Information card 

Prof. WOJCIECH GASPARSKI

Prof.
WOJCIECH GASPARSKI

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

Prof. WOJCIECH GASPARSKI

CV
History of scientific positions:
1996–2000
Lecturer, American Studies Center, University of Warsaw
1995–2002
Lecturer, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
1994–2002
Full Professor, Warsaw University of Technology
1994–2000
Lecturer, Warsaw Management School
1991–2005
Full Professor, Institute of Philosophy & Sociology, Research Group for Ethics in the Economy and Business, Polish Academy of Sciences
1985–1991
Associate Professor, Institute of Philosophy & Sociology, Praxiology & Science Studies Department, Polish Academy of Sciences
1971–1985
Lecturer, Praxiology Department, Polish Academy of Sciences
1967–1971
Assistant Professor, Praxiology Institute, Polish Academy of Sciences
1965–1967
Ph.D student, Workshop of General Problems of the Labour Organization, Polish Academy of Sciences
1962–1965
Research worker, Production Organization Institute, Institute of Indusry Economics and Organization
Performed academic and organizational function:
2013.11–2017.11
-, Leon Koźminski University
2013.11
, Leon Koźminski University
2011.11
Executive ISBEE Committee, Kozminski University
2008.01–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w zakresie nauk o zarządzaniu, Kozminski University
2007.12–2015.08
Ethics Committee, Kozminski University
2007.12–2011.08
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University
2007.10–2011.08
Students Disciplinary Committee, Kozminski University
2007.03–2012.08
Standard Committee for Theses, Kozminski University
2007.03–2011.08
Awards Committee, Kozminski University
2004.10–2007.09
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2003.10–2005.09
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2002.02–2013.10
, Kozminski University
Research area:
 • Corporate Social Responsibility
 • systems theory
 • management and organization theory
 • science studies
 • methodology for the practical disciplines
 • praxeology
 • business ethics
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2005
Helsinki University, Finland
1999
Helsinki University, Finland
1998
Central European University, Hungary
1996
Helsinki University, Finland
1993
Helsinki University, Finland
1993
City University, United Kingdom
1992
Helsinki University, Finland
1990
University of Conakry, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Helsinki University, Finland
1988
City University, United Kingdom
1986
Helsinki University, Finland
1984
Helsinki University, Finland
1983
Helsinki University, Finland
1983
Central European University, Hungary
1981
State University of New York, USA
1980
Open University, United Kingdom
1974
City University, United Kingdom
1972
xxx, Russia
Internships:
2006
Caux Round Table, Switzerland
2004
Helsinki University, Finland
2003
Helsinki University, Finland
2002
Georgetown University, USA
1999
Helsinki University, Finland
1998
Central European University, Hungary
1996
Helsinki University, Finland
1993
Helsinki University, Finland
1993
City University, United Kingdom
1992
Helsinki University, Finland
1990
Helsinki University, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Helsinki University, Finland
1988
City University, United Kingdom
1986
Helsinki University, Finland
1984
Salzburg University, Finland
1983
Helsinki University, Finland
1974
City University, United Kingdom
1972
xxx, Russia
1970
Open University, United Kingdom
Scholarships/ / Awards:
..
Medal of Nicolaus Copernicus.
..
The Award for the Textbook "Business, Ethics, Responsibility".
..
Nagroda Rektora ALK za redakcję 22 tomów "Praxiology".
..
2014 CEEMAN Champion Award in category Responsible Management Education.
..
Laur 15-lecia Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
..
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
..
Zasłużony Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego.
..
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego.
..
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
..
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
..
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy.
..
Złota Odznaka TNOiK.
..
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
..
Złoty Krzyż Zasługi.
