Information card 

PhD
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

Department of Civil and Labour Law

PhD ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

CV
Performed academic and organizational function:
2011.10–2015.08
Student Disciplinary Committee, Kozminski University
2010.10
, Kozminski University
Research area:
 • Family Law
 • comparitive law
 • civil law
 • economic law
 • banking Law
Publications
Articles in scientific journals:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2016), "Architect Design Contract under Polish Law", OSTEUROPA-RECHT, 2, s.226-238
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Service Contracts under the Swiss Law, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3, s.103-120
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), "Ryzyka kredytobiorcy - beneficjenta odwróconego kredytu hipotecznego i instrumenty jego ochrony prawnej", POLITYKA SPOŁECZNA, numer specjalny, s.36-38
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), " Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r.", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4, s.47-63
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2008), "Polityka badań i rozwoju technologicznego UE w świetle Siódmego Programu Ramowego", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s.61-70
Monographs:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), "Liability for succession debts", Warsaw, LEXIS-NEXIS
Chapter in monographs:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), "Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia" in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.860-870
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), "The law governing the responsibility for long succession according to the Regulation of succession" in: "The new European law Inheritance", Pazdan M., Górecki J., Warsaw, LEX, s.168-187
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), "Selected issues of the liability for succession debts in the Polish law - current status and need for change" in: "50 Years of the Civil Code. Perspectives of Recodification", P. Stec, M. Załucki, Warsaw, LEX a Wolters Kluwer Business, s.417-431
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Prawno-majątkowe konsekwencje dyspozycji "mortis causa" kolekcją prywatną w świetle roszczeń o zachowek in: Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka, Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, s.117-129
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2012), "Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy" in: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.169-188
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., BOSZKO M., ŁYSZCZARZ B. (2009), "Ochrona konsumentów w prawie Unii Europejskiej. Raport Badawczy" in: "Online Distance Module in European Basic Law Education. Research Papers", -, ---, TURECKI INSTYTUT PRAWA, s.5-53, 59-84, 93-114
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów - Prawo kontraktów", 2016
 • "X Jubilee National Congress of Commercial Law Departments: 'Trends in commercial law reform'", 2015
 • "Juris Diversitas 2014 Annual Conference: Comparative law and...", 2014
 • "Juris Diversitas. Diffusion: an international interdisciplinary conference on comparative law (and more)", 2013
 • "Kolekcje - zabytki - muzealia: problematyka prawna", 2012
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011
 • Open research seminar "The Perspectives of European Law of Succession", 2010
 • "Conference of the EU project "The Perspectives of European Law of Succession", 2010
 • "Conference of the Civil Justice, Programme: The Perspectives of European Law of Succession", 2010
 • "Otwarte seminarium naukowe projektu Leonardo da Vinci", 2008
 • "Disseminating Conference of the Leonardo da Vinci Project", 2008
 • "1st Steering Committee Meeting (program Leonardo da Vinci)", 2007
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2015.08
Student Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2010.10
, Kozminski University