Information card 

PhD
MONIKA GOLONKA

Department of Management

PhD MONIKA GOLONKA

CV
Performed academic and organizational function:
2012.01
Komisja ds zapewnienia jakości, Kozminski University
Research area:
 • strategic management
 • organizational strategy
 • international management
 • institutional environment of business
 • competition
Internships:
2015
University of Goteborg, Sweden
2013
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY, Turkey
Scholarships/ / Awards:
..
International Academy of Management and Business, Award - best manuscript by young scholar.
..
Academy of Management competition: Fostering Publication from Around the World in Leading Organization and Strategy Journals.
Publications
Articles in scientific journals:
 • GOLONKA M. (2017), "Cooperation of high-tech firms with public institutions in Poland: Managerial perspective", CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 1, s.49-62
 • GOLONKA M. (2016), "Interfirm Cooperation Strategy of Hyper-Growthand Stable-Growth ICT Firms in Sweden", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4/2016, s.70-87
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • GOLONKA M. (2015), "Huawei: chińska firma produkcyjna, która została globalnym liderem ICT", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVI, ZESZYT 3, s.43-56
 • GOLONKA M. (2015), "Proactive cooperation with strangers: Enhancing complexity of the ICT firms’ alliance portfolio and their innovativeness", European Management Journal, 3, s.168-178
 • GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), "Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?", JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 1, s.27-37
 • GOLONKA M. (2013), "External Factors Infl uencing Interorganizational Collaboration:The Strategic Perspective", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 3(122), s.15-29
 • GOLONKA M. (2013), "Interfirm collaboration in a cultural context: insight from the research on the ICT industry in Poland", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC POLICY IN EMERGING ECONOMIES, Vol. 6, No. 2, s.122-140
 • GOLONKA M. (2013), "Emerging Asian ICT Global Players: Natural Born Collaborators or Stuck With Aliens?", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS, Vol. 4 Issue 1, s.63-75
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), "Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6, s.395-412
 • GOLONKA M. (2013), "The Alliance Strategy and Firms' Performance: Insight From Research On The ICT Industry", JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH, 1, s.67-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M. (2012), "Alianse, portfolia, sieci-strategiczne zarządzanie relacjami", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4/2012, s.60-72
 • GOLONKA M. (2012), "Convergence, consolidation, coopetition: the evolution of the ICT Industry", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3/2012, s.33-36
 • GOLONKA M. (2012), "Strategie kooperacji. Jak to robią globalni liderzy ICT", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10, s.37-40
 • GOLONKA M. (2011), "Culture Factors and Interfirm Ties in the Global Sectors. Empirical Perspective.", Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku, 12, s.13-30
Monographs:
 • GOLONKA M. (2014), "Zarządzanie z przewagą sztuki", Warsaw, WOLTERS KLUWER
Chapter in monographs:
 • GOLONKA M. (2017), "InTelco: innowacyjne rozwiązania z Polski?" in: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.37-40
 • GOLONKA M., Bodio M. (2016), "Corporate Entrepreneurship: Manager Initiatives Leading to a Reduction of Knowledge Leakages in Strategic Alliances" in: "Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field", Gudkova Svetlana, -, POLTEXT, s.151-170
 • GOLONKA M. (2014), "Współpraca międzyorganizacyjna jako strategia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw" in: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.440-478
 • GOLONKA M. (2014), "Interfirm cooperation and uncertainty: a study in the ICT industry" in: "Proceedings of the 11th International Academic Conference", -, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), s.109-128
 • GOLONKA M. (2013), "Interfirm Cooperation in a Cultural Context. Insight From The Research on The ICT Industry in Poland" in: "Rethinking Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolutions and New Solutions", SIBR-UniKL, Kuala Lumpur, Society of Interdisciplinary Business Research, s.13-109
 • GOLONKA M. (2013), "Rozwój międzynarodowy i współpraca międzyorganizacyjna firm z sektora teleinformatycznego w Polsce" in: "Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki", Iwaszczuk N., Kraków, WYDAWNICTWA AGH, s.130-146
 • GOLONKA M. (2013), "Interfirm Cooperation in a Cultural Context. Insight From The Research on The ICT Industry in Poland" in: "Contemporary Issues in Economy - Growth Perspectives in Europe?", Balcerzak A.P., Toruń, POLISH ECONOMIC SOCIETY & INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH, s.191-191
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M. (2012), "Strategie konkurowania i współpracy w globalnym sektorze teleinformatycznym" in: "Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu", Balcerzak, A., Moszyński M, Toruń, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.145-164
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), "The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry" in: "Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas ", Prof. Dr. Dev Raj Adhikari, Dr. Dhruba Kumar Gautam, Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, s.157-159
 • GOLONKA M. (2010), "Determinants of International Competitiveness. West versus East." in: "Policies for Improving Growth Potential: International Perspective", Balcerzak A., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.255-271
 • GOLONKA M. (2009), "Konkurowanie a współpraca w sektorach globalnych na przykładzie branży telekomunikacyjnej." in: "Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji", Adam Balcerzak, Elżbieta Rogalska, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.221-230
Scientific Activities
International projects:
 • 2015.09.01–2016.01.31 "Creation of interfirm ties in knowledge and technology - intensive industries in Sweden"
Editing of scientific journal:
 • 2014, Editorial Advisory Board, MANAGEMENT DECISION
 • 2014, , JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES
Participation in conferences:
 • "BAM2016 Conference:Thriving in Turbulent Times", 2016.09.06
 • "2015 International Business Conference in New York City/2015 International Education Conference in New York City", 2015.08.02
 • "EURAM 2015: Conference: Uncertainty is a great opportunity", 2015.06.17
 • "Reykjavik 11th Academic Conference", 2014.06.24
 • "The 7th FINT Workshop on Trust Within and Between Organizations", 2013.11.21
 • "Contemporary Issues in Economy", 2013.05.24
 • SIBR CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 2013.02.15
 • "Zarządzanie przedsiebiorstwem teoria i praktyka", 2012.11.22
 • "Proceedingsof theThe 12th IAMB Conference: Management in Turbulent Times and Returning Economic Crisis", 2012.04.23
 • "2011 Academy of Management conference "West meets East", 2011.08.12
 • Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?, 2011.05.13
 • "Changing Perspectives of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas", 2011.05.12
 • "Contemporary Issues in Economy", 2011.03.15
 • "Contemporary Issues in Economy", 2008.11.21
Membership in organizations:
2016.09
, British Academy of Management
2012.04–2013.04
, Academy for Studies in International Business
2012.01
, International Academy of Management and Business
2011.08
, Academy of Management
Activity educational innovations:
 • 2012.11
Additional Information
Social activities:
2012
Globalnie.org,
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.01
Komisja ds zapewnienia jakości, Kozminski University, Member