Series of lectures:
1998
Central European University, Hungary
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • GASPARSKI W. (2017), Co/kto jest produktem organizacji?, PRAKSEOLOGIA, 159, s.5-12
 • GASPARSKI W. (2017), On practical disciplines and their methodology, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 2, s.129-134
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Business Ethics: Inventions and Innovations, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
 • GASPARSKI W. (2016), "The Ethical Dimension of E-Business", PRAKSEOLOGIA, 158, s.241-254
 • GASPARSKI W. (2015), "Compliance or consistence and inconsistence of the so-called 'consistence'", PRAKSEOLOGIA, 157, s.23-38
 • GASPARSKI W. (2014), "Appearances, Duties and Aspirations", Teorie vedy (Theory of Science), 36, s.209-215
 • GASPARSKI W. (2013), "Human Action as an Ultimate Given: Ludwig von Mises' Praxeology as Seen from a Business Ethics Angle", STUDIA HUMANA, Voll. 2:1, s.3-14
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2012), "Ile etyki w etyce biznesu?", PRZEGLĄD FILOZOFICZNY - NOWA SERIA, 2 (82), s.167-180
 • GASPARSKI W. (2012), "Przede wszystkim nie przeszkadzać", PRAKSEOLOGIA, 153, s.43-50
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • GASPARSKI W. (2011), "Skuteczność i odpowedzialność w świetle etyki biznesu", BIULETYN INFORMACYJNY, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2 (68), s.2-5
 • GASPARSKI W. (2011), "Postawa dobrego gospodarza wymogiem współczesnego patriotyzmu", PRAKSEOLOGIA, 151, s.35-47
 • GASPARSKI W. (2011), "Janusz Goćkowski - naukoznawca, prakseolog, erudyta", PRAKSEOLOGIA, 151, s.250-254
 • GASPARSKI W. (2009), "Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(96), s.20-26
 • GASPARSKI W. (2009), "Biznes i zarządzanie w społeczeństwie o podwójnej moralności", PRAKSEOLOGIA, 149, s.9-20
 • GASPARSKI W. (2009), "The Stakeholder Organization Theory and it's Systemic Foundation", INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, 38(6), s.659-665
 • GASPARSKI W. (2009), "Menedżer i prawnik a świat Pana Cogito", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.19-25
 • GASPARSKI W. (2008), "Dlaczego ludzie tak działają, jak działają oraz jak działać powinni", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.27-36
 • GASPARSKI W. (2008), "Religie a biznes", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 1, s.23-30
 • GASPARSKI W. (2007), "Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1, s.15-19
 • GASPARSKI W. (2007), "Caux Round Table Polska", DECYDENT, 71, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), "Wiedza o organizacji zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie", WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 1, s.34-47
 • GASPARSKI W. (2007), "PR2", DECYDENT, 72, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), "Ile kosztuje etyczność", GAZETA BANKOWA, 6, s.46
 • GASPARSKI W. (2007), "Konieczny wybór", DECYDENT, 70, s.27
 • GASPARSKI W. (2006), "Adres ku czci jubileuszu 65-lecia prof. dr hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s.3-4
 • GASPARSKI W. (2006), "Prakseologia na mapie nauk", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 3(169), s.309-315
 • GASPARSKI W. (2006), "Wiara, nadzieja, miłość, codzienność", DECYDENT, 67, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), "Trud namysłu", DECYDENT, 68, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), "Klemensa Szaniawskiego teoria decyzji w zarysie", PRAKSEOLOGIA, 146, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2006), "Wspomnienie o Danucie Miller", PRAKSEOLOGIA, 146, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2006), "Menadżerowie i ich koniki", FORBES, 2, s.86
 • GASPARSKI W. (2006), "Źródła nieuczciwości, Cz. I, II, III", GAZETA BANKOWA, 44,46,48, s.46
 • GASPARSKI W. (2006), "Od techniki do etyki", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 4(170), s.443-452
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), "Corporate responsibility and competitiveness", CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • GASPARSKI W. (2006), "RP czy PR", DECYDENT, -, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), "Wielkość małej filozofii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(83), s.5-7
 • GASPARSKI W. (2006), "Instytucja", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1131, s.-
 • GASPARSKI W. (2005), "Słowa i czyny", DECYDENT, 4(63), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "In medias res", DECYDENT, 6(64), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Między impulsem a namysłem", DECYDENT, 7-8(65), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Pozor i pozór: mały apostrof a wielka różnica", DECYDENT, 9(66), s.27
