Information card 

PhD PRZEMYSŁAW TOMCZYK

PhD
PRZEMYSŁAW TOMCZYK

Department of Marketing

PhD PRZEMYSŁAW TOMCZYK

CV
History of scientific positions:
2015
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
Research area:
 • relationship marketing
 • client value management
 • customer analysis
 • methodology of science
Internships:
2017
Vienna University of Economics and Business, Austria
2017
ESCP Europe Business School, France
Publications
Articles in scientific journals:
 • TOMCZYK P. (2016), "Customer Knowledge Valuation Model Based On Customer Lifecycle", MARKETING I ZARZĄDZANIE, 5 (46), s.87-94
 • TOMCZYK P., Zaborek P., Doligalski T. (2016), "Customer analysis as a driver of financial performance in the Polish insurance industry", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 10, s.101-115
 • TOMCZYK P., Doligalski T. (2016), "Customer Analysis and Firm Performance. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value", HANDEL WEWNĘTRZNY, 6 (365), s.47-61
 • TOMCZYK P., Doligalski T., Zaborek P. (2016), "Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 69 (2016), s.3652–3658
 • TOMCZYK P., Hejduk I. (2015), "Young Workers' Occupational Safety Knowledge Creation and Habits", PROCEDIA MANUFACTURING, 3, s.395 – 401
 • TOMCZYK P. (2014), "Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, cz. II, s.199-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2012), "Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień – październik 2012, s.182 – 190
 • TOMCZYK P. (2011), "Uwarunkowania i bariery stosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s.385-399
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2011), "Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta", HANDEL WEWNĘTRZNY, listopad-grudzień 2011, s.5-16
 • TOMCZYK P. (2011), "Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 660, seria Ekonomiczne Problemu Usług, s.127-139
Chapter in monographs:
 • TOMCZYK P., Redondo W. (2016), Engagement in Content Sharing Across Social Media Platforms in: "The impact of the digital world on management and marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.219-230
 • Hejduk I., Maicki P., TOMCZYK P. (2016), "Influence of new technologies on management paradigm changes" in: "The presence and the future of management sciences", Zakrzewska- Bielawska A., Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, s.73-103
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2015), "Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM " in: "Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka", Barbara Dobiegała-Korona, Warsaw, POLTEXT
 • TOMCZYK P. (2015), "Multi-Method Analysis" in: "Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches", Takhar-Lail, Amandeep, Ali Ghorbani, -, IGI GLOBAL, s.184-198
 • TOMCZYK P. (2013), "Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa" in: "Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki", K. Poznańska, K.Kraj, -, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2012), "Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa" in: "Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki", Teresa Pakulska, -, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.169
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, International Journal of Marketing Studies
Participation in conferences:
 • "14th International CIRCLE Conference", 2017.04.19
 • "Improving business processes and data analysis in enterprise", 2016.05.25
 • "6th EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Markets", 2015.09.16
 • "6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015)", 2015.07.26
 • "5th EMAC Regional Conference", 2014.09.24
Membership in organizations:
2016.01
, Polish Scientific Marketing Society
2014.09
Activity educational innovations:
 • 2016.10–2016.12 Marketing Analysis
 • 2016.10–2016.11 Methodological Seminar
Additional Information
Consultancy:
Gamma
FINANCE WOŁOSZYK GROUP
Arteria S.A.