Information card 

PhD KAROL KLIMCZAK

PhD
KAROL KLIMCZAK

Department of Finance

PhD KAROL KLIMCZAK

CV
History of scientific positions:
2006–2007
Research Assistant, Department of Accounting, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2004–2007
Lecturer, Department ofInternational Economic Relations, University of Lodz
2004–2007
Research Assistant, University of Lodz
Performed academic and organizational function:
2011.11–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2011.10–2015.08
Young Scholars Board, Kozminski University
2007.10–2009.07
, Kozminski University
2007.10–2009.10
, Kozminski University
2004.01–2004.12
PRMIA,
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
Stockholm School of Economics, Sweden
2008
University of Montenegro, Montenegro
Internships:
2009
Yale University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • Hadro D., KLIMCZAK K., Pauka M. (2017), "Impression Management in Letters to Shareholders: Evidence from Poland", ACCOUNTING IN EUROPE, Published online, s.1-26
 • KLIMCZAK K., Krasodomska J. (2017), "The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Poland", ACCOUNTING IN EUROPE, 1-2, s.158-163
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), "Goodwill impairment test disclosures under uncertainty", Journal of Accounting and Management Information Systems, 4, s.639-660
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2014), "VALUE RELEVANCE OF FINANCIAL STATEMENTS, ACCRUALS INTENSITY AND CONDITIONAL CONSERVATISM", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 66, s.123-134
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), "Risk-based management control in the public sector in Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72 (128), s.62-77
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2013), Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers, Accounting Research Journal, 3, s.239 - 255
 • KLIMCZAK K. (2013), "Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 59, s.167-176
 • KLIMCZAK K. (2013), "Autoregressive structure of residual income of Polish, French and German firms", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 323, s.112-119
 • KLIMCZAK K. (2013), "The impact of firm characteristics on valuation multiples in the residual income model", Zarządzanie i Finanse, 2 cz.4, s.267-278
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., Breen E., Clearfield A. (2012), "ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders", Journal of Risk Management in Financial Institutions, 2, s.115-127
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), "Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange", JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • KLIMCZAK K., Zarzycka E. (2012), "Sprawozdarzwczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen", MBA, 01/2012, s.82-96
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2012), "Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers", WORKING PAPER, -, s.1-22
 • KLIMCZAK K. (2011), "Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland", Accounting and Management Information Systems, 2, s.228-248
 • Zarzycka E., KLIMCZAK K. (2011), "Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 120, s.163-178
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), "Increasing the disclosure of information to shareholders regarding risk management", Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), "Risk perception and management control in the public sector", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s.27-30
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), "Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • KLIMCZAK K., MULENGA J. (2009), "Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 534 (17), s.427-434
 • KLIMCZAK K. (2009), "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.23-26
 • KLIMCZAK K. (2008), "Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 221, s.359-367
 • KLIMCZAK K. (2008), "Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies", THE JOURNAL OF RISK FINANCE, 9(1), s.20-39
 • KLIMCZAK K. (2008), "Ryzyko w teorii ekonomii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (95), s.64-68
 • KLIMCZAK K. (2008), "Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów", E-MENTOR, 4, s.24-28
 • KLIMCZAK K. (2007), “Rationale for"Risk Management in Polish Listed Companies: CART Analysis”, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 455, s.81
 • KLIMCZAK K. (2006), "Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1109, s.154
 • KLIMCZAK K. (2006), "Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości", E-MENTOR, 2(14), s.31-35
 • KLIMCZAK K. (2004), "EFL Speech – Identyfying the Target", NEOFILOLOGIA, 6, s.87-106
 • KLIMCZAK K. (2004), "Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS: FOLIA OECONOMICA, 180, s.125-134
 • KLIMCZAK K. (2003), "Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych", NEOFILOLOGIA, 9-20, s.9-20
Monographs:
 • KLIMCZAK K. (2014), "Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa", Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), "Komitety rad nadzorczych", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Chapter in monographs:
 • KLIMCZAK K., Dynel M., PIKOS A. (2015), "Communicating Uncertainty in Financial Statement Narratives: Goodwill Impairment Testing" in: "IFRS: Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.68-82
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), "Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective" in: "IFRS: Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.70-79
 • KLIMCZAK K. (2014), "Ocena wykonania pracy menedżerów" in: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D., Kucharczyk M., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.743-785
 • KLIMCZAK K. (2014), "Decentralizacja i kontrola" in: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D., Kucharczyk M., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.689-741
