Information card 

Prof.
MAKSYMILIAN PAZDAN

Department of Civil and Labour Law

Prof. MAKSYMILIAN PAZDAN

CV
Performed academic and organizational function:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2010.06–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University
2007.11–2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
Publications
Monographs:
 • PAZDAN M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (2017), "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • PAZDAN M. (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, C.H.BECK
 • PAZDAN M. (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Górecki J. (2015), "The new European law Inheritance", Warsaw, LEX
 • PAZDAN M. (2014), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Banaszczyk Z. (2013), "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Warsaw, CH BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M. (2010), "Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2008), "Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (2008), "Europeizacja prawa prywatnego", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • PAZDAN M. (2007), "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", Paris, UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 • PAZDAN M. (2007), "Prawo spółek handlowych", Warsaw, CH BECK
 • PAZDAN M. (2007), "Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2007), "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", Boston, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 • PAZDAN M. (2005), "Prawo prywatne międzynarodowe.", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2005), "Kodeks cywilny", Warsaw, CH BECK
 • PAZDAN M. (2004), "Kodeks cywilny. Komentarz", Warsaw, CH BECK
 • PAZDAN M. (2003), "Kodeks cywilny. Suplement (T.I i II)", Warsaw, C.H. BECK
Chapter in monographs:
 • PAZDAN M. (2017), Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. in: Ius est a iustitia appellatum. Ksiąga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1047-1055
 • PAZDAN M. (2017), W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie in: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.140-146
 • PAZDAN M. (2017), "Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r." in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1047-1055
 • PAZDAN M. (2017), "Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporzadzeniu spadkowym UE z 2012 r." in: "Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle", Mariusz Fras, Piotr Ślęzak, Warsaw, Wyd. C.H. Beck, s.343-350
 • PAZDAN M. (2016), "O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych" in: "PRAWO PRYWATNE I ARBITRAŻ - Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu", JERZY POCZOBUT, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI, SĄD ARBITRAŻOWY, s.269-277
 • PAZDAN M. (2016), "Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polski" in: "Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu", Maria Borytańska, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.421- 432
 • PAZDAN M. (2016), "Kommorienci z kolizyjnoprawnego punktu widzenia" in: "Polska Komparystyka Prawa. Prawo Obce w Doktrynie Prawa Polskiego", A. Wudarski, Warsaw, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, s.331-343
 • PAZDAN M. (2015), "The scope of the regulation of succession" in: "The new European law Inheritance", Pazdan M., Górecki J., LEX, s.19-35
 • PAZDAN M. (2015), "Statute of inheritance in the light of the regulation of succession" in: "The new European law Inheritance", Pazdan M., Górecki J., LEX, s.94-106
 • PAZDAN M. (2015), "Księga trzecia. Zobowiązania - objaśnienia do art. 709.1-709.18" in: "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające", Krzysztof Pietrzykowski, Warsaw, CH BECK, s.593-623
 • PAZDAN M. (2015), "The Interplay between the Law Applicable to the Arbitration Agreement and the laws Governing Other Issues" in: "The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum professor Jerzy Rajski", Beata Gessel - Kalinowska vel kalisz, Warsaw, SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN, s.205-214
 • PAZDAN M. (2015), "Księga czwarta. Spadki. Wprowadzenie przed Art. 922" in: "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające", Krzysztof Pietrzykowski, Warsaw, CH BECK, s.950-955
 • PAZDAN M. (2015), "Ksiega czwarta. Spadki - objaśnienia do art. 922-1057" in: "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające", Krzysztof Pietrzykowski, Warsaw, CH BECK, s.955-1210
 • PAZDAN M. (2015), "Umowy dotyczące spadku" in: "Prawo spadkowe. System prawa prywatnego", Bogudar Kordasiewicz, Warsaw, CH BECK, s.1131-1156
 • PAZDAN M. (2015), "Rozdział VIII: Zobowiązania umowne oraz wybrane instytucje wspólne prawa zobowiązań (§29-30)" in: "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Pazdan Maksymilian, -, CH BECK, s.1-95
 • PAZDAN M. (2015), "Rozdział X: Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych" in: "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Pazdan Maksymilian, -, CH BECK, s.693-706
