Information card 

PhD
JUSTYNA STAROSTKA

Department of Management

PhD JUSTYNA STAROSTKA

CV
Performed academic and organizational function:
2012.12
, Kozminski University
Research area:
 • Innovations
 • marketing
 • organizational strategy
 • management
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2016
Aalborg University, Denmark
2016
Champagne School of Management, Groupe ESC, France
2014
Champagne School of Management, Groupe ESC, France
Internships:
2014
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mannheim, Germany
2014
University of Boras, Sweden
2009
Stockholm University, Sweden
Scholarships/ / Awards:
..
Honourable mention for the best paper presented during the Academic conference.
..
Rector's Award for teaching achievements.
..
Rector's special Award.
..
Rector's Award for research activities in 2013.
..
Rector's Award for research activities in 2012.
Publications
Articles in scientific journals:
 • STAROSTKA J. (2015), "Design thinking as a way of creating innovations", LOGISTYKA, 2, s.1070-1076
 • STAROSTKA J., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "Customer Involvement in the Game Development Process", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.43-66
 • STAROSTKA J. (2014), "Role of Designer in the Process of New Product Development", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.89-97
 • STAROSTKA J. (2014), "Design management - examples from Swedish furniture market", MARKETING I RYNEK, 4, s.447-453
 • STAROSTKA J. (2014), "Design and design thinking in building an innovative organizational culture", Journal of Intercultural Management, 4, s.69-81
 • STAROSTKA J. (2013), "Design management in the enterprise", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 10, s.56-64
 • STAROSTKA J. (2012), "Different approaches to design management", SWEDISH DESIGN RESEARCH JOURNAL, 2, s.46-52
 • STAROSTKA J. (2012), "Design a marketing - różne modele współpracy", MARKETING I RYNEK, 10, s.9-14
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STAROSTKA J., Wilmiańska-Sosnowska S. (2010), "Design w innowacjach produktowych współczesnego przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 153, s.282-288
Chapter in monographs:
 • STAROSTKA J., Kurzyk B. (2017), "Best practices for writing case studies" in: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.222-243
 • STAROSTKA J. (2016), "Design Thinking as a Form of User-Oriented Design" in: "The impact of the digital world on management and marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.97-108
 • STAROSTKA J. (2015), "Design Thinking at Play – Invoice Redesign Case Study" in: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warsaw, POLTEXT, s.127-135
 • STAROSTKA J. (2015), "Redesigning the Service Experience at the Polish Patent Office" in: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warsaw, POLTEXT, s.118-126
 • STAROSTKA J. (2014), Different Models of Design Management – three examples from the Swedish furniture industry in: "Design Management in an Era of Disruption. Proceedings of the 19th DMI: Academic Design Management Conference", Bohemia E., Rieple A., Liedtka J., Cooper R., Boston, Design Management Institute, s.1860-1873
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STAROSTKA J. (2011), "Ewolucja roli i zanaczenia użytkowników w procesie rozwoju nowego produktu" in: "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego", Urbanek P., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • STAROSTKA J. (2010), "Zmiana znaczenia i roli designu w nowoczesnym przedsiębiorstwie" in: "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce: Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej", Urbanek P., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
Scientific Activities
National projects:
 • 2015.07.20–2018.07.19 "Creating and capturing value in Polish enterprises from furniture industry. Qualitative and quantitative reseach"
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Sources of social capital in management practices in organizations"
Participation in conferences:
 • "11th EIASM Colloquium On Organisational Change & Development", 2016.09.09
 • "EURAM 2016: Magnageable cooperation?", 2016.06.01
 • "10th Colloquium on Organizational Change & Development", 2015.09.11
 • "23rd Nordic Academy of Management Conference", 2015.08.12
 • "EURAM - 15th Annual European Academy of Management Conference", 2015.06.17
 • "Marketing Forum. Anatomy of market success - marketing or innovation?", 2015.05.08
 • "Intercultural management", 2014.11.21
 • The 19th DMI: Academic Design Management Conference "Design Management in an Era of Disruption", 2014.09.03
 • "Market communication: Innovations - Media - Design", 2014.05.08
Membership in organizations:
2014.06
, Polish Scientific Society of Marketing
Activity educational innovations:
 • 2011.01–2011.12 Menadżer Projektu "Biznes dla designera"
 • 2003.01–2008.01
Additional Information
Social activities:
2003–2008
Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania,
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.12
, Kozminski University