 • GASPARSKI W. (2005), "Wszyscy jesteśmy obywatelami...", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.8-10
 • GASPARSKI W. (2005), "Stan... darty", DECYDENT, 2-3(62), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Prakseologia Jerzego Kurnala: Od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.5-8
 • GASPARSKI W. (2005), "Obowiązki i aspiracje", DECYDENT, 1(61), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Komentarz do kazusu z zakresu etyki biznesu", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, październik, s.41-42
 • GASPARSKI W. (2004), "Daltonizm etyczny", DECYDENT, 2(52), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Etyka na szczycie", DECYDENT, 1(51), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Nie tylko słowotwórstwo", BUSINESSMAN MAGAZINE, 8(161), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Terra incognita", BUSINESSMAN MAGAZINE, 9(162), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Artykuły pierwszej potrzeby", BUSINESSMAN MAGAZINE, 10(163), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Ekonomia i cała reszta", BUSINESSMAN MAGAZINE, 11(164), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za", ANNALES: ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1(7), s.39-50
 • GASPARSKI W. (2004), "Projekt "Europa"", DECYDENT, 5(55), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Lipa kwitnie nie tylko latem", DECYDENT, 9(58), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Na długie zimowe wieczory", DECYDENT, 12(60), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Między agorą a targowiskiem", BUSINESSMAN MAGAZINE, 12(165), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Czy etyka jest rodzaju żeńskiego?", DECYDENT, 3(53), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Biznes dixit!", DECYDENT, 6(56), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "W akacje", DECYDENT, 7-8(57), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Efekt świeżości", DECYDENT, 10/11(59), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Jan Zieleniewski (1901-1973) - współtwórca prakseologicznej teorii organizacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Cytaty i pisaty", DECYDENT, 4(54), s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Letnia szkoła decydenta", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Lekcja angielskiego", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice by generald Midgley", INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, -, s.283-288
 • GASPARSKI W. (2003), "Euro-maraton odpowiedzialności biznesu", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Z życzeniami dla J. W. Decydencji", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Słowa, rzeczywistość i legenda", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Grochem o ścianę", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.315-326
 • GASPARSKI W. (2003), "Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko)", PRAKSEOLOGIA, 143, s.9-28
 • GASPARSKI W. (2003), "UEtyka", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Zwyczajne niezwyczajne", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Ostrożnie z modą", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Designer's responsibility: methodological and ethical dimensions", AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 12, s.635-640
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), "Design research: a praxiological systematic approach", POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
Editing of monographs:
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N., (red.), (2016), "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders", -
 • GASPARSKI W., Airaksinen T., (red.), (2016), "Desire: The Concept and Its Practical Context", New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., Tchoń K., (red.), (2014), "A Treatise on Good Robots", New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., Orel T., (red.), (2014), "Designology: Studies on Planning for Action", New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., (2012), "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Warsaw
Monographs:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A. (2018), Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Nowy Jork, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS
 • GASPARSKI W., Airaksinen T. (2016), "Desire: The Concept and Its Practical Context", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N. (2016), "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders", -, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Tchoń K. (2014), "A Treatise on Good Robots", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Orel T. (2014), "Designology: Studies on Planning for Action", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W., Loukola O. (2012), "Environmental Political Philosophy (Praxiology)", New Brunswick, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2012), "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Warsaw, PWN
