Information card 

PhD MIROSŁAW ANTONOWICZ

PhD
MIROSŁAW ANTONOWICZ

Department of Marketing

PhD MIROSŁAW ANTONOWICZ

CV
History of scientific positions:
2004–2004
Lecturer, Warsaw University of Technology
2000–2001
Lecturer, Warsaw University of Technology
1997–1998
Lecturer, Warsaw University
1997–1998
Lecturer, University of Management nad Marketing
1997
Lecturer, Warsaw College of Economics
1993–1998
Lecturer, Polish Centre for Productivity
1993–1998
Lecturer, Polish Logistics Association
Research area:
 • logistics
 • marketing
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2014
Adam Mickiewicz University
2013
The International Univesity of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), "Role of customer service at rail stations in raising customer satisfaction with transportation services", TTS Technika Transportu Szynowego, 9, s.2-8
 • ANTONOWICZ M., Żurek A. (2017), "Comments on Risk of Supply Chains in Trade with the East", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. LI, 2, s.19-28
 • ANTONOWICZ M. (2017), "The Omnichannel Strategy. The Challenge for Logistics", HANDEL WEWNĘTRZNY, 5 (370), s.14-23
 • ANTONOWICZ M., Gonsior T. (2017), "Modern Procurement in the Face of Modern e-Business Technologies", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 4, s.213-226
 • ANTONOWICZ M. (2017), "Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 4(6), s.10-19
 • ANTONOWICZ M. (2017), "Regulacji w transporcie kolejowym nie należy wprowadzać w oderwaniu od uwarunkowań funkcjonujących w konkurencyjnych gałęziach transportowych", LOGISTYKA, 5, s.5-9
 • ANTONOWICZ M. (2016), "Internet Commerce - Implications for Logistics", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2 (361), s.5-16
 • ANTONOWICZ M. (2016), "Intermodal service - system approach", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 261, s.75-85
 • ANTONOWICZ M. (2016), COMMENTS ON COMPETITIVENESS OF RAIL FREIGHT TRANSPORT IN RELATION TO ROAD TRANSPORT, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 3, s.7-18
 • ANTONOWICZ M. (2016), , Logistics and Transport, 2, s.57-66
 • ANTONOWICZ M. (2016), "Development prospects for intermodal transport with the inclusion of waterway E-40", VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 846, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wyzwania logistyczne firm- elastyczne łańcuchy dostaw, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.215-229
 • ANTONOWICZ M. (2016), "INTERMODAL TRANSPORT BY POLISH RAIL WITH A VIEW TO THE NEW SILK ROAD", ECONOMICS. ENTERPRISE. ENVIRONMENT., 4 (68), s.84-90
 • ANTONOWICZ M., Araszkiewicz A. (2015), "The Role of the Port of Busan in South Korea International Logistics", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 3, s.7-17
 • ANTONOWICZ M., Zielinski M. (2015), "Methods of physical and mental testing of vehicle drivers and its role in road traffic safety improvement", LOGISTICS AND TRANSPORT, 1 (25), s.43-56
 • ANTONOWICZ M. (2015), "O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo - logistycznych", LOGISTYKA, 2, s.1131-1139
 • ANTONOWICZ M., Kikuła A. (2015), 'Implementation of cross-docking in distribution logistics on the example of InPost company", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 41, s.399-409
 • ANTONOWICZ M., Przybyłowicz K. (2015), "Magazyn konsygnacyjny jako rozwiązanie logistyczne - aspekty podatkowe", LOGISTYKA, 5, s.30-32
 • ANTONOWICZ M. (2015), "Logistyka w Turcji - stan aktualny i perspektywy rozwoju", LOGISTYKA, 5, s.53-57
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2015), "O bezpieczeństwie w transporcie lądowym - zarys problematyki", LOGISTYKA, 3/2015, s.5109-5119
 • ANTONOWICZ M. (2015), "Intermodal service - system approach", LOGFORUM, 11(3), s.247-258
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Logistics in Poland - synthetic overview of current state and prospects", VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 811, s.3-10
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2014), "Market of Rail Transport Cargo Serivces after Poland Joining European Union", LOGISTYKA, 2, s.6-13
 • ANTONOWICZ M. (2014), , GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.3-16
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Characteristic qualities of a rail freightage – synthesis of structuraland qualitative phenomenon’s", LOGISTYKA, 3, s.78-86
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Logistic innovations in transport", LOGFORUM, 1, s.21-30
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), "Legal-criminalistic issues of transportation security in urban logistics in terms of traffic accidents with regard to incidents involving vehicles", LOGISTYKA, 3, s.12-14
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Ocena roli infrastruktury transportu kolejowego w rozwoju przewozów towarowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 27, s.7-21
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Value for Clients Resulting from Rail Transport Market Regulation in Poland", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.168-178
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Refleksje o logistyce przyszłości", LOGISTYKA, 6, s.1479-1487
