Transformacja zachowań rynkowych młodzieży" in: "Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku.", Kusińska A., Warsaw, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Marketingowe strategie przedsiębiorstw na Europejskim rynku młodzieżowym" in: "Euromarketing", prof. J.W. Wiktor, Kraków, Akademia Ekonomiczna Kraków, s.180-187
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rola marki na rynku młodzieżowym" in: "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji", Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rola marki na rynku młodzieżowym" in: "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki", prof. Bogdan Sojkin, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.349-356
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: tożsamość, etyka, przyszłość", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych" in: "Kontrowersje wokół marketingu", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO I MSZ, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce", prof. Lechosław Garbarski, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.257-264
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rynek młodych konsumentów w Polsce na tle przeobrażeń rynku Europejskiego" in: "Marketing to Children and Youth. European Conferences United", ---, xxx, xxx, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów" in: "Market and Consumption", ---, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów" in: "Euromarketing", prof. J.W.Wiktor, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.74-83
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów" in: "Papers of the 4th Symposium on International Marketing", ---, Kraków, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), "Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Europejskiego" in: "Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej", Z.Kędzior, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.101-111
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2000), "Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodzież" in: "Marketing przełom wieku. Teoria marketingu. paradygmaty", prof. A. Styś. prof. K. Mazurek -Łopacińska, Wrocław, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.278-285
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (1999), "Behavior of the Young Consumer in Poland. Young Consumer. " in: "Youth Power:How to Connect?", Deborah Felows, Amsterdam, ESOMAR, s.245
Scientific Activities
National projects:
 • 2012.01.01–2015.01.01 "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce"
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2015, Reviewer, MARKETING I RYNEK
 • 2015, Editor-in-Chief, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
 • 2011, Editor-in-Chief, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
 • 2011, Editor-in-Chief, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
Ph.D. Mentor:
 • 2009 "Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami" Doktorant: De Purbaix Paweł
 • 2005 "Reklama radiowa w pozyskiwaniu młodych konsumentów" Doktorant: Szymańska Elżbieta
Publication of reviews:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2004), "Podstawy marketingu", - wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Participation in conferences:
 • "Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości", 2016.05.09
 • , 2015.10.18
 • "Konsument- Gospodarstwo domowe- Rynek", 2015.09.16
 • , 2015.05.08
 • , 2015.03.27
 • "Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich", 2013.05.21
 • "Innovative process management in Ukraine - problems, prospects, risk.", 2010.05.19
 • "Badania Marketingowe-nowe wyzwania oraz skutecznośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem", 2010.05.16
 • "Konferencja UE", 2010.05.05
 • "Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego", 2010.05.05
 • "Konsument 2010. Konsument nowych czasów?", 2010.03.26
 • "Konsumpcja w Polsce", 2009.12.10
 • "Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw", 2009.05.10
 • "International Marketing and Business in the CEE markets", 2008.10.16
 • "Problems of Marketing Management in Globalisation", 2008.09.15
 • "Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania", 2008.09.08
 • "Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji.", 2008.05.11
 • "Badania Marketingowe w Przestrzeni Europejskiej", 2007.05.07
 • "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa", 2006.05.15
 • "Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów", 2006.03.15
 • "Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych", 2005.11.15
 • "Euromarketing", 2005.10.18
 • "Kontrowersje wokół marketigu w Polsce", 2004.12.08
 • "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki", 2004.10.19
 • "ECU Conference", 2004.01.02
 • "Euromarketing", 2003.09.22
 • "Strategia Rządu wobec młodzieży, MENiS", 2003.05.01
 • "Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej", 2001.06.05
 • "Marketing przełom wieków. Teoria marketingu. Paradygmaty", 2000.11.23
 • "Youth Power: How to Connect?", 1999.10.24
Membership in organizations:
2011.01
, Science Policy Committee
2004.01–2006.12
, Academic Advertising Network
1991.01–2005.06
, ESOMAR-The Word Association of Research Profesiona
Activity educational innovations:
 • 2011.10 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2004.09–2009.06 Marketing research - interdisciplinary subject
Additional Information
Consultancy:
Komitet Polityki Naukowej
Delh
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2008.09–2011.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007.03–2015.08
Awards Committee, Kozminski University, Member
2006.10–2009.04
Awards Committee, KU, Chairman
2006.10–2008.10
Team for Strategy of Academy, KU, Coordinator
2006.09–2009.06
Sholarship Commission, Kozminski University, Chairman
2002.09–2005.06
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management