Information card 

PhD
CELINA NOWAK

Department of Criminal Law

PhD CELINA NOWAK

CV
History of scientific positions:
2007
Assistant Professor, Institute Of Law Studies, Polish Academy of Sciences
2007
Assistant Professor, Warsaw University
2006–2007
Research Assistant, University of Warsaw
2001–2007
Lecturer, European School of Law and Administration
2000–2007
Research Assistant, Institute Of Law Studies, Polish Academy of Sciences
Performed academic and organizational function:
2007.10–2015.09
Student Disciplinary Spokesman, Kozminski University
2007.10–2015.09
, Kozminski University
2005.01–2005.12
European Law Research Association, University of Warsaw
2000.01
Academic Criminal Law Society, University of Warsaw
Research area:
 • criminal Law
 • international criminal law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2012
Institut des Sciences Politiques, France
Internships:
2012
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
2011
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Germany
2009
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Germany
2007
Max Planck Institute, Germany
2004
Universita degli studi di Ferrara, Italy
2001
-, France
1998
Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, France
Scholarships/ / Awards:
..
Medal of the Ministry of Justice "In Merits for the Justice Enforcement".
..
First prize in the national best Ph.D. thesis contest: “Polish challenges: state – identity – progress”, category: “Functioning of the state and its institutions”.
..
First prize in the contest for the national best Ph.D. thesis on law, organized by the legal review “Państwo i Prawo” (“Law and State”).
..
II price award for best M.A. thesis.
Publications
Articles in scientific journals:
 • NOWAK C., KOSONOGA J. (2014), "Actualité du droit penal polonais 2013-2014", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.453-458
 • NOWAK C. (2014), "Judicial Control of the Prosecutors’ Activities in the Light of the ECHR", EUCrim, 2, s.60-63
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • NOWAK C. (2013), "The internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed under the influence of globalization", CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE, 2, s.139-156
 • NOWAK C. (2013), "The European Public Prosecutor's Office - idea becoming reality", PROKURATURA I PRAWO, 11, s.19-44
 • NOWAK C. (2013), "Actualité du droit penal polonais 2012-2013", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.477-481
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2012), "Penalization of the private sector corruption as an example of the public protection of the private sector", KRYTYKA PRAWA, 4, s.219-237
 • NOWAK C. (2012), "On the notion of transnational criminal law, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.3-14
 • NOWAK C. (2012), "News on Polish penal law", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.474-477
 • NOWAK C., Pływaczewski E. (2012), "Report on the conference „Globalisation, criminal law and criminal justice (London, 26–28 June 2012)", PROKURATURA I PRAWO, 11, s.181-185
 • NOWAK C. (2012), , NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3-4, s.363-380
 • NOWAK C. (2011), "News on Polish penal law", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.487-491
 • NOWAK C. (2011), "Internacjonalizacja prawa karnego - zarys problematyki", CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.245-253
 • NOWAK C. (2010), "News on the Polish criminal law", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.497-501
 • NOWAK C. (2007), "Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe", PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Actualite de droit penal polonais", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 1, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Poslce - analiza wybranych zagadnień prawnych", DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA, ---, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Corpus Iuris - wersja florencka a polskie prawo karne materialne", PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, 24, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim prawie karnym", STUDIA PRAWNICZE, 4, s.---
 • NOWAK C. (2004), "Nowe instrumenty prawa międzynarodowefi w walce z korupcją a prwo polskie", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.---
 • NOWAK C. (2004), "Korupcja w sektorze prywatnym", PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Współpraca sądowa i policyjna w dziedzinie przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji", PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Jubileusz porf. Leszka Kubickiego" (Instytut Nauk Prawnych PAN, warszawa, 21 III 2003), PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
Editing of monographs:
 • NOWAK C., (2016), "The European Public Prosecutor's Office and national authorities", Milan
 • NOWAK C., (2013), "Evidence in EU Fraud Cases", Warsaw
Monographs:
 • NOWAK C. (2016), "The European Public Prosecutor's Office and national authorities", Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C. (2014), "The Influence of Globalization on Polish Criminal Law", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • NOWAK C. (2013), "Evidence in EU Fraud Cases", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2011), "Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C. (2009), "Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE I OLAF
 • NOWAK C. (2008), "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r.", Warsaw, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2008), "Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych", Warsaw, CH BECK
 • NOWAK C. (2007), "Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare problemy. Materiały z konferencji, Sopot, 16-19 marca 2006 r.", Warsaw, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C., HUDZIK M. (2005), "Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej - prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-7 grudnia 2003 r.", Warsaw, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2004), "Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji", Warsaw, FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO
 • NOWAK C., Banasik A. (2003), "Skrypt edukacji klinicznej", Warsaw, UW WPiA - WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Chapter in monographs:
 • NOWAK C. (2016), "Kryminalizacja stalkingu jako przykład przeszczepu prawnego w polskim prawie karnym" in: "Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej", dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska, C.H.BECK, s.1041 stron
 • NOWAK C. (2016), "Poland" in: "Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems", Alessandro ernardi, Adriano Martufi, JOVENE EDITORE S.P.A., s.323-356
 • NOWAK C. (2014), "The liability of group entities - practical application of legal provisions" in: "The Role of Public Administration Authorities in Detecting Irregularities in Public Procurement", -, Warsaw, CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEx3_2, s.36-47
 • NOWAK C. (2013), "The liability of group entities - evolution of legislative solutions and case-law" in: "The Problems of Criminal Justice Enforcement. Jubilee Book for Professor Jan Skupinski", A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.730-741
 • NOWAK C. (2013), "PIF offences in Poland - legislative and statistical aspects" in: "Evidence in EU Fraud Cases", C. Nowak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.137-169
 • NOWAK C., Steinborn S. (2013), "Poland" in: "Toward a Prosecutor for the European Union. Volume 1. A comparative Analysis", Katalin Ligeti, -, HART PUBLISHING, s.498-539
 • NOWAK C. (2013), "Some remarks on the criminalisation of corruptive behaviours" in: "Limits of criminalisation and penalisation", S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza Elset, s.351-358
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C., Steinborn S. (2012), "Poland. National report" in: "The Future of Prosecution in Europe", Katalin Ligeti, -, HART PUBLISHING, s.528-539
 • NOWAK C. (2011), "European Union criminal law - a laboratory of internationalization of law" in: "Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues", Nowak C., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.281-201
 • NOWAK C. (2011), in: "Tożsamość polskiego prawa karnego", tanisław Pikulski, Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska, Olsztyn, WYDAWNICTWO ELSET, s.24-38
 • NOWAK C. (2010), "Nauczanie kliniczne jako nowa metoda nauczania prawa" in: "Wybrane problemy nauki i nauczania prawa", Kozerska E., Sadowski P., Szymański A., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.265-272
 • NOWAK C. (2010), in: "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.229-240
 • NOWAK C. (2008), "Instytucjonalne aspekty działań antykorupcyjnych w kontekście ochrony interesów finansowych WE" in: "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r.", Nowak C., Warsaw, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, s.255-266
 • NOWAK C. (2007), "Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie korupcji - ujęcie teoretyczne" in: "Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych", Czapliński W., Wróbel A., Warsaw, CH BECK, s.321-386
 • NOWAK C. (2007), "Pologne" in: "La clemence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grace en droit international et compare", Ruiz-Fabri H., Della Morte G., Lambert-Abdelgawad E., Martin-Chenut K., Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J., KOSONOGA J. (2006), "Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów" in: "Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk", Czpliński W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.---
