Information card 

PhD
SABINA KOŁODZIEJ

Department of Economic Psychology

PhD SABINA KOŁODZIEJ

CV
History of scientific positions:
2005–2006
Lecturer, The Academy of Humanities and Economics
2004–2005
Lecturer, Poznan School of Banking
2002–2005
Lecturer, Silesian University of Technology
Performed academic and organizational function:
2007.01–2007.12
Academic Association for Research in Economic Psychology,
Research area:
 • economic psychology
 • psychology in management
Publications
Articles in scientific journals:
 • Ligarski M., KOŁODZIEJ S. (2017), The influence of physical fatigue on work on a production line, ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE, 3, s.63-68
 • KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2017), The fair process effect in taxation: The roles of procedural fairness, outcome favorability and outcome fairness in the acceptance of tax authority decisions, CURRENT PSYCHOLOGY, 2017, s.2017
 • KOŁODZIEJ S. (2016), "Materialism, empathy and willingness to help as correlates of university and faculty selection", JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, 2, s.20-32
 • Maruszewska E., KOŁODZIEJ S. (2016), "ETHICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 440, s.442-450
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2016), "The tendency to tax law violation (also hostage tax evasion and avoidance) in the light of Kohlberg’s moral development theory – ethical issues in accounting practice", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 142, s.35-52
 • KOŁODZIEJ S., Lato K., Szymańska M. (2014), "The role of parental influences on the economic socialization of children", Problems of Education in the 21st Century, 58, s.99-107
 • KOŁODZIEJ S. (2014), "Selected aspects of economic socialization and saving behavior – comparative study", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 2/2014, s.54-61
 • KOŁODZIEJ S. (2014), "The relation between financial knowledge and economic decisions", Problems of Education in the 21st Century, 59, s.59-67
 • KOŁODZIEJ S. (2014), "Economic education of children and youth in Poland", Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, s.97-105
 • KOŁODZIEJ S. (2013), "Economic knowledge and tax attitudes among Poles and Mexicans", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1, s.20-26
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODZIEJ S. (2012), "How do polish pupils understand economic concepts?", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1/2012, s.15-22
 • KOŁODZIEJ S. (2011), "Economic knowledge and tax attitudes of adult Poles", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 40, s.192-201
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), "Tax avoidance and tax evansion - social and psychological determinatns", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4(723), s.65-66
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), "Accounting students' perception of ethical dillemas in the accounting practise", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4 (723), s.69-70
 • KOŁODZIEJ S. (2009), "Przedsiębiorca czy osoba przedsiebiorcza? Problem pomiaru przedsiębiorczości w psychologii", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 5 (712), s.76-77
 • KOŁODZIEJ S. (2008), "Zakłócenia procesu komunikacji a rozwój konfliktów w organizacji", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6, s.75
 • KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2007), "Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków", RUCH PEDAGOGICZNY, 5-6, s.29-45
 • KOŁODZIEJ S. (2007), "Czy polska młodzież jest przedsiębiorcza? Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(689), s.78-79
 • KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2006), "Kto oczekuje sukcesu a kto obawia się niepowodzenia na rynku pracy? Psychologiczna charakterystyka młodzieży oceniającej swoje szanse powodzenia zawodowego", RUCH PEDAGOGICZNY, 5-6, s.29-43
 • KOŁODZIEJ S. (2006), "Kulturowe uwarunkowania innowacyjności", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7, s.83
 • KOŁODZIEJ S. (2005), "Professional development of employees in selected vocational groups", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s.103
 • KOŁODZIEJ S. (2005), "Społeczna ocena zmian w polskich przedsiębiorstwach", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s.102
 • KOŁODZIEJ S. (2004), "Psychological determinants of entrepreneurship", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 22, s.71-80
 • KOŁODZIEJ S. (2004), "Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 22, s.81-92
Chapter in monographs:
 • KOŁODZIEJ S. (2013), "Household Management And The Wages System" in: "Proceedings of the International Scientific Conference on International Masaryk Conference (...)", -, Hradec Kralove, MAGNANIMITAS, s.902-908
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODZIEJ S. (2012), "Moral Dilemmas in Entrepreneurs‘ Decisions" in: "Theory of Management 6 The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base.", Stefan Hittmar, Źlinica, UNIVERSITY OF ŽILINA, s.178-181
 • KOŁODZIEJ S. (2011), "The role of Achievement Motivation in Educational Aspirations and Performance" in: "Formation of competences of college and school students in general and professional education", Cz. Plewka, Czelabińsk, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, s.42-48
 • KOŁODZIEJ S. (2010), "Determinants and aspects of young poles' entrepreneurship" in: "Psychological determinants of economic behaviors", Goszczyńska M., Górnik- Durose M., Warsaw, DIFIN, s.87-104
 • Goszczyńska M., KOŁODZIEJ S. (2006), "Cultural determinants of risk propensity of entrepreneurial people" in: "Psychology of risk behaviors. Conceptions, researches, practice", Goszczyńska M., Studenski R., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.193:215
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the Scientific Counsil, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION
Participation in conferences:
 • "The 14th European Congress of Psychology", 2015
 • "International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013", 2013
 • "SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference", 2013
 • "VII Konferencja "Psychologia Ekonomiczna"", 2013
 • "IAREP Conference Wroclaw", 2012
 • "VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”", 2012
 • "2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS “ECONOMICS & MANAGEMENT 2011", 2011
 • "XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego", 2011
 • "Economic Psychology", 2011
 • "XIX Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej "Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka", 2010
 • "Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem", 2009
 • "XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej", 2009
 • "Psychologia Ekonomiczna 2009", 2009
 • "XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego", 2008
Membership in organizations:
2012.06
, International Association for Research in Economic Psychology
2008.01–2010.12
, Academic Association for Research in Economic Psychology
Additional Information
Consultancy:
National School of Public Administration
Membership in internal committees and academic organizations:
2007.01–2007.12
Academic Association for Research in Economic Psychology, Member