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Ludzie jako siła napędowa łańcuchów dostaw - recenzja książki 'Dynamiczne łańcuchy dostaw' Johna Gattorny", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1, s.107-117
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), "Legal-criminalistic issues of transportation security in urban logistics in terms of traffic accidents with regard to incidents involving vehicles", LOGISTYKA, 2, s.23-25
 • ANTONOWICZ M. (2013), "Theoretical basis of creating value for the client in the intermodal transport", HANDEL WEWNĘTRZNY, -, s.17-26
 • ANTONOWICZ M. (2013), "Role of marketing intermodal transport", VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 762, s.3-9
 • ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2013), "An outline of problematic aspects regarding shaping of value for the consumer in the intermodal transport", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 21, s.7-21
 • DZIEKAŃSKI P., ANTONOWICZ M. (2013), "Criminal Law and Institional - Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems", Logistics and Transport, 4 (20), s.65-69
 • ANTONOWICZ M. (2013), "Clusters as an innovative rail transport challenge", AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 3, s.465-472
 • ANTONOWICZ M. (2013), "DTRM model as dynamic method of measuring risk in traffic", TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 10, s.1383-1391
 • ANTONOWICZ M. (2013), "Logistics Innovations in transport", LOGISTYKA, 3, s.71
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2013), "Marketing orientation of public office, based on the ehample of the Office of rail transporatation", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 30, s.157 -171
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów", LOGISTYKA, 5, s.24-28
 • ANTONOWICZ M. (2012), "A FEW REMARKS ABOUT THE CABOTAGE IN THE RAIL TRANSPORT", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 11, s.31-38
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Marketingowo o transporcie intermodalnym z udziałem kolei", LOGISTYKA, 4/2012, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Logistics Infrastructure as an Instrument of International Logistics in Rail Transport", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.23-26
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Praktyka partnerstw ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej - port na przykładzie Holandii", ZESZYTY NAUKOWE. KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 31, s.11-24
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiejw kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce", LOGISTYKA, 2/2012, s.10-18
 • ANTONOWICZ M., Tereszczuk J. (2012), "Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 16, s.159-170
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Rozważania o roli funkcji zakupów w gospodarce rynkowej", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.22-224
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Jednolity obszar kolejowy-rewizja I pakietu kolejowego", INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, 4, s.56-58
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Niezobowiązujące rozważania o infrastrukturze transportu kolejowego dla prewozów towarówych", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Opłaty za dostęp do infrastruktury-refleksje o przyszłości", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 2, s.52-53
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.72-76
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Zakupy przedsiębiorstw na rynku - warunki sukcesu", LOGISTYKA, 3/2011, s.53-60
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Marketing w służbie ochrony Praw Pasażera w ruchu kolejowym", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.30-32
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Marketingowo o transporcie intermodalnym", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.72-74
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Liberalizacja rynku kolejowego w polsce na tle wybranychpaństwa ue w świetle badań unii europejskiej", LOGISTYKA, 6/2011, s.31-37
 • ANTONOWICZ M. (2011), "O regulscji rynku transportu kolejowego-czas na zmiany", RYNEK KOLEJOWY, 5, s.64-66
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Regulation and Logistics in Rail Freight Transport", ARCHIVES OF TRANSPORT (ARCHIWUM TRANSPORTU), 3, s.274-284
 • ANTONOWICZ M. (2011), "Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych", LOGISTYKA, 5, s.21-24
 • ANTONOWICZ M. (2010), "Kabotaż w pasażerskim transporcie kolejowym", LOGISTYKA, 2/2010, s.943-949
 • ANTONOWICZ M. (2010), "Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym", LOGISTYKA, 6/2010, s.43-54
 • ANTONOWICZ M. (2010), "Global Logistics in the perspective of European rail freight corridors", ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 157, s.94-103
 • ANTONOWICZ M. (2010), "Competition between brands in the long-distance rail passenger transport", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 154, s.11-19
