Information card 

Prof.
MAKSYMILIAN PAZDAN

Department of Civil and Labour Law

Prof. MAKSYMILIAN PAZDAN

CV
Performed academic and organizational function:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2010.06–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University
2007.11–2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
Research area:
 • civil law
 • private international law
 • international law
Publications
Articles in scientific journals:
 • PAZDAN M. (2017), Aspekty kolizyjnoprawne odpowiedzialności za długi spadkowe, REJENT, 9(317), s.11-24
 • PAZDAN M. (2016), "Notary certificate of inheritance after the changes of 2015", REJENT, 5 (301), s.9-22
 • PAZDAN M. (2016), Application of Foreign Rules on the Conflict of Laws, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 18, s.19-30
 • PAZDAN M. (2016), "Aspects of the conflict of laws recording vindication", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 01, s.11-30
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Kozioł A., Kurowski W., Twardoch P., Zrałek J. (2014), "Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku (uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.141-164
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W., Zachariasiewicz M. (2013), "W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.165-197
 • PAZDAN M. (2013), "Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, wrzesień, s.1-3
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M. (2012), ., Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 1, s.77-81
 • PAZDAN M. (2011), ., PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.18-29
 • PAZDAN M. (2011), "Nowa krajowa regulacja prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 8, s.9-16
 • PAZDAN M. (2011), "Perypetie projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na końcowym etapie procesu legislacyjnego", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 8, s.83-108
 • PAZDAN M., Gralla E. (2011), "Gesetz uber das Internationale Privatrecht", WIRTSCHAFT UND RECHT IN OSTEUROPA, 10, s.299-305
 • PAZDAN M. (2005), "O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym", REJENT, 9, s.38-49
Editing of monographs:
 • PAZDAN M., (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw
 • PAZDAN M., (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw
 • PAZDAN M., Górecki J., (red.), (2015), "The new European law Inheritance", Warsaw
 • PAZDAN M., (2014), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw
 • PAZDAN M., Banaszczyk Z., (red.), (2013), "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Warsaw
Monographs:
 • PAZDAN M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (2017), "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • PAZDAN M. (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, C.H.BECK
 • PAZDAN M. (2015), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Górecki J. (2015), "The new European law Inheritance", Warsaw, LEX
 • PAZDAN M. (2014), "System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Banaszczyk Z. (2013), "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Warsaw, CH BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M. (2010), "Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2008), "Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (2008), "Europeizacja prawa prywatnego", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • PAZDAN M. (2007), "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", Paris, UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 • PAZDAN M. (2007), "Prawo spółek handlowych", Warsaw, CH BECK
 • PAZDAN M. (2007), "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", Boston, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 • PAZDAN M. (2007), "Prawo prywatne międzynarodowe", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2005), "Prawo prywatne międzynarodowe.", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2005), "Kodeks cywilny", Warsaw, CH BECK
 • PAZDAN M. (2004), "Kodeks cywilny. Komentarz", Warsaw, CH BECK
 • PAZDAN M. (2003), "Kodeks cywilny. Suplement (T.I i II)", Warsaw, C.H. BECK
Chapter in monographs:
 • PAZDAN M. (2017), Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. in: Ius est a iustitia appellatum. Ksiąga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1047-1055
 • PAZDAN M. (2017), W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie in: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.140-146
 • PAZDAN M. (2017), "Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r." in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1047-1055
 • PAZDAN M. (2017), "Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporzadzeniu spadkowym UE z 2012 r." in: "Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle", Mariusz Fras, Piotr Ślęzak, Warsaw, Wyd. C.H. Beck, s.343-350
 • PAZDAN M. (2016), "O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych" in: "PRAWO PRYWATNE I ARBITRAŻ - Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu", JERZY POCZOBUT, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI, SĄD ARBITRAŻOWY, s.269-277
 • PAZDAN M. (2016), "Zbycie spadku a umowa przenosząca spadek" in: USUS MAGISTER EST OPTIMUS. ROZPRAWY PRAWNICZE OFIAROWANE PROFESOROWI ANDRZEJOWI KUBASOWI", BARBARA JELONEK-JARCO, RAFAŁ KOS, JULITA ZAWADZKA, Warsaw, CH BECK, s.157-163
 • PAZDAN M. (2016), "Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polski" in: "Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu", Maria Borytańska, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.421-432
 • PAZDAN M. (2016), "Kommorienci z kolizyjnoprawnego punktu widzenia" in: "Polska Komparystyka Prawa. Prawo Obce w Doktrynie Prawa Polskiego", A. Wudarski, Warsaw, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, s.331-343
 • PAZDAN M. (2015), "Rozdział VIII: Zobowiązania umowne oraz wybrane instytucje wspólne prawa zobowiązań (§29-30)" in: "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Pazdan Maksymilian, -, CH BECK, s.1-95
 • PAZDAN M. (2015), "Rozdział X: Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych" in: "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Pazdan Maksymilian, -, CH BECK, s.693-706
