Information card 

PhD
JOANNA BUCHALSKA

Department of Civil and Labour Law

PhD JOANNA BUCHALSKA

CV
Performed academic and organizational function:
2015.10
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Warsaw
Research area:
 • EU law
 • civil law
 • copyright
 • law
Scholarships/ / Awards:
..
Nagroda specjalna Rektora za prace badawcze.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BUCHALSKA J. (2017), "Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie dla fashion law", THEMIS POLSKA NOVA, 1(12), s.86-100
 • BUCHALSKA J. (2016), , ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.7-26
 • BUCHALSKA J. (2016), "Fashion Law: A New Approac?h", THE QUEEN MARY LAW JOURNAL, 8, s.13-26
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
 • BUCHALSKA J. (2014), "Princile of speciality limiting rights in registraction for industrial design", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.46-52
 • BUCHALSKA J. (2013), "Protection of the right in registration of the Community design – gloss to the judgment of the European Union Court", MONITOR PRAWNICZY, 1, s.46-52
 • BUCHALSKA J. (2013), "Bolar exception - considerations on the verdict passed by the Supreme Court on October 23, 2013, IV CSK 92/13", Medyczna Wokanda, 5, s.219-232
 • BUCHALSKA J. (2013), "Registration of the Industrial Property Rights in the Polish Law", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.521-536
 • BUCHALSKA J. (2013), "The idea of reference within invalidation of the right in industrial design registration", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, XI/1, s.43-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2012), "Internet a wolność środków społecznego przekazu", THEMIS POLSKA NOVA, 1(2), s.224-239
 • BUCHALSKA J. (2009), "Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej", KRYTYKA PRAWA, 1, s.-
Monographs:
 • BUCHALSKA J. (2015), "Surname as a subject mater in Polish Law", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BUCHALSKA J. (2013), "The right of the registered an industrial design", Warsaw, LEXIS-NEXIS
Chapter in monographs:
 • BUCHALSKA J. (2017), "The right to be forgotten" in: "Media Law in the Time of Liquid Modernity: Hot Topics in the European and polish Media Law", Jacek Sobczak, Jedrzej Skrzypczak,Ksenia Kakareko, Berlin, Logos Verlag Berlin GmbH, s.139-150
 • BUCHALSKA J. (2017), "Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym" in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1195-1215
 • BUCHALSKA J. (2016), in: "Between Klio and Themis", Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakarenko, Poznań, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, s.214-227
 • BUCHALSKA J. (2016), "Protection of intellectual property in China - human rights and the concept of Asian values" in: "Asian systems of human rights protection. Universal Inspiration - cultural factors - barriers for execution", Jerzy Jaskernia, Kamil Spryszak, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.703-715
 • BUCHALSKA J. (2016), "Fasion Law - kilka uwag wstępnych" in: "SINE IRA ET STUDIO. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu", T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.807-821
 • BUCHALSKA J. (2016), "Tytuł prasowy jako znak towarowy" in: "Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa", Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińskia-Jentkiewicz, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.305-319
 • BUCHALSKA J. (2015), "A dead persons’ surname used in trademark" in: "Non omnis moriar.Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane", Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkuta, Wrocław, Oficyna Prawnicza, s.111-125
 • BUCHALSKA J. (2015), "Hate speech - website administrators' liability for content on website" in: "Professionalism in Journalism in the Era of New Media", Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak, Berlin, Logos Verlag Berlin GmbH
 • BUCHALSKA J. (2015), "Swobodne wykonywanie praktyk religijnych - uwagi na tle orzecznictwa" in: "Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego", Stec Piotr, Załucki Mariusz, Kraków, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.445-460
 • BUCHALSKA J. (2014), "Hate Speech - administrators responsibility for the content of the website" in: "Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse", Jędrzej Skrzypczak, Opole, Sciptorium, s.193-205
 • BUCHALSKA J. (2014), "How to use the industrial property rights in the activities of a creative entrepreneur?" in: "Entrepreneurship in the creative industries for beginners and advanced", P.Kaczmarek-Kurczak, K.Dąbrowska, Warsaw, Akademia Leona Kozminskiego, s.156-177
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • The 11th annual conference of the EPIP Association (European Policy for Intellectual Property), 2016.09.03
 • "Postgraduate Legal Research Conference", 2016.06.03
 • International Postgraduate Legal Conference 2016“Emerging Issues in Law”, 2016.01.11
 • "VIIth International Conference: Systems of Protection of Human Rights: European and Asian Universal’s Inspiration – Cultural’s Conditioning – Realizations’ Barriers", 2015.04.13
 • "Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane aspekty prawa spadkowego oraz swobody działalności funeralnej", 2014.11.21
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.10
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Warsaw, Member