Information card 

PhD
MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

Department of Theory, Philosophy and History of Law

PhD MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

CV
History of scientific positions:
1999
Lecturer, Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology
Performed academic and organizational function:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
2012.02–2015.08
, Kozminski University
Research area:
 • EU law
 • criminal Law
 • Information Society
 • civil law
 • privacy policy
 • computer science
Scholarships/ / Awards:
..
Rector's Research Award (Kozminski University).
Publications
Articles in scientific journals:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Criminal-law Protection against Cybercrime in Poland: Successful Harmonisation or Unachieved Task?", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, s.126-156
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Freedom and Security in Cyberspace – a Few Comments on the Basis of Jurisprudence", Transformacje Pismo interdyscyplinarne, 1-2 (88- 89), s.200-212
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), "Zmiany w kodeksie karnym na tle postanowień dyrektywy 2011/93/UE", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.74-82
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Polskie rozwiązania prawne (art. 202 kk) na tle dyrektywy 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej", PAŃSTWO I PRAWO, 8(810), s.52-64
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – Special Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 2, s.1-31
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Prawnokarna ochrona informacji cyfrowej w Polsce", TRANSFORMACJE, 1-2 (68-69) 2011, s.264-285
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Pornography in Cyberspace - European Regulations", Masaryk University Journal of Law and Technology, 2, s.261-272
Chapter in monographs:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), Public Authority Interference in Cyberspace. Protection or Infringement of Rights of Individual in: "Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy", Lech W. Zacher, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT, s.111-143
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Impact of ICT on the Law" in: "Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases", Zacher L., SPRINGER, s.157-168
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Threats in Cyberspace - Legislative Issues in Criminal Law in: Present Cyber- and Bioterrorists threats and Polish National Security, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Szczytno, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s.112-138
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Karalność pornografii dziecięcej w polskim Kodeksie karnym" in: "Granice kryminalizacji i penalizacji", S.Pikulski, M. Romańczuk - Grońska, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza El Set, s.333-339
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Law in Cyberspace – New Content or New Form?" in: "Virtualization. Issues, challenges, consequences.", Lech W. Zacher, Warsaw, POLTEXT, s.565-586
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), "Convergence of Law as Necessary Condition in Information Society" in: "Convergence or Divergence of Law Cultures and Systems ?", Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło, Warsaw, C.H.BECK, s.293-298
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Legal Protection of Digital Information in the era of Information Warfare" in: "Proceedings of the10th European Conference on Information Warfare and Security", Ottis R., Reading, Academic Publishing Limited, s.237-244
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2013, , Krytyka Prawa – Niezależne Studia nad Prawem
 • 2012, Editorial board member, consultant, TRANSFORMACJE
 • 2011, , TRANSFORMACJE
Participation in conferences:
 • Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeń-stwo narodowe Polski, część II, 2015.05.13
 • "Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development", 2014.05.27
 • "Granice kryminalizacji i penalizacji", 2013.09.19
 • "Guiding ideas of Penal Code amendments - 80 year after the first codification of the reborn Poland.", 2013.06.17
 • "Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the Second Section: Penal Law – Special Part", 2013.04.24
 • "Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part", 2012.11.28
 • "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa.", 2012.09.06
 • "Technology - Society - Sustainability", 2012.04.19
 • "Virtualization: problems, challenges, implications", 2011.10.18
 • "10th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2011", 2011.07.07
 • "BILETA Conference 2011 - Harnessing technology’s full potential; minimising potential threats", 2011.04.11
 • "Cyberspace 2010", 2010.11.27
 • "19th Meeting of Chairs of Theory and Philosophy of Law - "Convergence or divergence of culture and legal systems", 2010.09.19
Membership in organizations:
2012.06
, Association Internationale de Droit Penal
2011.02
, International Technology Law Association
Activity educational innovations:
 • 2013.01
 • 2006.01
Additional Information
Social activities:
2013
Sue Ryder Foundation,
2006
Sue Ryder Foundation,
Membership in internal committees and academic organizations:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2012.02–2015.08
, Kozminski University