 • ANTONOWICZ M. (2010), "New developments in the field of consumer rights in the market for passenger rail", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 609, s.159-171
 • ANTONOWICZ M. (2009), "Regulatory Strategy of the railway market in Poland - an outline of the problem", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 32, s.543-551
 • ANTONOWICZ M. (2009), "Instrumenty zarzadzania logistycznego możliwe do zastosowania w kolejowym transporcie towarowym", LOGISTYKA, 6/2009, s.2-8
 • ANTONOWICZ M. (2009), "Uwagi o logistycznych systemach transportowych w kontekście środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju", LOGISTYKA, 3/2009, s.145-146
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.38-54
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Regulacja na rynku transportu kolejowego - krok dalej", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.52-58
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Outsourcing Logistyczny", LOGISTYKA, 2, s.xxx
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Równy dostep do infrastruktury warunkiem rozwoju przewozów kolejowych", SPEDYCJA TRANSPORT LOGISTYKA, 4, s.50-53
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Potrzebne różnorodne instrumenty", KURIER PKP, 24, s.4-5
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Popyt na rynku transportu kolejowego", TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 11/2008, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Outsourcing logistyczny a trzecia i czwarta strona logistyki", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 4, s.120-121
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Chosen tools of managing a flexible supply chain in rail transport", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 443, s.9-21
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Modern management of the combined transport logistics", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 37, s.127-137
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Regulation and logistics in rail freight transport", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 36, s.175-187
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Do We Understand the Notion of Regulation Correctly", RAILWAY MARKET CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REVIEW, 4, s.58-61
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce - stan i perspektywy", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 1, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w polsce za rok 2006", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.8-34
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Czy dobrze rozumiemy regulację - pytanie retoryczne", RYNEK KOLEJOWY, 10, s.44-47
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Public relations w działaniach regulatora rynku transportu kolejowego", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 10, s.32-36
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej" (full report), LOGISTYKA, 3, s.---
 • ANTONOWICZ M., Prudzic B. (2007), "Zliberalizowany rynek kolejowy w Polsce na tle wybranych państw UE", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.54-56
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej" (summary), LOGISTYKA, 1/25/2007, s.109-110
 • ANTONOWICZ M., WOJSŁAWSKI M. (2006), "Wybrane aspekty marketingu relacji na rynku uslug TSL na przykladzie PKP CARGO S.A.", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 32, s.81-95
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Rynek przewozów pasażerskich w 2005", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.12-20
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Ocena Funkcjonowania rynku transportu kolejowego w roku 2005", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.8-23
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Globalny Łańcuch dostaw jako żródło tworzenia przewagi konkurencyjnej", LOGISTYKA, 5, s.23
 • ANTONOWICZ M., ZELAŚKIEWICZ H. (2006), "Magistrala Transsyberyjska, przyszłościa rozwoju i integracji transportu intermodalnego miedzy Azja a Europą", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/24, s.266-277
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce", LOGISTYKA, 6, s.37
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Determinanty rozowju transportu kombinowanego w polsce po akcesji do Unii Europejskiej", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 34, s.53-63
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Źródła poprawy pozycji firm polskiego sektora towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 33, s.267-277
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Wpływ przemian gospodarczych na kierunki rozowju towarowego transportu kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 60, s.5-14
 • ANTONOWICZ M. (2005), "PKP CARGO S.A. w drodze do Unii Europejskiej - podstawy sukcesu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 31, s.113-120
 • ANTONOWICZ M. (2005), "Logistyka a ekologia w transporcie", LOGISTYKA, 6, s.20-24
 • ANTONOWICZ M. (2005), "Refleksje na temat przyszłych trendów w marketingu usług kolejowego transportu towarowego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 414, s.15-20
