Information card 

PhD PIOTR CHMIELEWSKI

PhD
PIOTR CHMIELEWSKI

Department of Social Sciences

PhD PIOTR CHMIELEWSKI

CV
History of scientific positions:
1971
Teaching Assistant/Assistant Professor, Institute of Sociology, University of Warsaw
Performed academic and organizational function:
2013.10
Sociological Doctoral Seminar, Kozminski University, Warsaw
2003.01–2013.10
-, Kozminski University
2003.01
-, Kozminski University
2002.01
, University of Warsaw
1995.01–1999.12
, Stefan Batory Foundation
1993.01–1999.12
, University of Warsaw
1990.01–1991.12
, Warsaw University
1980.01–1982.12
, Warsaw University
1976.01–1977.12
, Mongolian Academy of Science
1971.01–1972.12
, Polish Academy of Sciences
Research area:
 • Economic sociology
 • sociology
 • local development
 • crisis management
 • social capital
 • Public Safety
 • anthropology
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1991
Indiana University, USA
1982
University of Michigan, USA
Internships:
1992
Indiana University, USA
1983
Univesity of Michigan, USA
1977
Mongolian Academy of Science, Mongolia
1974
Leningrad University, Russia
1974
Moscow University, Russia
Series of lectures:
1991
Indiana University, USA
1982
University of Michigan, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), "Institutional Continuity and Change in the Local Community. Example of Commons Governing in Jurgów, Village of Polish Spisz", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s.99–128
 • CHMIELEWSKI P. (2014), "RECENZJA KSIĄŻKI ELINOR OSTROM „DYSPONOWANIE WSPÓLNYMI ZASOBAMI”", DECYZJE, 21 (2014), s.119-127
 • CHMIELEWSKI P. (2013), "Elinor Ostrom - Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych?", DECYZJE, 20, s.125-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI P. (2010), "New Institutionalism: a Platform for Productive Integration in Social Sciences", WARSAW FORUM OF ECONOMIC SOCIOLOGY, 1 (1), s.9-88
 • CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2010), "Brief Report: Long-term Care for the Aged in Poland", AGEING INTERNATIONAL, 4, s.286-292
 • CHMIELEWSKI P. (2007), "Errare humanum est, but Sometimes Costs are Extremely High. The Biggest Constructional Catastrophe in Polish History: The Collapsed Building in Chorzow-Katowice", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(159), s.321-339
 • CHMIELEWSKI P. (2007), "Crises and Crisis Management in Transitional Poland: New Institutional Perspective", TRANSFORMACJE, 35-38, s.111-121
 • CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2003), "Back to the Future: Polish Health Care Reform", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 36, s.385-403
 • CHMIELEWSKI P. (2003), "Semantyka kryzysu", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.7-40
Monographs:
 • CHMIELEWSKI P. (2011), "Homo agens", Warsaw, POLTEXT
 • CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), "The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999", Sztokholm, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART
Chapter in monographs:
 • CHMIELEWSKI P. (2016), "Ćwierćwiecze polskiej transformacji: dlaczego tak powoli kształtuje się nowy porządek społeczny" in: "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Witold Morawski, -, WOLTERS KLUWER, s.245-298
 • CHMIELEWSKI P. (2016), "Kryzysy i zarządzanie kryzysowe. Podejście nowego instytucjonalizmu (NI)" in: "Co po kryzysie?", G. Skąpska, Marek S. Szczepański, Ż.Stesieniuk, POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE, s.43-63
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI P. (2012), "Stosunki międzynarodowe: kryzysy i zarządzanie kryzysowe" in: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Witold Morawski, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.260-296
 • CHMIELEWSKI P. (2010), "Umiarkowany metodologiczny indywidualizm: przezwyciężenie tradycyjnego sporu między holizmem i indywidualizmem w naukach społecznych" in: "Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?", Lompart A., Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.27-62
 • CHMIELEWSKI P., NIKLAS D. (2010), "Ukryty wymiar transformacji. Dylematy opieki nad ludźmi starymi" in: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.463-500
 • CHMIELEWSKI P. (2008), "Crisis Management of the 1997 Floods" in: "The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999", Bynander F., Chmielewski P., Simons G., Stockholm, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, s.243-301
 • CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), "Introduction" in: "The Politics of Crisis Management in Transitional Poland from1990 - 1999.", Bynander F., Chmielewski P., Simons G., Stockholm, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, s.---
 • CHMIELEWSKI P., Chmielewska E. (2007), "Wesela bezalkoholowe czyli zmiana reguł instytucjonalych w społeczności lokalnej (przyczynek do 'teorii' transformacji)" in: "Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej tranformacji", Krzemiński I., Raciborski J., Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.495-520
 • CHMIELEWSKI P. (2005), "Neoinstytucjonalizm, nowy instytucjonalizm" in: "Wielka Encyklopedia PWN", Wojnowski J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.290-291
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Reviewer, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Participation in conferences:
 • "Bariery komunikacji społecznej, czyli stan polskiej rozmowy", 2006.06.21
 • "Future Challenges for Crisis Management in Europe", 2006.05.03
 • "Teoria krytyczna", 2005.05.20
 • "Crises and Sustainability", 2004.10.01
 • "VIII Festiwal Nauki", 2004.09.01
 • "Aktualność stereotypów i tożsamości grupowych: de-konstrukcja czy re-konstrukcja?", 2004.06.01
 • "Kryzysy - cechy, istota, ewaluacja, prognozy, remedia", 2003.12.01
Membership in organizations:
2003.01
, ECMA
Additional Information
Consultancy:
Mongolian Academy of Science
Membership in internal committees and academic organizations:
2013.10
Sociological Doctoral Seminar, Kozminski University, Warsaw
2003.01–2013.10
-, Kozminski University
2003.01
-, Kozminski University
2002.01
, University of Warsaw
1995.01–1999.12
, Stefan Batory Foundation
1993.01–1999.12
, University of Warsaw
1990.01–1991.12
, Warsaw University
1980.01–1982.12
, Warsaw University
1976.01–1977.12
, Mongolian Academy of Science
1971.01–1972.12
, Polish Academy of Sciences
Membership in management boards:
1999.01–2003.12
Co-founder/Member of the Management Board, ECMA