Information card 

PhD ANNA BACZYŃSKA

PhD
ANNA BACZYŃSKA

Department of Management

PhD ANNA BACZYŃSKA

CV
History of scientific positions:
2005–2008
Lecturer, Kozminski University
2005
Lecturer, Cardinal Stefan Wyszyński University
2001–2006
Research Assistant, Warsaw School of Social Sciences and Humanities
Research area:
 • organizational behavior
 • human resource management
 • organizational psychology
Scholarships/ / Awards:
..
Rector Award.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BACZYŃSKA A., Thornton III G. (2017), Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT, 2, s.171-182
 • BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), Leadership Competencies Among Managers, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.6-22
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T., Cybis N. (2016), "Proposed Core Competencies andEmpirical Validation Procedure inCompetency Modelling: Confirmation and Classification", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 7, s.1-13
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2015), "A trait profile of top and middle managers", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, -, s.1-6
 • BACZYŃSKA A. (2015), "Analytical, Practical and Emotional Intelligence and Line Manager Competencies", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.11-54
 • BACZYŃSKA A., Bugalska A., JÓŹWIK A. (2015), "A Snapshot of Talent in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzullini Model", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.83- 100
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2013), "A Comparison of Tacit Knowledge Inventory Results with the Appraisal of Managerial Competencies as Achieved through Assessment Center Studies", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s.69-81
 • BACZYŃSKA A., Górniak M. (2013), "The Influence of Emotional Intelligence and Social Competencies on the Work Performance of Debt Collectors: A Research Report", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.87-97
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A. (2011), "Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 4 (18), s.103-118
 • BACZYŃSKA A. (2010), "Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 2 (16), s.109-126
 • BACZYŃSKA A. (2010), "Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 3 (17), s.23-41
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2009), "Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers)" Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga., CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 9/234, s.23-45
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2009), "Trudna sztuka assessmentu. Personel i Zarządanie", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9, s.56-60
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), "Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji", ZESZYT METODYCZNY DORADCY ZAWODOWEGO, 45, s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), "Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2)", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (211), s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), "Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1)", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9 (210), s.-
 • BACZYŃSKA A. (2006), "A-C to nie są gry i zabawy", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (199), s.58-59
 • BACZYŃSKA A. (2004), "Sztuka wyrażania siebie. Asertywność w relacjach przełożony - podwładny", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 4/2004, s.12-13
 • BACZYŃSKA A. (2003), "Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 1/2003, s.14-16
 • BACZYŃSKA A. (2003), "Ewaluacji szkoleń nigdy dość", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7 i 8, s.41-46
 • BACZYŃSKA A. (2002), "Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 12, s.13-16
 • BACZYŃSKA A. (2002), "Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s.16-18
Monographs:
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), "Zeszyt Metodyczny Doradcy Zawodowego", Warsaw, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Chapter in monographs:
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2008), "Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny menedżera: Teoria i pomiar" in: "Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją", Witkowski S.A., Listwan T., Wrocław, DIFIN, s.-
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2007), "Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa" in: "Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Część I", Harasim W., Warsaw, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE, s.132-138
 • BACZYŃSKA A. (2005), "Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa" in: "Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji", Makowski K., Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, s.63-75
 • BACZYŃSKA A., Terelak J. (1997), "Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów" in: "Studia Psychologii", Dutkiewicz W., Warsaw, ATK, s.37-75
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 40th International Congress on Assessment Center Methods, 2016.10.25
 • "40th Congress on Assesment Center Methods", 2016.10.25
 • "39th International Congress on Assessment Center Methods", 2015.11.01
 • "38 International Congress of Assessment Center Method", 2014.10.22
 • "28th International Congress of Applied Psychology (ICAP)", 2014.07.07
 • "SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference", 2013.07.26
 • "XI Expert Meeting. The criteria for success in the application of AC / DC", 2012.12.12
 • "VII Seminarium Eksperckie. HRM. Skuteczność modeli kompetencyjnych", 2010.06.11
 • "Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją", 2008.09.21
Additional Information
Consultancy:
Institute for Business Development