 • NOWAK C. (2006), "Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa" in: "Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku", Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Kontakty zewnętrzne i PR poradni" in: "Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia", ---, Warsaw, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2005), "System zbierania informacji o klientach oraz zasady ochrony danych osobowych klientów w poradni" in: "Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia", ---, Warsaw, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Komentarz do Decyzji Ramowej Rady 2003/568/JHA z dnia 22 lipca 2003 r. o zwalczaniu korupcji w sektorze prywatnym" in: "Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne", Zielińska E., Warsaw, OFICYNA NAUKOWA, s.---
 • NOWAK C. (2004), "Korupcja w sektorze prywatnym – standardy międzynarodowe a prawo polskie" in: "Korupcja w sektorze prywatnym. Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003", ---, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J. (2004), "The Offence of Defamation With the Use of Internet in Polish Criminal Law" in: "Penal Legislation in the Fight Against Financial Crimes, Fraud and Corruption, Computer Fraud and Internet Crimes", Ferré Olivé J.C., E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. Almeida Cabral, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Korupcja w administracji publicznej - analiza wybranych zagadnień" in: "Fraude y corrupcion en la administration publica. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa", Ferré Olivé, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Współpraca międzynarodowa w zakresie przestępstw finansowych i korupcji de lege ferenda" in: "Cooperacion policial y judicial en material de delitos financieros, fraude y corrupcion, Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa", Ferre Olive, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C., ZIELIŃSKA E. (2003), "Harmonisation of penal sanctions in Poland" in: "L’harmonisation des sanctions pénales en Europe", M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad, Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
Scientific Activities
National projects:
 • 2012.01.01–2013.12.31 "Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej"
International projects:
 • 2012.01.01 " Study on the impact of the different policy options to protect the financial interests of the Union by means of criminal law, including the possibility of establishing a European Public Prosecutor's Office (EPPO)"
Editing of scientific journal:
 • 2014, Member of Editorial Committee, KRYTYKA PRAWA
 • 2014, Member of Editorial Committee, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1
 • 2012, Member of Editorial Committee, Klinika Prawa
 • 2012, Member of Editorial Committee, KLINIKA
 • 2011, , Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé
Participation in conferences:
 • "Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment", 2014.12.11
 • "Surpopulation carcérale et alternatives ? la detention: expériences nationales comparées. Un dialogue entre Italie, Belgique, France, Pologne, Roumanie et Espagne", 2014.10.16
 • "Prison Overcrowding and Alternatives to Detention", 2014.10.15
 • "Tendencies of development of criminal law in international and European perspective", 2014.06.24
 • "Judicial control of the prosecutor's office - necessity, models, stakes", 2014.04.09
 • "The role of public officials in identifying irregularities in public procurement", 2013.12.09
 • "Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzywania", 2013.10.24
 • "Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej", 2013.06.16
 • "Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part", 2012.11.28
 • "Jaka polityka antykorupcyjna", 2012.10.17
 • "Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice", 2012.06.26
 • "I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych "Tożsamość polskiego prawa karnego"", 2011.10.17
 • "V Colloquium Prawno- Historyczne "Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności", 2009.05.14
 • "Najnowsze kierunki rozwoju prawa europejskiego w przededniu podpisania Traktatu Reformującego UE", 2007.12.06
 • "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej", 2007.11.15
 • , 2006.11.08
 • "VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych", 2006.10.22
 • "Veme Séminaire Doctoral International et Européen", 2006.09.11
Membership in organizations:
2014.09
, International Association of Penal Law/Association Internationale de Droit Penal
2004.12
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego (in Polish)
Activity educational innovations:
 • 2011.01
 • 2011.01–2012.12 Globalization and Criminal Law
Additional Information
Social activities:
2011
Stefan Batory Foundation,
Consultancy:
Central Anti-Corruption Bureau
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
European Commission - European Anti-Fraud Office (OLAF)
Stefan Batory Foundation
University of Luxembourg and Ecorys
University of Luxembourg and Ecorys
Sejm of the Republic of Poland
HFHR
Membership in internal committees and academic organizations:
2007.10–2015.09
Student Disciplinary Spokesman, Kozminski University, Disciplinary Ombudsman
2007.10–2015.09
, Kozminski University
2005.01–2005.12
European Law Research Association, University of Warsaw, General Secretary
2000.01
Academic Criminal Law Society, University of Warsaw, Member