Information card 

PhD
GRZEGORZ MALINOWSKI

Department of Economics

PhD GRZEGORZ MALINOWSKI

Publications
Articles in scientific journals:
 • MALINOWSKI G. (2016), "The End of Normal", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(38), s.90-93
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), "Conception of Global Wealth Tax", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
 • MALINOWSKI G. (2014), "Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3(32), s.18-28
 • MALINOWSKI G. (2014), "Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 2(38), s.118-135
 • MALINOWSKI G. (2013), "Prowzrostowe przedziałynierówności w krajach OECD", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(27), s.26-39
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MALINOWSKI G. (2012), "Self – fulfilling Prophecy – Definition, Identificationand Challenges", TRANSFORMACJE, 1(72), s.2-20
Monographs:
 • MALINOWSKI G. (2016), "Nierówności i wzrost gospodarczy", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Chapter in monographs:
 • MALINOWSKI G. (2016), "Ekonomia umiaru - przyszłość możliwa czy nieuchronna?" in: "Ekonomia Umiaru - realna perspektywa?", Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, PWN, s.115 - 132
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • , 2016.11.13
 • "Donghu Forum on Global Governence: Symposium on Green Development and Global Governence", 2016.11.08
 • "XVI International Likhachev Scientific Conference", 2016.05.19
 • , 2015.06.09
 • "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju", 2014.09.25
 • "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – w poszukiwaniu warunków zintegrowanego rozwoju", 2014.09.25