Information card 

PhD
JOANNA LEŚNIOWSKA

Department of Economics

PhD JOANNA LEŚNIOWSKA

CV
History of scientific positions:
2008–2010
adiunkt ds naukowo-technicznych, Health Public Centre, Kozminski University
Performed academic and organizational function:
2012.03
, Kozminski University
2012.02
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
Research area:
 • Institutional economics
 • Health Economics and Economics of Healthcare
 • Macreconomic policy
 • management in health sector
 • Health Care
Scholarships/ / Awards:
..
Rector's award for research.
..
Rector's award for research.
..
Money reward.
..
Rector's award for research.
..
Money reward.
..
Money reward.
Publications
Articles in scientific journals:
 • LEŚNIOWSKA J. (2016), "Economic burden of diseases in Poland", VALUE IN HEALTH, 7, s.A627
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), "Costs of mental disorders in Poland and their complications", VALUE IN HEALTH, 7, s.A409
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), "Reply to commentary on costs of diabetes and its complications in Poland", THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, 2, s.227-227
 • KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), "Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component", Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s.159-167
 • LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), "Costs of diabetes and its complications in Poland", European Journal of Health Economics, 6, s.653-660
 • LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), "Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers", ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s.32-37
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), "Health and its protection in EU – legal background", Zeszyt Naukowy UWiMSC, 31, s.119-136
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), "PDB32 Cost of Diabetes and its Complications in Poland: Preliminary Results", VALUE IN HEALTH, 7, s.A477
 • LEŚNIOWSKA J., RUSZKOWSKI J. (2010), "Rzeczywiste, ekonomiczne koszty choroby w Polsce", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 25, s.---
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), "Poland's Nurising Brain Drain To The West", HEALTH AFFAIRS, 2, s.593
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), "Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje", POLITYKA SPOŁECZNA, 2, s.19-21
 • LEŚNIOWSKA J. (2007), "Migration patterns of Polish doctors within the UE", EUROHEALTH, 4, s.7-8
 • LEŚNIOWSKA J. (2005), "Problem migracji polskiej kadry medycznej", POLITYKA SPOŁECZNA, 4, s.18-22
Chapter in monographs:
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), "Chronic disease epidemic as a challenge for the health care units and economy - diabetes mellitus example" in: "Health care. Economics aspects", Iga Rudawska Edward Urbańczyk, Warsaw, DIFIN, s.191-205
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), "Reformy systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie i w Polsce. Główne wyzwania i problemy" in: "Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka)", Ireneusz Michałków, Warsaw, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, s.149-161
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), "Realizacja projektów promocji zdrowia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" in: "Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji", Ireneusz Michałków, Warsaw, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.327-342
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), "Providing sports fans from EU countries with medical services at EURO 2012 in Poland" in: "Economic and social aspects of the organization EURO 2012", Michałków I., Kariagin J., Warsaw, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.222-235
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "The 12th International Conference of the Polish Pharmacoeconomics Society ISPOR POLAND 2014", 2014.12.04
 • "89th Annual Conference of Western Economic Association International", 2014.06.27
 • "II seminarium Recent Challenges of Health Care Management in Poland", 2014.01.14
 • "Social Aspects of Market Economy", 2013.12.23
 • "5th International Conference On Social Aspects Of Market Economy", 2013.09.23
 • 4 th Baltic Health Forum. Determinants of growth of healthcare units in competitive market, 2012.10.25
 • Seminarium „Koszty społeczne niezdolności do pracy”, 2012.05.30
 • "Report on Management", 2010.11.24
 • "I Bałtyckie Forum Zdrowia "Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia"", 2009.10.26
Membership in organizations:
2014.09
, International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research
2014.06
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.03
, Kozminski University
2012.02
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University