 • Arszułowicz M., GASPARSKI W. (2011), "Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2010), "Entrepreneurship: Values and Responsibility”, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), "To Civil Economic Republic", Warsaw, POLTEXT
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Biznes, prawo, etyka", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2009), "Entrepreneurship: Values and Responsibility", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2008), "Responsible Management Education", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), "Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Warsaw, TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII
 • GASPARSKI W., Airaksinien T. (2007), "Praxiology and the Philosophy of Technology", Granz, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2007), "Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2006), "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • GASPARSKI W., Aleksandre V. (2005), "French and Other Perspectives in Praxiology", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2004), "Wykłady z Etyki Biznesu. Nowa Edycja", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2004), "Uczciwość w świecie finansów", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), "Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), "Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (2003), "Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), "Prakseologia cz. 2, Dzieła wszystkie", Wrocław, OSSOLINEUM-WROCŁAW
 • GASPARSKI W. (2003), "Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych", Warsaw, DRUKARNIA NAUKOWA
 • GASPARSKI W. (2000), "Wykłady z etyki biznesu", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • GASPARSKI W. (2018), Editorial in: Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Gasparski W.W., Lewicka-Strzałłecka A., Nowy Jork, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s.ix-xvii
 • GASPARSKI W. (2017), From a Study of Practice to a Philosophy of Practicality. Tadeusz Kotarbiński’s Contribution to the Lvov-Warsaw School of Philosophy in: The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, Brożek, Anna, Stadler, Friedrich, Woleński, Jan, SPRINGER, s.135-154
 • GASPARSKI W. (2017), Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień in: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska Elżbieta, Sójka Jacek, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.252-262
 • GASPARSKI W. (2016), The University's 70th anniversary in: Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.13-16
 • GASPARSKI W. (2016), "Krótka historia etyki biznesu tu i teraz" in: , Aleksandra Kuzior, Zabrze, ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, s.21-34
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland" in: "Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business", A. N. Krylov, Berlin - Wien, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • GASPARSKI W. (2016), "Prakseologia i zarządzanie: przypomnienia i uzupełnienia" in: "Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji", P. Górny, Warsaw, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, s.13-33
 • GASPARSKI W. (2016), "Praxiology, or the Study of the Prose of Human Action Revisited" in: "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders", P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-23
 • GASPARSKI W. (2016), "Editorial" in: "Desire: The Concept and Its Practical Context", T. Airaksinen, W. W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.ix-xii
 • GASPARSKI W. (2016), "Sprawstwo w ujęciu prakseologicznym" in: "Moc sprawcza ludzi i organizacji", Lech W. Zacher, Warsaw, POLTEXT, s.59-76
 • GASPARSKI W. (2016), "Editorial" in: "Praxiology and the Reason for Action: Broadening the Borders", Makowski Piotr, Bonecki Mateusz, Nowak- Posadzy Krzysztof, Wojciech W. Gasparski, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2014), "Designology: Toward a Unifi ed Science on Design Revisited" in: "Designology: Studies on Planning for Action", Wojciech W. Gasparski, Tufan Orel, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-10
 • GASPARSKI W. (2014), "Przywództwo - przypomnienia i propozycje" in: "Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne", Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.42-48
 • GASPARSKI W. (2013), "Tadeusz Kotarbiński and His Philosophical Transations" in: "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-13
