Information card 

PhD
MATEUSZ WOIŃSKI

Department of Criminal Law

PhD MATEUSZ WOIŃSKI

CV
Performed academic and organizational function:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2013.11
-, Kozminski University, Warsaw
2010.05–2012.09
, Kozminski University
2009.10–2012.09
, Kozminski University
2009.10–2015.08
Students Disciplinary Committee, Kozminski University
2009.10–2010.09
, Kozminski University
2009.10–2010.09
, Kozminski University
2008.10–2012.09
, Kozminski University
2008.10–2012.09
, Kozminski University
2008.10–2009.09
, Kozminski University
2008.10–2009.09
, Kozminski University
2008.01–2009.01
, Kozminski University
2007.10–2009.09
, Warsaw University
Research area:
 • human rights
 • criminal Law
 • international criminal law
 • comparitive law
Internships:
2011
Max- Planck Institut, Germany
Publications
Articles in scientific journals:
 • WOIŃSKI M. (2009), "Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego (de lege derogata)", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.76 - 89
Editing of monographs:
 • WOIŃSKI M., (2012), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", Warsaw
Monographs:
 • WOIŃSKI M. (2012), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", Warsaw, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • WOIŃSKI M. (2012), "Odpowiedzialność karna za mobbing" in: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.189-210
 • WOIŃSKI M. (2010), "Projekty nowelizacji art. 256 k.k." in: "Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne", Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnara A., Gliszczyński-Grabias A., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.21-42
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), "An interesting case of dactyloscopic identification" in: "Dactyloscopy. One Hundred Years on Polish Territory", Tomaszewski T, Rybicki P., Warsaw, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "XV Wrocławskie Sympozjum Badań", 2012
 • "Hate crimes in Poland", 2011
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011
 • "The Amendment of Polish Penal Code Concerning Hate Speech Crimes", 2011
 • "Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne", 2009
 • "Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich", 2009
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2013.11
-, Kozminski University, Warsaw
2010.05–2012.09
, Kozminski University
2009.10–2012.09
, Kozminski University
2009.10–2015.08
Students Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2009.10–2010.09
, Kozminski University
2009.10–2010.09
, Kozminski University
2008.10–2012.09
, Kozminski University
2008.10–2012.09
, Kozminski University
2008.10–2009.09
, Kozminski University
2008.10–2009.09
, Kozminski University
2008.01–2009.01
, Kozminski University
2007.10–2009.09
, Warsaw University