Information card 

PhD MAGDALENA KUBA

PhD
MAGDALENA KUBA

Department of Civil and Labour Law

PhD MAGDALENA KUBA

CV
History of scientific positions:
2008
Research Assistant, University of Łódź Chair of Labour Law, University of Lodz
Research area:
 • labor law
Scholarships/ / Awards:
..
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Indywidualna II stopnia.
..
Nagroda I stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace w dziedzinie problemów pracy i polityki społeczne.
..
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (III stopnia) za działania organizacyjne.
Publications
Articles in scientific journals:
 • KUBA M. (2011), "Dopuszczalność e-kontroli pracownika", Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 1, s.101-111
Monographs:
 • Bielak-Jomaa E., Chomiczewski W., Czerniawski M., Drobek P., Góral U., KUBA M., Lubasz D., Łuczak J. (2018), "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KUBA M. (2017), "The discrimination ban in the employment", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KUBA M., Bielak-Jomaa E., Banyś T., Łuczak J. (2016), "Prawo ochrony danych osobowych", Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.267-273
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.277-281
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.437-455
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1090-1103
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.273-277
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.455-460
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.460-464
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych: Komentarz" in: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1103-1107
 • KUBA M. (2017), "Uprawnienia kontrolne pracodawcy a pracowniczy obowiązek dbałości o jego dobro" in: "Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy", Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warsaw, POLTEXT, s.97-106
 • KUBA M. (2016), Wiek pracownika jako kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz zasad ustania stosunku pracy in: "Generations - what is changing? Compendium managing multi generational", J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.302-326
 • KUBA M. (2016), "Age as a requirement for qualification in the recruitment process" in: "Generations - what is changing? Compendium managing multi generational", J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.285-301
 • KUBA M. (2016), "Legal measures of vocational and employment of the unemployed" in: "Merits of Labour Law 2016", K. Jaśkowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1031-1061
 • KUBA M. (2016), "Rules on the processing of personal data " in: "The law of personal data protection", T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, DIFIN, s.99-120
 • KUBA M. (2016), "Concepts relating to the protection of personal data" in: "Prawo ochrony danych osobowych", T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, DIFIN, s.60-77
 • KUBA M. (2016), "Position administrator of information security on the basis of the Law on Protection of Personal Data and its subordination of the employment relationship" in: "Polish and the European reform of the protection of personal data", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.211-220
 • KUBA M. (2015), "Legal measures of vocational and employment of the unemployed" in: "Merits Labour Law 2015", K. Jaśkowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.973-1002
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUBA M. (2012), "Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy" in: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.155-168
 • KUBA M. (2012), "Dopuszczalnosć pozuskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika-uwagi de lege lata i de lege ferenda" in: , Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.110-129
 • KUBA M. (2011), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych" in: "Meritum Prawo Pracy 2011", Jaśkowski K., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.860-894
 • KUBA M. (2010), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych" in: "Meritum Prawo Pracy 2010", Jaśkowski K., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.861-890
 • KUBA M. (2010), "Kontrola stanu trzeźwości pracownika" in: "Kontrola pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne", Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.153-172
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011.05.10
 • "Ochrona danych osobowych w prawie i prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian", 2011.04.14
 • "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym", 2011.03.31
 • "Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi", 2011.02.17
 • "Ochrona prywatności w miejscu pracy", 2010.11.17
 • "Prawa i obowiązki konsumenta w świetle nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych", 2010.10.27
 • "Międzynarodowy Kongres Kadry", 2008.11.24
 • "Kontrola pracownika-możliwości techniczne i dylematy prawne", 2008.04.03
 • "Ja + Ty = ludzie, ale czy równi?", 2007.05.27
 • "Legal and social aspects of workers mobility", 2007.04.12
 • "Nauczanie społeczne Jana Pawła II a prawo", 2006.05.19
 • "Polsko - litewska konferencja naukowa: Problemy polskiego i litewskiego prawa pracy po akcesji do UE", 2006.03.01
 • "I Polish Scientific Conference 'Quo vadis, iustitia?", 2005.11.24
Membership in organizations:
2010.02
, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego
2009.10
, International Society for Labor Law and Social Security
Additional Information
Consultancy:
Wolters Kluwer Polska Ltd.
Avenhansen Ltd.