 • GASPARSKI W. (2013), "Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny?" in: "Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego", R. Kamiński, J. Sójka, Poznań, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.97-108
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2012), "Etyka biznesu" in: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.79-88
 • GASPARSKI W. (2012), "Infrastuktura etyczna biznesu" in: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.217-232
 • GASPARSKI W. (2012), "Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne" in: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.460-473
 • GASPARSKI W. (2012), "Kodeksy i programy etyczne" in: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.233-248
 • GASPARSKI W. (2012), in: "Biznes, etyka odpowiedzialność", Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.307-318
 • GASPARSKI W. (2012), "A Designing Human Society: A Chance or Utopia?" in: "Environmental Political Philosophy", Gasparski Wojciech, Laukola Olli, TRANSACTION PUBLISHERS, s.165-178
 • GASPARSKI W. (2011), "Beyond the Prose of Business" in: "Spirituality and Ethics in Management", Zsolnai L., Heidelberg, SPRINGER, s.133-150
 • GASPARSKI W. (2011), "European Integration ant its Effect on the Ethical Dimention of Polish Business" in: "European Business: Corporate and Social Values", Bonin H., Segreto L., Brussels, PETER LANG GMBH, s.139-157
 • GASPARSKI W. (2011), "Whistle-blowing: in the light of the Praxiological Theor of Struggle" in: "Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology)", Arszułowicz M., Gasparski W., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.9-20
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce" in: " Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego", J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), "Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym" in: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W. (2011), "Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło" in: "Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.39-62
 • GASPARSKI W. (2011), "Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu" in: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.149-160
 • GASPARSKI W. (2011), "Kotarbiński Tadeusz" in: "Encyklopedia filozofii polskiej", -, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.726-731
 • GASPARSKI W. (2010), "Economics and Ethics" in: "Proceedings, International Symposium on Corporate Cultures - Universality and Differences from Comparitive Aspects", -, Warsaw, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2010), "Elementy etyki komputerowej" in: "Informatyka gospodarcza", J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Warsaw, CH BECK, s.83-104
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis" in: :The Role of Large Enterprises in Democracy and Society", Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portrait of Polish Business Ethics" in: "To Civil Economic Republic", Gasparski W., Rok B., Warsaw, POLTEXT, s.13-68
 • GASPARSKI W. (2009), in: "International cymposium on corporate cultures- universality and differences from comparative aspects", -, Warsaw, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2009), "Fizyka i inżynieria ekonomii" (reprint) in: "Jakość kształcenia ekonomicznego", Rocki M., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.55-59
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka" in: "Biznes, prawo, etyka", Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • GASPARSKI W. (2009), "Entrepreneurship from a Praxiology Point of View" in: "Entrepreneurship: Values and Responsibility", Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V., New Brunswick, New Jersey, TRANSACTION PUBLISHERS, s.23-36
 • GASPARSKI W. (2009), "Organization and management knowledge and its cognitive foundation" in: "Veda, Filosofie, Metodologie", Filaček A., Praga, FILOZOFIA, s.145-169
 • GASPARSKI W. (2009), "Analyse praxeologique et approche systemique" in: "Penser et Agir: Contextes Philosophique, Praxeologique et Langagier Tome I", V. Alexandre, -, Editions Le Manuscrit, s.223-252
 • GASPARSKI W. (2009), "Ethical Infrastructure for Business with Special Emphasis on Poland: Designing for the Common Good" in: "Business, Globalization and the Common Good", de Bettignies H.C., Lépineux F., Lang P., Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, FRONTIERS OF BUSINESS ETHICS, s.227-250
 • GASPARSKI W. (2008), "Toward Responsible Management Education" in: "Responsible Management Education", Gasparski W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.23-35
 • GASPARSKI W. (2007), "Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły" in: "Annales: Etyka w życiu gospodarczym", Domański Cz., Łódź, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s.15-20