 • PAZDAN M. (2015), "Rozdział XII: Zobowiązania pozaumowne (§44 pkt I)" in: "System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe", Pazdan Maksymilian, -, CH BECK, s.725-912
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), "Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law" in: "The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts", Michael Joachim Bonell, Olaf Meyer, Switzerland, SPRINGER, s.229-265
 • PAZDAN M. (2015), "Księga trzecia. Zobowiązania - objaśnienia do art. 709.1-709.18" in: "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające", Krzysztof Pietrzykowski, Warsaw, CH BECK, s.593-623
 • PAZDAN M. (2015), "The Interplay between the Law Applicable to the Arbitration Agreement and the laws Governing Other Issues" in: "The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum professor Jerzy Rajski", Beata Gessel - Kalinowska vel kalisz, Warsaw, SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN, s.205-214
 • PAZDAN M. (2015), "Księga czwarta. Spadki. Wprowadzenie przed Art. 922" in: "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające", Krzysztof Pietrzykowski, Warsaw, CH BECK, s.950-955
 • PAZDAN M. (2015), "Ksiega czwarta. Spadki - objaśnienia do art. 922-1057" in: "Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające", Krzysztof Pietrzykowski, Warsaw, CH BECK, s.955-1210
 • PAZDAN M. (2015), "Umowy dotyczące spadku" in: "Prawo spadkowe. System prawa prywatnego", Bogudar Kordasiewicz, Warsaw, CH BECK, s.1131-1156
 • PAZDAN M. (2015), "The scope of the regulation of succession" in: "The new European law Inheritance", Pazdan M., Górecki J., LEX, s.19-35
 • PAZDAN M. (2015), "Statute of inheritance in the light of the regulation of succession" in: "The new European law Inheritance", Pazdan M., Górecki J., LEX, s.94-106
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), "The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014" in: "Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law", B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.107-140
 • PAZDAN M. (2014), "Verfügungen von Todes wegen in den deutsch-polnischen Beziehungen" in: "Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag", Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt u. Oliver Remien, -, MOHR SIEBECK, s.501-513
 • PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł V. Termin" in: "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, -, CH BECK, s.397-401
 • PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł IV. Czynności prawne" in: "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, -, CH BECK, s.344-397
 • PAZDAN M. (2013), "Koordynacja krajowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego – dotychczasowe doświadczenia" in: "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego", Poczobut Jerzy, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.225-233
 • PAZDAN M. (2013), "Polskij kodifikacjonnyj opyt w oblasti mjeżdunarodnotvo prawa" in: "Current international private law in Russia and the European Union", Boguslavskij, Mark M., -, NORMA LVOV, s.353-366
 • PAZDAN M. (2013), "O roli wyboru prawa i prawie dla niego właściwym" in: "Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego", J. Kruczalak - Jankowska, -, LEXIS-NEXIS, s.535-541
 • PAZDAN M. (2013), "Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł II. Osoby" in: "Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910", Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, Warsaw, CH BECK, s.66-165
 • PAZDAN M. (2013), "Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego" in: "Międzynarodowe prawo handlowe", W.Popiołek, Warsaw, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.3-15
 • PAZDAN M. (2013), "O zmiennych losach i perspektywach na przyszłość odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym" in: "Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu ", K. Szczepankowska - Kozłowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.340-351
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Żarnowiec Ł. (2013), "Kontrakt i prawo właściwe" in: "Międzynarodowe prawo handlowe", W. Popiołek, Warsaw, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.177-261
 • PAZDAN M. (2013), "Poszukiwanie prawa właściwego do oceny skargi pauliańskiej" in: "Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi", M.Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.763-769
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Rott-Pietrzyk E. (2013), in: "Międzynarodowe prawo handlowe", W. Popiołek, Warsaw, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.425-505
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M. (2012), "Notarialne poświadczenie dziedziczenia a prawo prywatne międzynarodowe" in: "Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce", A.Dańko-Roesler, J.Jacyszyn, M.Pazdan, W.Popiołek, Warsaw, Klucz-Druk Sp. z o.o., s.423-429
 • PAZDAN M. (2012), "Prawo właściwe dla licencji patentowych według konwencji rzymskiej z 1980r. i rozporządzenia Rzym I" in: "Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi", J.Pisuliński, P.Tereszkiewicz, F.Zoll, Warsaw, LexisNexis, s.699-715
 • PAZDAN M. (2012), "Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny" in: "Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi", M. Łaszczuk,M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Warsaw, Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, s.387-401
 • PAZDAN M. (2012), owiązania z jednostronnych czynności prawnych po wejściu w życie ustawy z 2011 r." in: "Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego Księga pamiątkowa Profesora M. Kępińskiego", M. Sokołowski, Warsaw, WoltersKluwer, s.109-118
 • PAZDAN M. (2012), "Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych" in: "Prawo spółek handlowych", Włodyk S., Warsaw, C.H. BECK, s.319-357
 • PAZDAN M. (2012), "Successions internationalen en Pologne" in: "Journées roumaines de Bucarest et Cluj : Les successions", ., Paris, Bruylant et LB2V, s.761-776
 • PAZDAN M. (2012), "Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawe prywatnym międzynarodowym z 2011 roku" in: "Proces cywilny: Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi", P.Grzegorczyk, K.Knoppek, M.Walasik, -, WoltersKluwer, s.859-872