 • PAZDAN M. (2015), "Rozdział XII: Zobowiązania pozaumowne (§44 pkt I)" in: "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Pazdan Maksymilian, -, CH BECK, s.725-912
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), "Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law" in: "The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts", Michael Joachim Bonell, Olaf Meyer, Switzerland, SPRINGER, s.229-265
 • PAZDAN M. (2014), "Verfügungen von Todes wegen in den deutsch-polnischen Beziehungen" in: "Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag", Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt u. Oliver Remien, -, MOHR SIEBECK, s.501-513
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), "The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014" in: "Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law", B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.107-140
 • PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł II. Osoby" in: "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, Warsaw, CH BECK, s.66-165
 • PAZDAN M. (2013), "O zmiennych losach i perspektywach na przyszłość odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym" in: "Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu ", K. Szczepankowska - Kozłowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.340-351
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Żarnowiec Ł. (2013), "Kontrakt i prawo właściwe" in: "Międzynarodowe prawo handlowe", W. Popiołek, Warsaw, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.177-261
 • PAZDAN M. (2013), "Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego" in: "Międzynarodowe prawo handlowe", W.Popiołek, Warsaw, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.3-15
 • PAZDAN M. (2013), "Poszukiwanie prawa właściwego do oceny skargi pauliańskiej" in: "Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi", M.Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.763-769
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Rott-Pietrzyk E. (2013), in: "Międzynarodowe prawo handlowe", W. Popiołek, Warsaw, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.425-505
 • PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł V. Termin" in: "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, -, CH BECK, s.397-401
 • PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł IV. Czynności prawne" in: "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, -, CH BECK, s.344-397
 • PAZDAN M. (2013), "Koordynacja krajowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego – dotychczasowe doświadczenia" in: "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego", Poczobut Jerzy, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.225-233
 • PAZDAN M. (2013), "Polskij kodifikacjonnyj opyt w oblasti mjeżdunarodnotvo prawa" in: "Current international private law in Russia and the European Union", Boguslavskij, Mark M., -, NORMA LVOV, s.353-366
 • PAZDAN M. (2013), "O roli wyboru prawa i prawie dla niego właściwym" in: "Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego", J. Kruczalak - Jankowska, -, LEXIS-NEXIS, s.535-541
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M. (2012), "Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawe prywatnym międzynarodowym z 2011 roku" in: "Proces cywilny: Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi", P.Grzegorczyk, K.Knoppek, M.Walasik, -, WoltersKluwer, s.859-872
 • PAZDAN M. (2012), "Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych" in: "Prawo spółek handlowych", Włodyk S., Warsaw, C.H. BECK, s.319-357
 • PAZDAN M. (2012), "Notarialne poświadczenie dziedziczenia a prawo prywatne międzynarodowe" in: "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce", A.Dańko-Roesler, J.Jacyszyn, M.Pazdan, W.Popiołek, Warsaw, Klucz-Druk Sp. z o.o., s.423-429
 • PAZDAN M. (2012), "Prawo właściwe dla licencji patentowych według konwencji rzymskiej z 1980r. i rozporządzenia Rzym I" in: "Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi", J.Pisuliński, P.Tereszkiewicz, F.Zoll, Warsaw, LexisNexis, s.699-715
 • PAZDAN M. (2012), "Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny" in: "Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi", M. Łaszczuk,M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Warsaw, Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, s.387-401
 • PAZDAN M. (2012), owiązania z jednostronnych czynności prawnych po wejściu w życie ustawy z 2011 r." in: "Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego Księga pamiątkowa Profesora M. Kępińskiego", M. Sokołowski, Warsaw, WoltersKluwer, s.109-118
 • PAZDAN M. (2012), "Successions internationalen en Pologne" in: "Journées roumaines de Bucarest et Cluj : Les successions", ., Paris, Bruylant et LB2V, s.761-776
 • PAZDAN M., Sznajder K. (2011), "Das Polnische Abenteuer mit dem ABGB" in: "Od kodifikace k rekodifikaci ceskeho obcanskeho prava", Milana Hrusakova, Praga, LEGES, s.116-126
 • PAZDAN M. (2010), "Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym" in: "O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin.", Mikołajczyk M. i in., Białystok, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.1089-1098
