Information card 

Prof. LECH PAPRZYCKI

Prof.
LECH PAPRZYCKI

Department of Criminal Law

Prof. LECH PAPRZYCKI

CV
History of scientific positions:
2007–2014
Associate Professor, Department of Penal Law, Kozminski University
1990
Assistant Professor, The Institute of Crime Problems in Warsaw
Performed academic and organizational function:
2011.10–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2009.10–2015.08
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University
Research area:
 • European law
 • criminal Law
 • criminal proceedings
Publications
Articles in scientific journals:
 • PAPRZYCKI L. (2011), , CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.255-264
 • PAPRZYCKI L. (2010), "Forensic psychology in the XXI century vis-a-vis the law and criminal trials in Poland", PROBLEMS OF FORENSIC SCIENCES / Z ZAGADNIEŃ NAUK SĄDOWYCH, 81, s.28-40
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Przypomnienie oczywistości", PARAGRAF NA DRODZE, 5/2009, s.19-27
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Zawsze winny jest człowiek", PARAGRAF NA DRODZE, 7/2009, s.42-50
 • PAPRZYCKI L. (2009), "An actual but indirect perpetrator of a road accident", Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, 12, s.35-46
 • PAPRZYCKI L. (2009), "A dispute between experts is ultimately settled by the court", PARAGRAF NA DRODZE, 1/2009, s.32-44
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Prokurator Europejski - organ europejskiego postepowania karnego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 3-4/2009, s.57-68
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Psychiatryczno-neurologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia - zagadnienia prawne", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2/2009, s.9-21
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Zawinił lekarz - poszkodowany pieszy - uniewinniony kierowca", PARAGRAF NA DRODZE, 3/2009, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2009), "The medical expert was at fault, the pedestrian was the injured party and the driver was acquitted", PARAGRAF NA DRODZE, 3, s.34-43
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Szczególna kombinacja wypadku w środowisku wodnym i powietrznym", PARAGRAF NA DRODZE, 8/2009, s.42-51
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Prawnokarna ochrona życia i zdrowia istoty ludzkiej", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7-8, s.38-54
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Motocykliści - nowe zagrożenie dla ruchu drogowego", PARAGRAF NA DRODZE, 10/2009, s.42-53
 • PAPRZYCKI L. (2009), "On turning left-for the last time", PARAGRAF NA DRODZE, 11/09, s.43-53
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Pośredni sprawca wypadku drogowego", PARAGRAF NA DRODZE, 12/2009, s.35-46
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Sprawa o wypadek drogowy z oskarżenia osoby pokrzywdzonej", PARAGRAF NA DRODZE, 4/2009, s.27-38
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Dowód z badania DNA w sprawach dotyczących wypadków drogowych", PARAGRAF NA DRODZE, 6/2009, s.30-38
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Przewidywalne zagrożenie to grupa pieszych, czy pojedyncze osoby z tej grupy?", PARAGRAF NA DRODZE, 9/2009, s.19-31
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Tymczasowe aresztowanie zawinione przez biegłego", PARAGRAF NA DRODZE, 11, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Wypadek "drogowy" kierowcy rajdowego", PARAGRAF NA DRODZE, 7, s.30-44
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Rajdowy manewr obronny na drodze publicznej", PARAGRAF NA DRODZE, 9, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Model kasacji w polskiej procedurze karnej", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7/8, s.9-22
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Instytucja świadka koronnego i świadka icognito w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 5/6, s.22 - 43
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Wypadek "drogowy" na wodzie", PARAGRAF NA DRODZE, 8, s.34-44
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Spowodowanie wypadku komunikacyjnego w obronie koniecznej", PARAGRAF NA DRODZE, 5, s.31-39
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Zwielokrotniony obowiązek szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowania", PARAGRAF NA DRODZE, 6, s.48-59
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Oczekiwanie na odprawę przed przejściem granicznym to postój, czy zatrzymanie?", PARAGRAF NA DRODZE, 12, s.30-39
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Surfer - deska surfingowa- mały statek żeglugi śródlądowej", PARAGRAF NA DRODZE, -, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Granice ochrony życia, aspekt konstytucyjny, konwencyjny i prawno - karny zarys problematyki", FORUM IURIDICUM, -, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Granice prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 paździenika 2006r. I KZP 18/06", MEDYCYNA I PRAWO, ---, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Przyszłość europejskiego prawa karnego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s.43-62
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Problematyka procesowa przestępstw komputerowych w kodeksie postepowania karnego z 1997 r. po nowelizacji w 2003r.", STUDIA PRAWNICZE, 4, s.125-128
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Biegły musi rozważyć wszystkie możliwe wersje wypadku", PARAGRAF NA DRODZE, 11, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Die Europaischen Strafsachen", SCHRIFTEN ZUM STRAFRECHT, -, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Kolizja bez poczucia winy uczestników", PARAGRAF NA DRODZE, 3, s.42
