Information card 

PhD RENATA TROCHIMIUK

PhD
RENATA TROCHIMIUK

Department of Human Resources Management

PhD RENATA TROCHIMIUK

CV
History of scientific positions:
1999–2009
Research Assistant, Kozminski University
Performed academic and organizational function:
2011.11–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University
2011.10–2013.08
Young Scholars Board, Kozminski University
2007.06–2012.09
, Kozminski University
Research area:
 • small business management
 • human resource management
 • knowledge management
 • labor market
 • managing people in an organization
Publications
Articles in scientific journals:
 • TROCHIMIUK R. (2015), "Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1, s.79-94
 • TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), "The HRM Challenges in Age Management in SMEs", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.135-150
 • TROCHIMIUK R. (2013), "Employee trainings and professional development in SMEs", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.127-138
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TROCHIMIUK R. (2008), "Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland) Sp. z o.o.", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.95-101
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), "Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2005), "Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.36-43
 • TROCHIMIUK R. (2004), "Konferencja "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach"", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2004), "Best Practice in HRM Conference", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2003), "Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.52-55
Monographs:
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2002), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń (wyd. II rozszerzone i poprawione)", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • TROCHIMIUK R. (2012), "Mobbing w organizacjach o różnej wielkości" in: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.57-80
 • TROCHIMIUK R. (2012), "Instytucje edukacyjne a aktywizacja osób starszych, 50 +" in: "Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy", Czesław Szmidt, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.157-182
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), "HRM in Poland: Integrate to Develop People" in: "Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding", Ch. Scholz, H. Bohm, London, ROUTLEDGE, s.313-342
 • TROCHIMIUK R. (2007), "Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach" in: "Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw", Konieczny O., Schmidtke R., Warsaw, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.157-174
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Ocenianie pracowników." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Dobór pracowników ." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • TROCHIMIUK R. (2007), Creation of human capital in SME in: "The value of human capital management", Lipka A., Waszczak S., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.471-481
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • TROCHIMIUK R. (2007), "Firma Zdrowie" in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.297-312
 • TROCHIMIUK R. (2007), "Firma X" in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.313-322
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Motywowanie pracowników." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Szkolenie pracowników." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Stosunki międzyludzkie." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • TROCHIMIUK R. (2007), "Firma Atom" in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.323-326
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), "Charakterystyka badanych firm." in: "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.", Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • TROCHIMIUK R. (2005), "Konfiguracja elementów architektury zzl w badanych firmach" in: "Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach Liderach Konkursu ZZL", A. Ludwiczyński, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-44
 • TROCHIMIUK R. (2005), "Zarządzanie wiedzą: ComputerLand SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-24
 • TROCHIMIUK R. (2005), "Program adaptacji do pracy: Masterlink Express Sp. z o.o." in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
 • TROCHIMIUK R. (2005), "Portal intranetowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: BRE BANK SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.89-101
 • TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator" in: "Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą", Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.195-205
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), "Aktorzy systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach" in: "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie", Olesiński Z., Szplit A., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKSZYSKIEJ IM.J. KOCHANOWSKIEGO, s.332-342
 • TROCHIMIUK R. (2004), "Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi w firmie Implix" in: "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.113-130
 • TROCHIMIUK R. (2004), "Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: ComputerLand SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-27
 • TROCHIMIUK R. (2004), "Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o." in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków.", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.61-81
 • TROCHIMIUK R. (2004), "Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.113-125
 • TROCHIMIUK R. (2004), "System szkoleń: STU Ergo Hestia SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.145-157
 • TROCHIMIUK R. (2003), "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: Polkomtel SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków.", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-23
 • TROCHIMIUK R. (2003), "Rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży: Shell Gas Polska Sp. z o.o." in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.99-115
 • TROCHIMIUK R. (2003), "System komunikacji: STU Ergo Hestia SA" in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków", Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.137-149
 • TROCHIMIUK R. (2003), "Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: PTC Sp. z o.o." in: "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków.", Pocztowski A., Kraków - Zakopane, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "Dysfunkcje i toksyczne przywództwo w organizacjach", 2013.12.13
 • "Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy", 2013.10.22
 • "VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach.", 2013.06.10
 • "Comprehensive Programme of Activation of Older People 50+", 2012.06.27
 • "Kozminski Interdisciplinary Seminar", 2012.01.11
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011.05.10
 • "Szkoła Letnia Zarządzania 2004 PAN", 2004.09.01
 • "Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004.", 2004.04.01
 • "Raport o zarządzaniu", 2003.09.01
Activity educational innovations:
 • 2005.01–2007.01
 • 2003.01–2005.01
Additional Information
Social activities:
2005–2007
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
2003–2005
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.11–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011.10–2013.08
Young Scholars Board, Kozminski University, Member
2007.06–2012.09
, Kozminski University