 • ANTONOWICZ M. (2005), "Logistyczne strategie rozowju przedsiebiorstw Cargo sektora transportu kolejowego na wspólnym liberalizowanym rynku transportowym na przykładzie PKP CARGO S.A.", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, 1078, s.193-203
 • ANTONOWICZ M. (2005), "Ekologia a marketingowo-logistyczne uwarunkowania rozwoju systemów transportowych-wybrane zagadnienia", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/21, s.278-291
 • ANTONOWICZ M. (2004), "Znaczenie jakości w kolejowych przewozach towarowych", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 54, s.56-60
 • ANTONOWICZ M. (2003), "Trendy w logistyce transportu kolejowego", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ, 1, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2003), "Społeczno-marketingowe aspekty logistyki w perspektywie wejścia Polski do UE", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 49, s.---
Editing of monographs:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A., (red.), (2014), "Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze", -
Monographs:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A. (2014), "Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze", -, ---
Chapter in monographs:
 • ANTONOWICZ M. (2017), "Słowo o marketingu profesjonalnych usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego" in: "Transport kolejowy 2017: Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość", -, Warsaw, Urząd Transportu Kolejowego, s.127-139
 • ANTONOWICZ M. (2016), "Transport kolejowy" in: "Logistyka w Polsce. Raport 2015", Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.41-52
 • ANTONOWICZ M., Brzozowski M. (2016), "Logistyka międzynarodowa w perspektywie koreańskiego portu Busan i niemieckiego portu Hamburg" in: "Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej", Bentyn Zbigniew, Szymczak Maciej, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.180-199
 • ANTONOWICZ M. (2016), "Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce z uwzględnienie żeglugi śródlądowej" in: "Raport: Żegluga Śródlądowa - Odra", -, Warsaw, GLOBAL COMPACT POLAND, s.58-60
 • ANTONOWICZ M. (2016), "Wartości dla klienta oferowane przez intermodalną usługę systemową' in: "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie - Finanse - Kompetencje", Marek Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.73-83
 • ANTONOWICZ M. (2015), "Regulacja rynku jako źródło poprawy funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego w przewozach ładunków" in: "Regulation of market as way to boost freight railway sector", Anna Cudowska - Sojko, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.91-106
 • ANTONOWICZ M. (2015), "Regulation of the polish market of rail transport" in: "Development of the economics of transport: speed as an economic category", Nikołaj Andriejewić Żuravljev, Kirov, Petersburg State Transport University, s.336-343
 • ANTONOWICZ M. (2015), "Ubezpieczenie jako instrument regulacyjny na rynku transportu kolejowego" in: "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy", M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk, NETWORK SOLUTIONS, s.14-21
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Globalization as a factor influencing logistics development on the example of selected "ASEAN" states" in: "Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej", E.Gołembska, Z.Bentyn, Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.90-103
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Innowacje społeczne jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu" in: "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu", Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.108-117
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), "Network Value Creation in Organization of Marketing Activities" in: "Proceedings of International Conference on Technology and Business Management", Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw" in: "Security, economy, geopolitics. Selected aspects edited.", Marek Ilnicki, Zdzisław Nowakowski, Warsaw, TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE S.A., s.365-381
 • ANTONOWICZ M., Majewski J., Zielaskiewicz H. (2014), "Transport kolejowy" in: "Logistyka w Polsce. Raport 2013", Fechner I., Szyszka G., Poznań, BIBLIOTEKA LOGISTYKA, s.45-58
 • ANTONOWICZ M. (2014), "Podstawy koncepcji wartości dla klienta w transporcie intermodalnym" in: "Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw", M. Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.119-129
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2012), "Transport i spedycja" in: "Logistyka w Polsce 2011. Raport.", Fechner I, Szyszka G., Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.39-114
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze" in: "II Konferencja Naukowo-Techniczna SZYBKI, BEZPIECZNY, EKOLOGICZNY TRANSPORT ŁADUNKÓW KOLEJĄ W POLSCE I KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. SZYNOTRANS 2011", -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.15-22