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), "Wielkość małej filozofii" in: "Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Gasparski W., Banajski R., Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), "The Praxiological Concept of Technology" in: "Praxiology and the Philosophy of Technology", Gaspraski W., Airaksinen T., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), "Infrastruktura etyczna działalności gospodarczej" in: "Etyka i ekonomia", Lewicka-Strzałecka A., Klimczak B., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.44-62
 • GASPARSKI W. (2007), "Fizyka i inżynieria ekonomii" in: "Wyzysk ekonomiczny współcześnie", Sosenka K., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.-
 • GASPARSKI W. (2006), "Instytucja" in: "Ekonomia", Borkowska B. Wrzeszcz-Kamińska G., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2006), "Wielkość małej filozofii" in: "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej wspołczesna recepcja", R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.13-19
 • GASPARSKI W. (2006), "Refleksyjny praktyk i jego kształcenie" in: "Dobra gospodarka", Kwiatkowski S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.77-84
 • GASPARSKI W. (2006), "Interesariusz zwany konsumentem" in: "Edukacja konsumencka: Cele, instrumenty, dobre praktyki", Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.15-24
 • GASPARSKI W. (2006), "The Ethical Issue of Corporate Governance and Management Science Theories" in: "Global Perspectives on the Ethics of Corporate Governance", Rossouw G.J., Sision A. J. G., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.91-104
 • GASPARSKI W. (2006), "Do Tadeusza Kotarbińskiego" in: "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.143-147
 • GASPARSKI W. (2005), "Inteligent czy robotnik wiedzy?" in: "Inteligencja: Między tradycją a wyzwaniami współczesności", Mikułowski-Pomorski J., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.165-174
 • GASPARSKI W. (2005), "A System behind the Ancient Greek Design" in: "Preliminary Drawings: Essays on Systems Theory and Praxis", Kapelouzos I. B., Ateny, xxx, s.91-98
 • GASPARSKI W., Ryan L. (2005), "Foundations of Corporate Integrity: A Praxiological Approach" in: "French and Other Perspectives in Praxiology", Gasparski W., Alexandre V., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.175-190
 • GASPARSKI W. (2005), "Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej" in: "Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej: Studia prawno-ekonomiczne", Banasiński C., Warsaw, UOKIK, s.231-240
 • GASPARSKI W. (2005), "Prakseologiczne i etyczne wymiary funkcjonowania administracji" in: "Administracja publiczna: Stan i kierunki zmian", Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E., Warsaw, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, s.47-66
 • GASPARSKI W. (2005), "Elementy polskiego życia gospodarczego w świetle badań z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu" in: "Etyka biznesu "po Enronie"", Sójka J., Poznań, HUMANIORA, s.207-232
 • GASPARSKI W. (2005), "Etyczny wymiar działności gospodarczej" in: "Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej", Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.89-102
 • GASPARSKI W. (2005), "Zagadnienie duchowości w etyce biznesu i zarządzania" in: "Religia a gospodarka", Partycki S., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.50-55
 • GASPARSKI W. (2004), "Andrzej Pawłowski - rzeźbiarz projektowania" in: "Projektowanie i systemy", Gasparski W., Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Odpowiedzialność projektanta: zagadnienia metodologiczne i etyczne" in: "Projektowanie i systemy", Gasparski W. Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Kotarbiński Tadeusz" in: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", Maryniarczyk A., Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Business Expectation Beyond Profit" in: "CSR Across Europe", Habisch A., Berlin, SPRINGER - VERLAG, s.-
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia" in: "Uczciwość w świecie finansów", Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W. (2004), "Etyczność marketingu - marketingiem etyczności" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.205-216
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce" in: "Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu", Kolarska-Bobińska L., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Między ustami a brzegiem pucharu: etyczne aspekty styku administracji i biznesu" in: "Profesjonalizm w administracji publicznej", Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B., Białystok, STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.211-223
