Information card 

PhD BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

PhD
BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

Department of Finance

PhD BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

CV
History of scientific positions:
1999–2009
Research Assistant, Department of Finance, Kozminski University
Research area:
 • finance
 • entrepreneurial finance
 • financial mathematics
 • small business management
 • enterprise appraisal
 • financial markets
Publications
Articles in scientific journals:
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating time-limited free cash flows, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s.7-19
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "Application of breakeven revenue concept in assessment of projects that add to company value", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.27-30
 • PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), "Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods", Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s.34-43
 • CEGŁOWSKI B. (2010), "The Role of the Concept ov Value Based Management in Limiting the Barriers of Small and Medium Enterprises' Development", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3/2010, s.61-76
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), "Advanced techniques of planning of accounts receivable and accounts payable", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • CEGŁOWSKI B. (2009), "Analiza korzyści związanych z faktoringiem", ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, 50, s.46/01-46/14
 • CEGŁOWSKI B. (2008), "Financial functions MS Excel and calculations related with credits", ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, 42, s.31/01 - 31/26
 • CEGŁOWSKI B. (2008), "Faktoring jako narzędzie poprawy oferty sprzedaży", DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, styczeń, s.-
 • CEGŁOWSKI B. (2008), "Zaawansowana analiza rentowności kapitału własnego", ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, lipiec, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2007), "Kontrakty forward - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym", DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), "Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2007), "Koszt kredytu", DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2006), "Nośniki wartości - ujęcie modelowe", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., czerwiec, s.---
 • CEGŁOWSKI B., Cegłowska K. (2006), "Pomiar skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., wrzesień, s.---
 • CEGŁOWSKI B., Cegłowska K. (2006), "Rozwój zasobów ludzkich a wzrost wartości przedsiębiorstwa", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., marzec, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2006), "Koszt kapitału w małych przedsiębiorstwach", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 427, s.409-416
 • CEGŁOWSKI B. (2005), "Koszt faktoringu - zagadnienia zaawansowane", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), "Analiza regresji w budżetowaniu. Zagadnienia zaawansowane (część I). Planowanie finansowe a sprzedaż", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., wrzesień, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), "Zarządzanie wartością z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa - uwagi ogólne", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 406, s.37-46
 • KOT M., CEGŁOWSKI B. (2005), "Analiza regresji w budżetowaniu - zagadnienia zaawansowane cz.2", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., grudzień, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), "Wykorzystanie analizy regresji w budżetowaniu - zagadnienia podstawowe", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Wieloasortymentowy próg rentowności", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2004), "Faktoring jako źródło finansowania działalności w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, ---, s.---
 • KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), "Biznesplan dla jednostek kultury", POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s.cały numer
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Podstawy tworzenia planu finansowego", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
Monographs:
 • CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), "Finanse z arkuszem kalkulacyjnym", Warsaw, PWN
 • CEGŁOWSKI B., NĘDZI T. (2005), "Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału", Gliwice, HELION
Chapter in monographs:
 • CEGŁOWSKI B. (2013), "Finansowe determinanty tworzenia wartości" in: "Analiza i kontrola finansowa w praktyce", Alicja Szewczyk, -, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s.01-22
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CEGŁOWSKI B. (2012), "Jak za pomoca benchmarkingu osiągnąć przewagę konkurencyjnś ns rynku?" in: "Analiza i kontrola finansowa w praktyce", Alicja Szewczyk, Warsaw, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s.70/01-70/18
 • CEGŁOWSKI B. (2011), "ANALIZA WSKAŹNIKOWA-Jak prawidłowo przeprowadzić analizy pionową, poziomą oraz wskaźnikową na podstawie sprawozdania średniej firmy?" in: "Analiza i kontrola finansowa w praktyce", Adam Filutowski, Warsaw, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s.51/01-52/34
 • CEGŁOWSKI B. (2008), "Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych" in: "Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków", Panfil M., Warsaw, DIFIN, s.197-222
 • CEGŁOWSKI B. (2006), "Wycena małych i średnich przedsiębiorstw - uwagi ogólne" in: "Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje i Wycena Przedsiębiorstw", Zarzecki D., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2006), "Factoring - captivation practical" in: "Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty", Szelągowska A. i Pruchnicka – Grabias I., Warsaw, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.133-148
 • CEGŁOWSKI B. (2003), "Nośniki wartości małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich" in: "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju", Urbańczyk Edward, Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.00
 • CEGŁOWSKI B. (2003), "Źródła finansowania jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw" in: "Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw", Zarzecki Dariusz, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2003), "Outsourcing jako potencjalne źródło wzrostu efektywności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską" in: "Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską", Trocki M., Krajewski K., Warsaw, INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI, s.214-219
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), "Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji" in: "Zarządzanie Wartością Firmy", E. Urbańczyk, Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), "Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka" in: "Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji", E. Urbańczyk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006", 2006.05.15
 • "Zarządzanie finansami - inwestycje i wycena przedsiębiorstw", 2006.04.26
 • "III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teora i praktyka gospodarcza"", 2003.06.01
 • "IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw"", 2003.04.01