Information card 

PhD
MAGDALENA OLCZYK

Department of Civil and Labour Law

PhD MAGDALENA OLCZYK

CV
Performed academic and organizational function:
2012.01–2013.01
, Leon Koźminski University
2011.10–2015.08
Student Disciplinary Committee, Kozminski University
2011.10–2012.09
, ALK
2007.03
, Kozminski University
2006.12
, Kozminski University
Research area:
 • civil law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2006
School of Polish and European Law, Ternopil National Economic University, Ukraine
Internships:
2008
Castilla la Mancha University, Espanola
2007
Barcelona University, Espanola
Scholarships/ / Awards:
2013
Honoured for Justice.
Publications
Articles in scientific journals:
 • OLCZYK M. (2016), "Success fee as unfair term in the contracts for legal services concluded with an advocate or legal counsel - admissibility of control of remuneration terms", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.25-60
 • OLCZYK M. (2016), "Commentary to Resolution of the Supreme Court - Civil Chamber of 21 October 2015 , III CZP 70/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.939-945
 • OLCZYK M. (2015), "The gloss to the Supreme Court judgement", PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.135-143
 • OLCZYK M. (2014), "The legal position of parties of lease contract of a social apartment in case of sale of the leased property to a third party that is not a local government entity", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.35-52
 • OLCZYK M. (2014), "Gloss to the judgment of the Supreme Court from 13.12.2012", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.773-781
 • OLCZYK M. (2013), "Mutual payments netween the parties after the consumer's withdrawal according to the Directive 2011/83/EU", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.25-30
 • OLCZYK M. (2013), "Non-performance of the contractual obligation and available remedies in draft reform of the Spanish Civil Code of 2009", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.23-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2012), "Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 kwietnia 2011 r. III CZP 7/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.641-651
 • OLCZYK M. (2007), "Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.117-135
 • OLCZYK M. (2004), "Problematyka kaucji mieszkaniowej", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.5-22
 • OLCZYK M. (2003), "Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii", PRAWO BANKOWE, 12, s.93-103
Monographs:
 • OLCZYK M. (2015), "Legal status of former parts of lease contract", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2008), "Najem lokalu mieszkalnego", -, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), "Najem lokalu mieszkalnego", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), "Sprzedaż konsumencka", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), "Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy . Kodekspostepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw", Warsaw, LEX
 • OLCZYK M. (2004), "Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21kwietnia 2004 dotyczącego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (komentarz do art. 5, 6, 8, 11, 12-9, 20, 21, 22, 23)", Warsaw, LEX
 • OLCZYK M. (2004), "Komentarz do z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. nr 116, poz. 1204)", Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), "Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.03.113.1069)", Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), "Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.03.49.408)", Houston, LEX
 • OLCZYK M., ZOLL F. (2003), "Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz", Warsaw, ABC WARSZAWA
Chapter in monographs:
 • OLCZYK M. (2017), "Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe" in: "Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski", Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-899
 • OLCZYK M. (2015), "Court activities in the consumer cases in the light of lack of information on right to withdraw " in: "Consumer rights act", D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warsaw, C.H.BECK, s.215-228
 • OLCZYK M. (2015), "Legal aspects of using the premises after the lease contract was finished" in: "Actual problems of law of obligation", A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.547-560
 • OLCZYK M. (2014), "Organization of legal and citizenly counseling" in: "System of legal and civic counseling.", dr Marta Janina Skrodzka, Warsaw, C.H.BECK, s.17-48
 • OLCZYK M. (2014), "The legal status of the persons with disabilities in Spain after ratification of the convention on the rights of the persons with disabilities" in: "The rights of the persons with intelectual disability.", Dorota Pudzianowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.104-126
 • OLCZYK M. (2014), "Legal aspects of marital status of transgender people in the light of activity of Human Rights Defender" in: "Social, psycho, legal and medical aspects of transgender", A. M. Kłonkowska; K. Bojarska, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.141-162
 • OLCZYK M. (2013), "Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce" in: "Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna.Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk", W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.811-820
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2007), rozdział VII pkt. 2 tezy 2-20; rozdział IX, X pkt 1 tezy 3, 10-18, pkt. 2, pkt. 3 tezy 2-18 in: "Umowy deweloperskie", ---, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2006), Rozdział I pkt.14-15; rozdział III pkt.3 tezy 4-30; rozdział IV pkt.1-8; rozdział V pkt.1-3 in: "Obrót wierzytelnościami", Zoll F., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2005), "Erbrecht" i "Familienrecht" in: "Einführung in das polnische Recht", Liebscher M., Zoll F., Warsaw, CH BECK, s.327-336 i 337-349
 • OLCZYK M. (2005), "komentarz do art. 96-98" in: "Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92A-194", Zoll F., Kraków, ZAKAMYCZE, s.119-155; 360-363
 • OLCZYK M. (2004), "Rozdział XI" in: "Sprzedaż", ---, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.257-289
 • OLCZYK M. (2004), "Rozdział I" in: "Sprzedaż ", xxx, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.11-18
Scientific Activities
National projects:
 • 2013.01.01–2014.07.31 "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce"
Participation in conferences:
 • "Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych - stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym", 2017
 • "Conference on Civil Law", 2016
 • Law Clinics and Access to Justice, 2016
 • "Polish-Spanish economic cooparation - legal aspects", 2015
 • "First Congress of Legal and Civic Aid", 2015
 • "Conference on Civil Law", 2014
 • "50 years of Civil Code.", 2014
 • "Re-privatization- do we really need the legal regulation", 2014
 • "The legal, medical and social aspects of transgender people", 2012
 • "Konferencja ekspercka "Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami" ", 2012
 • "Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej", 2011
Membership in organizations:
2006.06
, THE DISTRICT CHAMBER OF SOLICITORS IN LUBLIN
Additional Information
Consultancy:
Helsinki Foundation for Human Rights
Polish-German Centre for Banking Law, JU
Ombudsman
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.01–2013.01
, Leon Koźminski University
2011.10–2015.08
Student Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2011.10–2012.09
, ALK
2007.03
, Kozminski University
2006.12
, Kozminski University