 • PAPRZYCKI L. (2006), "W opinii biegłego każde słowo jest ważne", PARAGRAF NA DRODZE, 7, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r. IV KK 416/05", PARAGRAF NA DRODZE, 8, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Tachografolog" i współczesne "technologie dowodowe", PARAGRAF NA DRODZE, 1, s.26
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Opinie w zasadzie niepotrzebne", PARAGRAF NA DRODZE, 2, s.47
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Oszustwa informatyczne własciwe i niewłaściwe a nielegalne wykorzystywanie dialerów", STUDIA PRAWNICZE, 4, s.123-124
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Prof. Dr hab. Andrzej Wąsek (1943 - 2003). W drugą rocznię śmierci. Szpalty pamięci", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, -, s.302-307
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Warunki "nocne" w ciągu dnia", PARAGRAF NA DRODZE, -, s.49
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Corpus Juris 2000 - wersja florencka z 1999 r. a polski kodeks postępowania karnego. Problem harmonizacji", PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, -, s.23-39
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Alternatywa kary śmierci", FORUM IURIDICUM, 4/2005, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Adwokat Kazimierz Cyprian Ujazdowski (1898 - 2003), PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, -, s.307-311
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Kiedy nic nie można ustalić", PARAGRAF NA DRODZE, -, s.44
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Nieudolna próba wprowadzenia sądu w błąd", PARAGRAF NA DRODZE, -, s.11
 • PAPRZYCKI L. (2004), "Przede wszystkim klarowność (Dotyczy udziału sędziego w konkretnej sprawie).", GAZETA SĄDOWA, 10-11, s.5-7
 • PAPRZYCKI L. (2003), "Przedmiot opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego w postępowaniu karnym", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, -, s.203-214
 • PAPRZYCKI L. (2003), "Prawo do prywatności a media", PRAWO DO PRYWATNOŚCI A MEDIA., -, s.35-38
 • PAPRZYCKI L. (2003), "Przewlekłość postępowania – standard stosowania tymczasowego aresztowania", BIULETYN, 3, s.83-87
 • PAPRZYCKI L. (2003), "Przedmiot opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego w postępowaniu karnym" - wybrane zagadnienia, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, -, s.203-214
Editing of monographs:
 • PAPRZYCKI L., (2016), "System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Wydanie II",
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., (red.), (2011), "Zagadnienia prawa dowodowego", Warsaw
Monographs:
 • PAPRZYCKI L. (2016), "System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Wydanie II", CH BECK
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), "Z zagadnień prawa i procesu karnego", Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), "Wielka Nowelizacja procesu karnego", Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2011), "Zagadnienia prawa dowodowego", Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., Gardocki L. (2009), "Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego", Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym", Amsterdam, INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno - psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego", Kraków, INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
 • PAPRZYCKI L., Steinborn S., GRAJEWSKI J. (2006), "Kodeks postępowania karnego. Komentarz", Kraków, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
 • PAPRZYCKI L., Steinborn S., GRAJEWSKI J. (2006), "Kodeks postępowania karnego. Komentarz", Kraków, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
Chapter in monographs:
 • PAPRZYCKI L. (2017), "Wykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia" in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.422-430
 • PAPRZYCKI L. (2013), "Środek zabezpieczający umieszczenia w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art.95 k.k.) - sens czy bezsens instytucji" in: "The Problems of Criminal Justice Enforcement. Jubilee Book for Professor Jan Skupinski", A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, -, WOLTERS KLUWER, s.134-145
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAPRZYCKI L. (2011), "Cooperation of national prosecutors, investigation agencies and judical authorities with the EU institutions in subidy cases" in: "Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues", Nowak C., Warsaw, LEX, s.111-122
 • PAPRZYCKI L. (2009), "Granice ochrony życia nienarodzonego w systemie polskiego prawa karnego" in: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.291-308
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Rzetelność postępowania przyspieszonego" in: "Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi", Gerecka-Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.295-305
 • PAPRZYCKI L. (2008), "Dobro wymiaru sprawiedliwości - art. 37 pkp" in: "Reforma prawa karnego - propozycje i komentarze. Księga jubileuszowa prof. Barbary Kunickiej-Michalskiej", Jakubowska-Hara J., Nowak C., Skupiński J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.391-404
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Europejskie sprawy karne" in: "Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech - podstawy konstytucyjnoprawne", Szwarc A.J., Joerden J.C., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.69-83