 • PAZDAN M., Sznajder K. (2011), "Das Polnische Abenteuer mit dem ABGB" in: "Od kodifikace k rekodifikaci ceskeho obcanskeho prava", Milana Hrusakova, Praga, LEGES, s.116-126
 • PAZDAN M. (2010), "Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym" in: "O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin.", Mikołajczyk M. i in., Białystok, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.1089-1098
 • PAZDAN M. (2010), "Neuregelung der gesetlichen Erbfloge im polnische Recht" in: "Festschrift fur S. Kalus", Habdas M., Wudarski A., Frankfurt am Main, PETER LANG GMBH, s.375-384
 • PAZDAN M. (2010), "Zagadnienie luk w prawie prywatnym międzynarodowym" in: "W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego.", Choduń A., Czepita S., Szczecin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.677-689
 • PAZDAN M. (2010), "O projektowanym unormowaniu właściwości prawa dla formy czynności prawnej " in: "Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. Józefa Okolskiego", Modrzejewska M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.755-766
 • PAZDAN M. (2008), "Przedstawicielstwo" in: "Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2 Wydanie: 2 ", Radwański Z., Warsaw, C.H.BECK, s.463-480
 • PAZDAN M. (2008), "Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym - aktualne tendencje" in: "Europeizacja prawa prywatnego", Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-152
 • PAZDAN M., Szpunar M. (2008), "Cross-border litigation of unfair competition over the Internet" in: "International litigation in intellectual property and information technology", Nuyts A., Hague, WOLTERS KLUWER LAW, s.131-149
 • PAZDAN M. (2007), "Dylematy towarzyszące kodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego" in: "W kierunku europeizacji prawa prywatnego - księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu", Brzozowski A., Kocot W., Michałowska K., Warsaw, CH BECK, s.459-466
 • PAZDAN M. (2006), "Kodeks spółek handlowych a prawo pywatne międzynarodowe" in: "Kodeks spółek handlowych po pięciu latach", Banel L., Gączkowska U., Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.162-174
 • PAZDAN M. (2006), "Przeniesienie własności nieruchomości w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym" in: "Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie - III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - referaty i opracowania", -, Warsaw, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, s.289-298
 • PAZDAN M. (2006), "Prawo spadkowe" in: "Zielona księga - optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej", Radwański Z., Warsaw, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, s.178-196
 • PAZDAN M. (2005), "Podmioty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r." in: "W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa - księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina", -, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.91-103
 • PAZDAN M. (2005), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności" in: "Prawo prywatne czasu przemian - księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu", Nowicka A., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.889-900
 • PAZDAN M. (2005), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności, Prawo prywatne czasu przemian" in: "Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu", S. Sołtysiński, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s.889-899
 • PAZDAN M. (2004), "Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność cywilna mediatora" in: "Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara", M.Pyziak-Szafnicka, Kraków, ZAKAMYCZE, s.381-387
 • PAZDAN M. (2004), "Umowa o mediację" in: "Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji", Nowińska E., du Vall M., Kraków, ZAKAMYCZE, s.255-265
 • PAZDAN M. (2004), "Istota i podstawowe założenia marketingu" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-38
 • PAZDAN M. (2004), "Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności" in: "Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego", Sołtysiński S., Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s.-
 • PAZDAN M. (2003), "Odpowiedzialność deliktowa pomocnika" in: "Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała", Zgryzek K., Hofmański P., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.334-342
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2009, "Program Board Member", KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO
 • 2009, Member of Editorial Board, PAŃSTWO I PRAWO
 • 2009, Member of Editorial Board, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
 • 2009, "Program Board Chairman and Scientific Editor", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO
 • 2009, "Program Board Member", REJENT
 • 2009, "Program Board Member", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ(DAWNIEJ: PRACE INSTYTUTU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UJ)
Ph.D. Mentor:
 • 2012 "Stosunki majątkowe w zarejestrowanych związkach partnerskich w prawie rodzinnym i w prawie prywatnym międzynarodowym" Doktorant: Paulina Twardoch
 • 2011 "Zastrzeżenie prawa własności w prawie prywatnym międzynarodowym" Doktorant: Agata Kozioł
 • 2010 "Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I" Doktorant: Marcin Kropka
Participation in conferences:
 • "Spotkanie Naukowe Cywilistów", 2013
 • "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego", 2012
Membership in organizations:
2009.01
, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
2009.01
, Academie Internationele de Droit Compare
2009.01
, Committee on Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
2009.01
, Polish Association of European Law
2009.01
, Polish Academy of Arts and Scinces
2009.01
, District Chamber of Legal Advisers
2009.01
, Association of Students and Friends of the Silesian University
Additional Information
Consultancy:
RP Senate
Ministry of Justice
District Court in Elbląg
Civil Law Codification Committee, Ministry of Justice
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2010.06–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Member
2007.11–2017.11
-, Kozminski University, Warsaw