 • GASPARSKI W. (2004), "Beyond the Prose of Business" in: "Spirituality and Ethics in Management", Zsolnai L., Dordrecht, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, s.123-140
 • GASPARSKI W. (2004), "Human Actions and Their Axiological Context: The Relevance of a Trustworthy Protector Ethics for Ethics in Business" in: "Ideas, Values and Conflicts in Social Life", Nikula P., Rovaniemi, University of Lapland, s.-
 • GASPARSKI W. (2003), "Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej" in: "Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu", Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-94
 • GASPARSKI W. (2003), "On the Need for Knowledge about the Axiological Context of Economic Activity" in: "Creating Knowledge-Based Economy", Dąbrowski J., Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), "Editorial" in: "Creating Knowledge-Based Economy", Dąbrowski J., Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W. (2003), "Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu" in: "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa", Węgrzecki A., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.7-24
 • GASPARSKI W. (2003), "Działania zbiorowe - ujęcie prakseologiczne" in: "Działania zbiorowe - teoria i praktyka", Matysiak A., Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.09-21
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the Scientific Counsil, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"
 • 2012, Editorial Advisory Board, STUDIA HUMANA
 • 2011, , PRAKSEOLOGIA
 • 2008, Editorial Advisory Board, African Journal of BUSINESS ETHICS
 • 2006, Special Issue Scientific Editor, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 2005, Editor Board Member, No. 4, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 1998, Editorial Advisory Board, THEORETICAL ISSUES IN ERGONOMICS SCIENCE
 • 1990, Editor-in-Chief, PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY
 • 1978, Editorial Advisory Board, Zagadnienia Naukoznawstwa ( Komitet Naukoznastwa PAN)
 • 1978, , Design Theories & Methods
 • 1974, Editorial Advisory Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS
Ph.D. Mentor:
 • 2009 "Doktryna podwójnego skutku w działalności gospodarczej" Doktorant: Sokołowska Julita
 • 2005 "Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach" Doktorant: Arszułowicz Marek
Publication of reviews:
 • GASPARSKI W., (2009), "Książka o zaufaniu w organizacjach wirtualnych" review: "Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych" W. M.Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz", ORGANIZACJA I KIEROWANIE wydawca: DIFIN, strony: nr 1(135), s. 147-154
 • GASPARSKI W., (2006), review: "Kultura inetektualna" Jerzy Kubin, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA wydawca: KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN, strony: 289-291
Participation in conferences:
 • Przedsiębiorczość, etyka, odpowiedzialność. Ciągłe doskonalenie?, 2017.12.07
 • "Krytyczna teoria Organizacji", 2017.06.23
 • "Krytyczna teoria Organizacji", 2016.05.20
 • "International Symposium "The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture", 2014.09.29
 • "Etyka i polityka compliance w firmie", 2013.12.11
 • "IX Kongres Ekonomistów Polskich", 2013.11.28
 • "Moralna i społeczna wartość pracy", 2013.10.28
 • "Forum Debaty Publicznej: "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju"", 2013.06.26
 • "Reasons for Action and Prioxology - Broadening the Borders", 2013.06.12
 • "European Conference on the Theory of Human Action (ECTA 2013) "Reasons for Action and Praxiology - Broadening the Boarders"", 2013.06.12
 • "Czego uczy nas obecny kryzys?", 2012.11.29
 • "IX Polski Zjazd Filozoficzny", 2012.09.17
 • "The 5th ISBEE World Congress, Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility", 2012.07.11
 • "International Conference of Engineering Education ISEE 2010", 2010.07.18
 • "Jubileuszowa Sesja z okazji 20-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego", 2010.03.24
 • "Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", 2009.12.09
 • "Kongres Kultury Polskiej", 2009.09.23
 • "The EBEN (European Business Ethics Network) 22nd AC Conference “Pathos for Ethics, Leadership, Excellence and the Quest for a Sustainable Future", 2009.09.10
 • "III Krajowa Konferencja Menedżerów i Nauki - Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych", 2009.05.20
 • "XIII Ogólnopolska Konferencja Etyka w Życiu Gospodarczym", 2009.05.14
 • "VIII Konferencja CEBI "Biznes – Prawo – Etyka", 2008.12.10
 • "VIII Polski Zjazd Filozoficzny", 2008.09.15
 • "XIV International Congress of Cybernetics and System of Cybernetics and System of WOSC", 2008.09.09
 • "The Fourth ICBEE World Congress "Global Fairness - Local Integrity", 2008.07.18