 • ANTONOWICZ M. (2012), "Logistyka międzynardowa z udziałem transportu kolejowego w świetle polityku transportowej UE - uwarunkowania infrastukturalne" in: "Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej", Gołembska E., Bentyn Z., Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.48-59
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2010), "Rozważania o konkurencji w kontekście regulacji na rynku transportu kolejowego" in: "PKP w Unii - rzeczywistość i oczekiwania", -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.17-22
 • ANTONOWICZ M. (2010), "Lberalizacja rynku transportu kolejowego - podstawowe dylematy" in: "Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej", -, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2010), "The role of cross-docking in logistics and transport" in: "Transport efficiency in theory and practice", Michałowska M., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.193-205
 • ANTONOWICZ M. (2009), A few comments on innovations and knowledge management in rail transport in: "Transport in based on knowledge economy", Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.159-169
 • ANTONOWICZ M. (2009), "Relacje dostawcy i nabywcy usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.432-443
 • ANTONOWICZ M. (2009), "Rail logistics operator in the market TSL - cognitive-practical reflections" in: "Efficient transport - a competitive economy", Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.273-281
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2009), in: "PKP w Unii - nowe perspektywy", -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.9-16
 • ANTONOWICZ M. (2008), "Regulatory service as a specific product on the market of rail transport" in: "Product management - theory, practice, prospects", Kall J., Sojkin B., Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s.83-90
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Podstawy regulacji rynku transportu kolejowego w Polsce" in: "Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych", Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Transport kombinowany w gospodarce globalnej" in: "Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej", -, Katowice, AGENCJA PARA (NA ZLECENIE WSZMIJO W KATOWICACH), s.-
 • ANTONOWICZ M., KRÓL M. (2007), "Regulacja rynku kolejowego w Polsce" in: "Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej", Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M., Zaleśkiewicz H. (2007), "Kolejowe przewozy towarowe jako ogniwo zaplecza transportowego portów" in: "Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów zielonej księgi polityki morskiej Unii Europejskiej", Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), "Liberalizacja rynku transportu kolejowego w Polsce - stan i perspektywy" in: "Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej", Liberadzki B., Warsaw, ILIM - INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Innowacja i zarządzanie wiedzą w logistyce kolejowego transportu towarowego" in: "Gospodarka oparta na wiedzy", Hejduk I., Korczak J., Koszalin, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Kierunki reform przedsiębiorstw kolejowego transportu towarowego" in: "Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym", Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.23-37
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Przesłanki zmian w koncepcji marketingu usług trasportu towarowego" in: "Szanse i wyzwania współczesnego marketingu" - praca zbiorowa, Deluga W., Chotkowski J., Szczecin, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), "Rozwiązania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich" in: "Program UE "Autostrady Morskie"", Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), "Znaczenie kolejowo-morskich przewozów intermodalnych dla rozwoju ekologicznych form transportu" in: "Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia", Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), "Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa - Problematyka marketingu relacji w sektorze transportu kolejowego - perspektywa nabywcy, dostawcy i innych interesariuszy" in: "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", Brdulak H., Gołębiowski T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), "Logistyka w transporcie - uwarunkowania kosztowe, infrastrukturalne i marketingowe" in: "Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych", Hejduk I., Jachranka, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), "Trendy w rozwoju marketingu usług transportu towarowego przedsiębiorstw TSL" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.584-594
 • ANTONOWICZ M. (2004), "Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji" in: "Przedsiębiorstwo Przyszłości - fikcja i rzeczywistość", Hejduk I., Warsaw, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA "ORGMASZ", s.263-271
 • ANTONOWICZ M. (2004), "Elementy rozwoju logistyki w kolejowym transporcie ładunków na kierunku wschodnim" in: "Kierunki Rozwoju Logistyki w Polsce w świetle tendecji światowych", Sołtysik M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), "Kolejowo-morskie łańcuchy logistyczne szansą na zwiększenie przewozów z wykorzystaniem ekologicznego transportu" in: "Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Morza Bałtyckiego - szansa i zagrożenie dla polskich interesów morskich", Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