 • KLIMCZAK K. (2013), "Financial simulation of a stock company with the residual income model" in: "Financial Management. The measurement of performance and assessment of investment efficiency", Dariusz Zarzecki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, s.167-176
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2013), "Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the Polish, German and French markets" in: "IFRS Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D., Praga, Anglo-American University, s.83-95
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "The use of risk information by investors - a simulation study" in: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Warsaw, POLTEXT, s.235-241
 • KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), "Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek" in: "Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania", Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Warsaw, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.115-128
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2011), "Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland" in: "Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9", Milo W., Szafrański G., Wdowiński P., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.101-110
 • KLIMCZAK K. (2011), "Risk management. A new dimension of corporate oversight" in: "Corporate Governance. An academic textbook", Dobija D., Koładkiewicz I., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.415-459
 • KLIMCZAK K. (2009), "Ocena wykonania pracy menedżerów" in: "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.553-588
 • KLIMCZAK K. (2009), "Decentralizacja i kontrola" in: "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.589-619
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), "Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych" in: "Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych", Kiziukiewicz T., Warsaw, DIFIN, s.293-302
 • KLIMCZAK K. (2009), "Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych" in: "PN60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek", Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Wrocław, UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, s.159-165
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), "Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses" in: "Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education", Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), "Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University" in: "Contemporary issues in accounting and menagement research and education", Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.206-212
 • KLIMCZAK K. (2008), "Intellectual Capital and Separability of Technological Assets" in: "Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development", Bondarenko M., Kharkiv, Charkowski Instytut Biznesu i Zarządzania, s.39-45
 • KLIMCZAK K. (2008), "Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce " in: "System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku", Śnieżek E., Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.245-251
 • KLIMCZAK K. (2008), "Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method" in: "General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency", Górowski I., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.361-374
 • KLIMCZAK K. (2008), "Ryzyko operacyjne" in: "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym", Staniec I, Zawiła-Niedźwiedzki J., Warsaw, C.H. BECK, s.35-64
 • KLIMCZAK K. (2008), "Transfer technologii i wiedza utajona" in: "Zarządzanie wiedzą", Koźmiński A.K., Jemielniak D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.115-160
 • KLIMCZAK K. (2008), "Panorama ryzyka" in: "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym", Staniec I, Zawiła-Niedźwiedzki J., Warsaw, C.H. BECK, s.11-33
 • KLIMCZAK K. (2007), "Teorie zarządzania ryzykiem finansowym wobec rzeczywistości" in: "Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku", Balcerzak A.P., Górecka D., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.337-350
 • KLIMCZAK K. (2007), "Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: analiza CART" in: "Zarządzanie finansami: Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości", Zarzecki D., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • KLIMCZAK K. (2005), "Corporate Risk Management from Stakeholders Perspective" in: "Wspólna Europa – Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", Brdulak H. Gołębiowski T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.371-380
 • KLIMCZAK K. (2005), "Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy małych i dużych przedsiębiorstw" in: "Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w.", Bilski J., Kłysik-Uryszek A., Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s.49-64
 • KLIMCZAK K. (2005), "Target in Speech Development: Learners'''' Views" in: "English Pronunciation Models: A Changing Scene", Dziubalska-Kołaczyk K., Przedlacka J., New York, PETER LANG PUBLISHING GROUP, s.---
Scientific Activities
National projects:
 • 2012.01.01–2015.09.30 "The qualitative characteristics of financial information and investor behaviour"
Membership in organizations:
2008.11–2010.11
, Polish Institute of Directors Foundation
2008.08–2010.08
, Polish Risk Management Association Polrisk
2008.05–2010.05
, European Accounting Association
2006.01–2010.01
, Professional Risk Managers International Association
2004.01–2009.12
, Professional Risk Managers International Association
Activity educational innovations:
 • 2007.10–2008.07 Accounting
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.11–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
Young Scholars Board, Kozminski University, Board member
2007.10–2009.07
, Kozminski University
2007.10–2009.10
, Kozminski University
2004.01–2004.12
PRMIA, Member