 • "IV ISBEE World Congress 2008", 2008.07.12
 • "Odpowiedzialne kształcenie menedżerów", 2007.12.05
 • "XXV Kongres Ekonomistów Polskich", 2007.11.01
 • "XIV Vincentian International Conference of Business Ethics (DePaul University)", 2007.11.01
 • "The Role of Large Entreprises in Democracy and Society (UJ & Observatory of the Finance (Genewa)", 2007.10.01
 • "Edukacja ekonomiczna (FEP)", 2007.06.01
 • "Etyka życia gospodarczego", 2007.05.01
 • "Nauki o zarządzaniu w Polsce", 2007.04.25
 • "Wykład na temat prakseologii", 2007.04.01
 • "Społeczna odpowiedzialność biznesu (KIG & UG)", 2007.03.09
 • "Brand and Image in the History of European Business", 2007.03.01
 • "Etyka działalności gospodarczej", 2007.02.01
 • "Etos urzędnika administracji publicznej", 2006.12.06
 • "Filary Gospodarki Polskiej", 2006.12.04
 • "EABIS Colloquium 2006", 2006.09.11
 • "Sesja naukowa w 40-lecie prof. B. Wawrzyniaka", 2006.06.01
 • "Etyka w życiu gospodarczym", 2006.05.11
 • "Corporate Social Responsibility", 2005.11.24
 • "The Role Of Business In Today's World – Is a Moral Capitalism Possible?, 2005.11.24
 • "Caux Round Table Seminar", 2005.11.21
 • "Etyka działalności gospodarczej", 2005.11.18
 • "European Integration and Corporate Managerial, Social and Culture Values", 2005.09.26
 • "Forum Etyczne Ak. Pedagogicznej", 2005.06.15
 • "VI Zjazd Filozoficzny", 2004.01.02
Membership in organizations:
2015.01–2018.12
, Komitet Naukoznawstwa (in Polish) - Poilsh Academy of Sciences
2014.04–2017.12
2011.01
, Caux Round Table Polska
2011.01
, Architecture for Society of Knowledge
2006.01–2011.12
, LKAEM Fundation
2005.01
, Collegium Invisibile
2003.01
, Komitet Naukoznawstwa (in Polish) - Poilsh Academy of Sciences
2000.01
, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu (in Polish)
1999.01–2002.01
, Senacka Komisja Etyki Zawodowej PW (in Polish)
1998.11–2011.12
, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki (in Polish)
1997.01
, Academy of Management
1996.11–2016.12
, International Society of Business, Economics and Ethics
1996.01
, Warsaw Scientific Society
1995.11–1997.11
, Fundacja "Wiedza i Działanie" im. T.Kotarbińskiego (in Polish)
1995.01–2001.01
, Kasa im. J. Mianowskiego (in Polish)
1994.11–2016.12
, Society for Business Ethics
1993.01–2003.01
, Komitet Naukoznawstwa (in Polish) - Poilsh Academy of Sciences
1991.12–1994.01
, Higher Education Support Program Fundacja S. Bator
1990.11
, The Learned Society of Praxiology
1990.01–2010.12
, Committee on Organizational and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
1990.01–1996.01
, Polish Academy of Sciences
1990.01–1995.01
, The Learned Society of Praxiology
1987.01–1990.01
, Komitet Nauk Filozoficznych - Polish Academy of Sciences
1987.01–1996.12
, Komitet Ergonomii (in Polish) - Polish Academy of Sciences
1986.01–2004.01
, Polish Academy of Sciences - Library
1982.11
, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (in Polish)
1982.11
, Society for Philosophy and Technology
1975.11–1996.11
, Polish Cybernetics Society
1974.01–1978.01
, Polski Związek Nauczycielstwa Polskiego (in Polish)
Activity educational innovations:
 • 2016.08
 • 2006.08–2016.08
 • 2006.01
Additional Information
Social activities:
2016
,
2006
Praska Fundacja Nauki i Kultury (in Polish),
2006–2016
,
Consultancy:
The Polish Bank Association
RWE Polska S.A
National Bank of Poland
Efekt Sp. z o.o.
KNF
KRASP
Auchan Ethics of Council
Efect-financial advisory
Lewiatan
Polish Association of Public Opinion and Marketing Research Firms
Global Compact Steering Committee Poland
Higher Education Support Program,S. Bathory Foundation
Distinguished Consultancy Faculty Saybrook Gradute School and Research Insitute
Membership in internal committees and academic organizations:
2013.11–2017.11
-, Leon Koźminski University
2013.11
, Leon Koźminski University
2011.11
Executive ISBEE Committee, Kozminski University, Member
2008.01–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w zakresie nauk o zarządzaniu, Kozminski University, Chairman
2007.12–2015.08
Ethics Committee, Kozminski University, Chairman
2007.12–2011.08
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University, Member
2007.10–2011.08
Students Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2007.03–2012.08
Standard Committee for Theses, Kozminski University, Member
2007.03–2011.08
Awards Committee, Kozminski University, Member
2004.10–2007.09
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2003.10–2005.09
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2002.02–2013.10
, Kozminski University
Membership in management boards:
1997.01–2009.11
Vice-president of the Board, "Aware Europe" Foundation
1990.11–1997.01
Founder/Member of the Board, "Wiedza i działanie" Foundation