Information card 

PhD ARLETA NERKA

PhD
ARLETA NERKA

Department of Civil and Labour Law

PhD ARLETA NERKA

CV
History of scientific positions:
2005
Assistant Professor, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania in Lodz
1998–2006
Assistant Professor, University of Lodz
Performed academic and organizational function:
2012.10
, Kozminski University
2011.10–2015.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2007.10–2011.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University
2007.01
Law Council - Labour Law Section, Kozminski University
Research area:
 • labor law
 • insurance
 • privacy policy
Publications
Articles in scientific journals:
 • NERKA A. (2017), Personal data administrator in local government units, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, z. 2, cz. I, s.245- 258
 • NERKA A. (2017), Selected issues concerning personal data processing in the local government, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 2, cz. I, s.107-120
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NERKA A. (2012), "Characteristics of changes in the pension law", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.271-279
 • NERKA A. (2012), "National Insurance Authority (ZUS) and Open Pension Fund’s (OPF) Information Obligations Towards Pension Policyholders", ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 274, s.71-89
 • NERKA A. (2011), "The gratuity for the employee of local government who has retired on a old-age pension or on a disability pension", Pracownik Samorządowy, 4, s.64-69
 • NERKA A. (2011), "The legal position of an insured person and the changes in the functioning of the Polish pension system", POLITYKA SPOŁECZNA, Numer specjalny, s.19-22
 • NERKA A. (2011), "Legal guarantees of the real value of social security benefits", ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 259, s.73-90
 • NERKA A. (2011), "The ethical aspects of canvassing on behalf of the open pension funds", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 14, s.167-180
 • NERKA A. (2010), "Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 1, s.107-121
 • NERKA A., Klimkiewicz A. (2010), "The specified problems of bridge pensions", MONITOR PRAWA PRACY, 4, s.173-180
 • NERKA A. (2010), "Applicability of art. 358 (1) § 3 of the Civil Code to personal insurance", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 244, s.63-75
 • NERKA A. (2009), "Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1-2, s.67 – 89
 • NERKA A., Bielak E. (2008), "Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Łódź, 28-30 maja 2003)", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11, s.-
 • NERKA A. (2001), "The choice determinants of the pension valorisation method.", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, tom LXIII, s.65-89
Editing of monographs:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", Warsaw
Monographs:
 • WYKA T., NERKA A. (2012), "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), "Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy", Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • NERKA A., Karkowska D. (2007), "Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • NERKA A. (2003), "Problemy zabezpieczenia społecznego - omówienie dyskusji, Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych", Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Chapter in monographs:
 • NERKA A. (2017), "Obowiązek pracownika pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informacji dbałości o dobro pracodawcy" in: "Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy", Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warsaw, POLTEXT, s.81-96
 • NERKA A. (2017), "Próba ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych pracodawcy" in: "Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy", Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warsaw, POLTEXT, s.137-152
 • NERKA A. (2013), "Pojęcie i charakter prawny obowiązków informacyjnych otwartego funduszu emerytalnego wobec ubezpieczonego" in: "Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne", F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.236-247
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NERKA A. (2012), "Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika" in: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.211-226
 • NERKA A. (2012), "Legal Analysis of the Pension Payment Guarantee within the Pension Scheme " in: "Old-age crisis and pension reforms. Where do we stand?", Marek Szczepański, Poznań, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, s.23 - 33
 • NERKA A. (2012), "Środki ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie jego danych osobowych" in: , Wyka T., Nerka A., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.219-239
 • NERKA A., Przybysz M., Pływacz M., Mierzwa J., Dębska K. (2011), "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" in: "Kazusy i wzory pism", Kraśnicka I., Warsaw, C.H. BECK, s.127-169
 • NERKA A. (2010), "Equal Treatment of the Insured in Pension Law. Selected Issues" in: "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.195-212
 • NERKA A. (2009), "Problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych" in: "Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy", Wyka T., Nerka A., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.71 – 84
 • NERKA A. (2009), "Wokół problematyki podziału środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego" in: "10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia", Chybalski F., Staniec I., Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.99 – 110
 • NERKA A. (2004), "Waloryzacja świadczeń w prawie emerytalnym" in: "Konstrukcje prawa emerytalnego", Bińczycka-Majewska T., Kraków, ZAKAMYCZE, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "IV National Conference on retirement (OKE 2015) ", 2015
 • "Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy", 2014
 • "Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi", 2012
 • "II Ogólnopolska Konferencja Emerytalna", 2011
 • "XV Konferencja: Etyka w życiu gospodarczym", 2011
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011
 • , 2011
 • "Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian", 2011
 • "The borders of personal data protection at work", 2009
 • "10 years of the pension system reform. Effects, chances, prospects and risks", 2009
 • "XIII konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”", 2009
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.10
, Kozminski University
2011.10–2015.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2011.10
, Kozminski University
2007.10–2011.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2007.01
Law Council - Labour Law Section, Kozminski University, Research Assistant
Membership in management boards:
2010.09
Member of Supervisory Board, Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o.