Scientific Activities
National projects:
 • 2016.01.01–2016.10.15 "Żegluga Śródlądowa 2015-2020"
 • 2015.01.01–2016.11.18 "Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia skutecznej realizcji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej PO IiS 2014-2020"
Editing of scientific journal:
 • 2013, Member of the Scientific Counsil, Transport and Logistics
 • 2013, Member of the Program Council, TRANSPORT I KOMUNIKACJA
 • 2011, Member of the Scientific Counsil, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
 • 2011, Member of the Scientific Counsil, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO
 • 2011, Member of the Scientific Counsil, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
Publication of reviews:
 • ANTONOWICZ M., (2008), review: "Prawny model regulacji sektorowej", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY wydawca: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, strony: 40-41
Participation in conferences:
 • "IV Europejski Kongres Lean Manufacturing", 2017.09.28
 • "International Congress of Belarusian Studies", 2017.09.15
 • "Transport intermodalny - integracja przewozów światowych", 2017.03.23
 • "XI International scientific- practical conference", 2016.11.03
 • "Transport 2016", 2016.09.26
 • "XXVI ZjazdKatedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”", 2016.09.18
 • "II SEMINAR on. 'DEVELOPMENTS IN PURCHASING In XXI CENTURY", 2016.06.17
 • "Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS & EUROLOG 2016", 2016.05.18
 • "Rail Road Journeys 2016. New technologies in the construction and operation of railway - road crossings", 2016.05.11
 • "Coincidence, history and future of marketing. Marketing- the Organisations Consumers Products System", 2015.10.18
 • "III Forum Logistyki i Łańcucha Dostaw", 2015.06.16
 • "Marketing in the process of internationalization of the market. Culture- Virtual- Globalization", 2015.05.22
 • "VI International Scientific Conference on Logistics", 2015.05.15
 • "Konferencja Naukowo - Techniczna: "Przejazdy Kolejowo - Drogowe 2015 - Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych"", 2015.03.18
 • "INTERLOG 2014", 2014.11.27
 • "TRANS and LOG 2014. Bezpieczeństwo w Logistyce i Transporcie", 2014.11.07
 • "II Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw", 2014.09.25
 • "Współczesne wyzywania rozwoju gospodaczego. Polityka i kreacja potencjału", 2014.05.22
 • "Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw", 2013.11.21
 • "Marketing przyszłości. Trendy Strategie. Instrumenty.", 2013.10.06
 • "WSL FORUM 2013", 2013.05.10
 • "EUROTRANS 2012", 2012.09.24
 • "Liberalizacja przewozów pasażarskich - koniec PKP czy nowa era pomyślości kolei żelaznych?", 2009.11.20
 • "EUROTRANS 2008", 2008.09.18
 • "PKP w Unii - potrzeby i mozliwosci", 2008.06.18
 • "Środkowoeuropejskie Forum Operatorów Kolejowych 2008", 2008.06.13
 • "Polski kongres Logistyczny - Logistics 2008", 2008.05.07
 • "Poland - Logistics HUB For Central and Eastern Europe", 2008.05.01
 • "TRANSMEC - Polski Transport w 2007 roku", 2007.12.14
 • "Międzynarodowa konferencja pt.Polski Transport w 2007 roku- TRANSMEC", 2007.12.01
 • "Konferencja Naukowo-Techniczna pt.10 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce", 2007.11.09
 • "TRANSLOG", 2007.09.01
 • "Liberalizacja przewozów towarowych", 2007.02.19
 • "TRANSMEC", 2006.12.14
 • "PKP w Unii Europejskiej", 2006.11.22
 • "InterRailTech", 2006.11.22
 • "TRANSLOG 2006", 2006.09.20
 • "Konferencja naukowo-techniczna", 2006.03.01
 • "Gospodarka oparta na wiedzy", 2005.12.01
 • "Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym", 2005.11.14
 • "Systemy Logistyczne", 2005.09.14
 • "PKP w Unii - Wykorzystać szanse - konferencja naukowo-techniczna", 2005.06.01
 • "Przewozy regionalne w Polsce - konferencja naukowo-techniczna", 2005.04.21
 • "Konferencja naukowo-techniczna", 2004.12.01
 • "I konferencja naukowo-techniczna Logistyka a infrastruktura miejska", 2004.10.01
 • "Miedzynarodowa konferencja naukowa Transport w XXI wieku", 2004.09.01
 • "Miedzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004", 2004.09.01
 • "Miedzynarodowy Kongres Logistyczny", 2004.05.01
 • "Uniia Europejska Szansą dla PKP", 2004.03.01
 • "TRANS 03", 2003.11.01
 • "II Europejski Kongres Transportowy", 2003.01.01
 • "Transport Multimodalny - Porty w systemie transportu Multimodalnego", 2001.10.01
Membership in organizations:
2015.10
2013.10
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
2013.01
, The Chartered Institute of Logistics and Transport
1996.01
, Polskie Towarzystwo Logistyczne
Additional Information
Consultancy:
PKP, Polskie Linie Kolejowe
Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Zespół Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu, Polskiej Akademii Nauk
Membership in management boards:
2017.09
Member of the Supervisory Board,
2006.01–2010.11
Vice-president, Railway Transport Office
2004.01–2006.01
Member, CARGOSPED Co.Ltd
2001.09–2003.03
Chairman, PKP INFORMARTKA Co.Ltd