Information card 

PhD
BŁAŻEJ PODGÓRSKI

Department of Finance

PhD BŁAŻEJ PODGÓRSKI

CV
History of scientific positions:
2009–2016
Research Assistant, Department of Finance, Kozminski University
Performed academic and organizational function:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
2011.10–2015.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
Research area:
 • financial markets
 • capital markets
 • finance
 • entrepreneurial finance
Publications
Articles in scientific journals:
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, s.1-20
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), "The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?", Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), "Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods", Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s.34-43
 • PODGÓRSKI B. (2010), "Efficient Capital Market - Case of WSE", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (105), s.33-48
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), "Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • PODGÓRSKI B. (2009), "Miesięczne anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na GPW w latach 1999-2008", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 24, s.311-320
Monographs:
 • CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), "Finanse z arkuszem kalkulacyjnym", Warsaw, PWN
Chapter in monographs:
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education" in: "Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society", Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.367-390
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Mobile educational game - Smart Leo" in: "Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society", Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.532-542
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), "Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzecięntych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006" in: "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7", Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych" in: "Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa", Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Recommendations and Abnormal Returns on The Warsaw Stock Exchange In 2005-2006" in: "The Problems of Company Value Management", Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "World Finance & Banking Symposium", 2016.12.13
 • "Australasian Simulation Congress 2016, International Simulation and Gaming Association", 2016.09.24
 • "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa 2009", 2009.06.18
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member