 • PAZDAN M. (2010), "Neuregelung der gesetlichen Erbfloge im polnische Recht" in: "Festschrift fur S. Kalus", Habdas M., Wudarski A., Frankfurt am Main, PETER LANG GMBH, s.375-384
 • PAZDAN M. (2010), "Zagadnienie luk w prawie prywatnym międzynarodowym" in: "W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego.", Choduń A., Czepita S., Szczecin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.677-689
 • PAZDAN M. (2010), "O projektowanym unormowaniu właściwości prawa dla formy czynności prawnej " in: "Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. Józefa Okolskiego", Modrzejewska M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.755-766
 • PAZDAN M. (2008), "Przedstawicielstwo" in: "Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2 Wydanie: 2 ", Radwański Z., Warsaw, C.H.BECK, s.463-480
 • PAZDAN M., Szpunar M. (2008), "Cross-border litigation of unfair competition over the Internet" in: "International litigation in intellectual property and information technology", Nuyts A., Hague, WOLTERS KLUWER LAW, s.131-149
 • PAZDAN M. (2008), "Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym - aktualne tendencje" in: "Europeizacja prawa prywatnego", Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-152
 • PAZDAN M. (2007), "Dylematy towarzyszące kodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego" in: "W kierunku europeizacji prawa prywatnego - księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu", Brzozowski A., Kocot W., Michałowska K., Warsaw, CH BECK, s.459-466
 • PAZDAN M. (2006), "Kodeks spółek handlowych a prawo pywatne międzynarodowe" in: "Kodeks spółek handlowych po pięciu latach", Banel L., Gączkowska U., Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.162-174
 • PAZDAN M. (2006), "Przeniesienie własności nieruchomości w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym" in: "Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie - III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - referaty i opracowania", -, Warsaw, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, s.289-298
 • PAZDAN M. (2006), "Prawo spadkowe" in: "Zielona księga - optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej", Radwański Z., Warsaw, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, s.178-196
 • PAZDAN M. (2005), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności" in: "Prawo prywatne czasu przemian - księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu", Nowicka A., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.889-900
 • PAZDAN M. (2005), "Podmioty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r." in: "W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa - księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina", -, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.91-103
 • PAZDAN M. (2005), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności, Prawo prywatne czasu przemian" in: "Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu", S. Sołtysiński, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s.889-899
 • PAZDAN M. (2004), "Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność cywilna mediatora" in: "Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara", M.Pyziak-Szafnicka, Kraków, ZAKAMYCZE, s.381-387
 • PAZDAN M. (2004), "Umowa o mediację" in: "Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji", Nowińska E., du Vall M., Kraków, ZAKAMYCZE, s.255-265
 • PAZDAN M. (2004), "Istota i podstawowe założenia marketingu" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-38
 • PAZDAN M. (2004), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności" in: "Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego", Sołtysiński S., Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s.-
 • PAZDAN M. (2003), "Odpowiedzialność deliktowa pomocnika" in: "Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała", Zgryzek K., Hofmański P., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.334-342
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2012 "Stosunki majątkowe w zarejestrowanych związkach partnerskich w prawie rodzinnym i w prawie prywatnym międzynarodowym" Doktorant: Paulina Twardoch
 • 2011 "Zastrzeżenie prawa własności w prawie prywatnym międzynarodowym" Doktorant: Agata Kozioł
 • 2010 "Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I" Doktorant: Marcin Kropka
Membership in organizations:
2009.01
, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
2009.01
, Academie Internationele de Droit Compare
2009.01
, Committee on Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
2009.01
, Polish Association of European Law
2009.01
, Polish Academy of Arts and Scinces
2009.01
, District Chamber of Legal Advisers
2009.01
, Association of Students and Friends of the Silesian University
Additional Information
Consultancy:
RP Senate
Ministry of Justice
District Court in Elbląg
Civil Law Codification Committee, Ministry of Justice
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2010.06–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Member
2007.11–2017.11
-, Kozminski University, Warsaw