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Wstęp" in: "Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy", Szymaniak A., Ciepiela W., Poznań, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, s.9-12
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim prawie karnym - po latach" in: "Problemy stosowania prawa sądowego.Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi", Nowikowski I., Lublin, UMCS, s.389-400
 • PAPRZYCKI L. (2007), "Badania poligraficzne w postępowaniu karnym de lege lata i de lege ferenda" in: "Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. 10. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Gaberle", Krajewski K., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.261-277
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Badania poligraficzne w postępowaniu karnym de lege lata i de lege ferenda" in: "Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Gaberle", Gaberle A., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Przyszłość europejskiego – unijnego prawa karnego" in: "Księga Jubileuszowa Instytutu Nauk Prawnych PAN", -, Warsaw, PAN - KOMITET NAUK PRAWNYCH, s.621 - 629
 • PAPRZYCKI L., Steinborn S. (2006), "Komentarz (T. I, s. 138-191, 251-278, 325-779, 925-1196, T. II s. 362-423, 438-455, 1011-1064)" in: "Kodeks postępowania karnego. Komentarz", Grajewski J., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.362-423
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Myśląc o karze śmierci w jesieni życia" in: "Księga Jubileuszowa Pani Profesor Alicji Grześkowiak", -, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.113 - 128
 • PAPRZYCKI L. (2006), "Le caracte`re équitable de la procédure pénale polonaise a` la lumie`re du dispositif de témoin anonyme et du témoin repenti" in: "Melanges en L’honneur de Pierre-Henri Bolle", -, Ithaca, UNIVERITE DE NEUCHATEL, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Zeznania świadka anonimowego i świadka koronnego w rzetelnym procesie karnym" in: "Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym", Pływaczewski E.W., Kraków, ZAKAMYCZE, s.475-492
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Europejskie - wspólnotowe prawo karne z polskiej perspektywy" in: "W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska", Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z., Lublin, UMCS, s.465-482
 • PAPRZYCKI L. (2005), "Kolokwium poświęcone pamięci prof. A. Wąska" in: "Księga poświęcona profesorowi dr hab. Andrzejowi Wąskowi", Leszczyński K., Warsaw, UMCS, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2004), "Przedstawienie zagadnień prawnych Sądowi Najwyższemu, Trybunałowi Konstytucyjnemu i Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości" in: "Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza", Marek A., Toruń, TNOIK, s.299-314
 • PAPRZYCKI L. (2003), "Oczywista bezzasadność i oczywista zasadność kasacji" in: "Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci profesora Kazimierza Marszała", Hofmański P., Zgryzek K., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.314-333
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • PAPRZYCKI L., (2009), review: "Zabójczynie i zabójcy" Z. Majchrzyk, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, strony: nr 11-12/2009
 • PAPRZYCKI L., (2009), recenzja: "Psychologia w postępowaniu karnym" J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz Obydzińska, M. Najda, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: LEXIS-NEXIS, strony: ---
 • PAPRZYCKI L., (2009), recenzja: "Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego" R. Hauser, J. Trzciński, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: LEXIS-NEXIS, strony: nr 5-6/2009, s. 212-217
 • PAPRZYCKI L., (2007), review: "Zgubna szybkość procesu karnego. Światło w tunelu", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: -
 • PAPRZYCKI L., (2007), review: "Historia prawa kryminalnego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: -
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: "Sądy w Konstytucji i w praktyce", PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 104-107
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: "Sądy w Konstytucji i w praktyce. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 104-107
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: "Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 104-107
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: "Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz", PRZEGLĄD SĄDOWY wydawca: LEXIS-NEXIS, strony: 100-103
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: "Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 185-187
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: "Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium prawno-karne i polityczno-kryminalne", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 187-190
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: "Kodeks Karny. Komentarz", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 154-158
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: "Ochrona porządku prawnego w Siłach Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 204-206
Participation in conferences:
 • , 2015.11.25
 • , 2014.11.25
 • "X Forum Prawniczo-Medyczne", 2007.12.06
 • "II Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej „Oczekiwania prawa wobec psychiatrii sądowej”", 2007.11.01
 • "Zgon-problematyka prawna i etyczna", 2007.03.29
Membership in organizations:
1997.01–2007.01
, Research Society of European Law
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Chairman
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2009.10–2015.08
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University, Member