Information card 

PhD ŁUKASZ MARKIEWICZ

PhD
ŁUKASZ MARKIEWICZ

Department of Economic Psychology

PhD ŁUKASZ MARKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
2012
Assistant Professor, Department of Economic Psychology, Kozminski University
2011–2012
, University of Sydney
2008–2009
Visiting Scholar, Columbia University
Performed academic and organizational function:
2013.01
-, Kozminski University, Warsaw
Research area:
 • consumer behaviour
 • behavioral finance
 • economic psychology
Internships:
2011
University of Sydney Bussines School, Australia
2008
Columbia University, United States of America (USA)
Scholarships/ / Awards:
2012
Kozminski University Provost’s Award for pro-innovation activities in 2012.
Publications
Articles in scientific journals:
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • Buczkowski R., Stolarski M., MARKIEWICZ Ł., Jochemczyk Ł., Pietrzak J. (2016), "You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 1, s.1-6
 • MARKIEWICZ . (2016), "SYLWETKA: Richard H. Thaler", DECYZJE, 26, s.155-164
 • MARKIEWICZ Ł., Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E. (2016), "Technical analysis as a rational tool for profes-sional traders, but as intuition support for novices, in the light of dual processing theories", EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52, s.1-16
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT)", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
 • MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2015), "You Cannot be Partially Pregnant: A Comparison of Divisible and Nondivisible Outcomes in Delay and Probability Discounting Studies", PSYCHOLOGICAL RECORD, 66, s.1–8
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2015), "Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis", KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 3, s.147-158
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Information use differences in hot and cold risk processing: When does information about probability count in the Columbia Card Task?", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1727, s.1-11
 • SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s.1-10
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2015), "What makes technical analysis popular, regardless of the efficiency of capital markets?", ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 12, s.53–66
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2014), Conjoint analysis as a method of delayed preferences research – research announcement, DECYZJE, 22, s.71-99
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), "Why are we prone to the disposition effect?", ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE, 9, s.1-12
 • MARKIEWICZ Ł., Weber E. (2013), "DOSPERT's gambling risk-taking propensity scale predicts excessive stock trading. ", THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 14(1), s.65-78
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), "Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych", PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 1, s.40-58
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), "Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa. ", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE - PRACE Z RÓŻNYCH DYSCYPLIN), 889, s.49-62
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), "Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors", THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • MARKIEWICZ Ł., Markiewicz-Żuchowska A. (2012), "Cognitive dispositions influencing Judges’ sentencing decisions", DECYZJE, 18, s.49-81
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), "Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów.", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVI, s.7585
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2009), "Reference points of the broad mental accounts of participants of the game", DECYZJE, 12, s.79-96
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2008), "Analysis of investment decisions taken by participants of the game – susceptibility of virtual investors investing virtual money", DECYZJE, 9, s.57-82
Chapter in monographs:
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2014), "Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych" in: "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia", Jan Czekaj, -, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-218
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), "The impact of overconfidence on the risk of investment portfolio" in: "Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej", Barczak, A.S., Tworek, P., Katowice, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.376-384
Scientific Activities
National projects:
 • 2016.02.25–2019.02.25 "Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrzeganego ryzyka"
Editing of scientific journal:
 • 2012, , PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
 • 2012, Redaktor tematyczny, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
Participation in conferences:
 • "The 27th APS Annual Convention", 2015
 • "The International Convention of Psychological Science", 2015
 • "International Conference on Time Perspective (ICTP)", 2014
 • "28th International Congress of Applied Psychology", 2014
 • "1st International Conference Neoclassical and Behavioral Finance", 2014
 • "The Biennial Conference of the International Society for Justice Research ", 2014
 • "VIII Konferencja „Psychologia ekonomiczna"", 2014
 • "EGPROC 2014", 2014
 • "VII Konferencja „Psychologia ekonomiczna", ASPE", 2013
 • |The annual conference of IAREP, Wrocław ", 2012
 • "VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna", 2012
 • "Center for Research onEnvironmental Decisions (CRED)", 2012
 • "XI Konferencja Naukowa Rynek Finansowy 2011", 2011
 • "V Konferencja „Psychologia ekonomiczna”", 2011
 • „2nd mini-conference “Rationality, Behavior, Experiment”, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • „Psychologiczne i ekonomiczne wyzwaniakryzysu gospodarczego”,, 2010
 • "Kto bardziej ulega efektowi dyspozycji: kontrarianie czy momentowcy?", 2009
 • „Psychologia Ekonomiczna”, 2008
Membership in organizations:
2008.01
, Academic Association for Research in Economic Psychology
2005.01
, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Activity educational innovations:
 • 2009.06 Laureat konkursu na Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
 • 2001.10 Laureat konkursu na stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2013.01
-, Kozminski University, Warsaw