Information card 

Prof.
JAN BARCZ

Department of International and European Community Law

Prof. JAN BARCZ

CV
History of scientific positions:
2007
Full Professor, Department of International and European Community Law, Kozminski University
2001–2007
Full Professor, Faculty of European Law, Warsaw School of Economics in Warsaw
2000–2004
Lecturer, Poland’s National School of Public Adminstration
1999–2002
Full Professor, Faculty of Law and Administration. Chair of International Law and EU Law, Opole University
1991–1992
Lecturer, Poland’s National School of Public Adminstration
1984–1992
Lecturer, The Polish Institute of International Affairs
1979–1984
Assistant Professor, Institute of International Legal Relations, Institute of Justice (IWS)
1975–1979
Research Assistant, Faculty of International Law and Administration, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1975–1978
Research Assistant, faculty of International Law, Humboldt University
Performed academic and organizational function:
2015.10
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw
2012.01
, International Law Association
2011.01
, Komitet PAN Polska 2000 plus
2011.01
, Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (panel HS5)
2009.01
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2008.10–2011.08
Publishing Board, Kozminski University
2007.10
-, Kozminski University
2005.12–2011.12
, European University Institute - Florence, Italy
2005.01–2011.12
, WU European Centre
2005.01
, Center for International Relations
2005.01
, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
2002.01–2014.12
, Institut für Donauraum
2000.01–2007.12
, Warsaw School of Economics in Warsaw
1999.01–2002.12
, Opole University
Research area:
 • EU law
 • prawo międzynarodowe publiczne
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2012
University of Warsaw, Poland
2011
Warsaw University, Poland
2009
Warsaw University, Poland
2009
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germany
Scholarships/ / Awards:
..
European Medal.
..
European of the year 2005 (Scholar) title.
..
Best academic handbook award (ATENA).
..
Humbold University Award for best doctoral thesis.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BARCZ J. (2017), "A new Treaty for the European Unionm", PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.3-18
 • BARCZ J. (2016), "Brexit: on the interpretation of Art. 50 of the Treaty on the European Union", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.4 - 14
 • BARCZ J. (2016), "The XXV anniversaty of the Polish-German Treaty", PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s.7-18
 • BARCZ J. (2016), "The European Union and the UK: legal aspects of the agreement to avoid Brexit", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4-13
 • BARCZ J. (2015), "The German Minimum Wage Act (Mindestlohngestz) in the light of European Union Law", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.4-13
 • BARCZ J. (2015), "The main reform directions for the political system of the EU", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.23-55
 • BARCZ J. (2015), "Comments regarding the future model of the EU: differentiated of flexible integration?", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.19-35
 • BARCZ J. (2015), Flexible Integration as a Target System of Governance for the European Union"Flexible Integration as a Target System of Governance for the European Union", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 18, s.59-80
 • BARCZ J. (2014), "The Judgment of the German Federal Constitutional Court od March 18, 2014. Ends the Disput over the Constitutionality of the Euro Area", PRZEGLĄD SEJMOWY, 5 (124), s.91-108
 • BARCZ J., KOLISNYK I. (2014), "Signature and temporary application of Association Agreement with Ukraine - legal aspects", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.4-14
 • BARCZ J. (2013), "Polish Policy in the Context of the Euro Area Reform", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 16, s.69 - 84
 • BARCZ J. (2013), "The Obligation to Notify the European Commission of National Executive Measures under Directive 98/34/EC in the Light of Issues Associated with the Polish Law on Games of Chance", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.13-34
 • KRANZ J., BARCZ J. (2013), "Conferral of Competences on the Ezriopean Union and the Treaty Establishing the European Stability Mechanism and the Treaty on Stability, Coordination and Governance in Economic and Monetary Union", PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.23-47
 • BARCZ J. (2013), "Intergovernmental measures consolidating the euro area (in the light of Judgement of the Court of Justice of the EU in Pringle case)", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.3-19
 • BARCZ J. (2012), "Europa a la carte: konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej?", KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s.17-28
 • BARCZ J. (2012), "Stabilizacja sytuacji finansowej w strefie euro a uprawnienia parlamentów narodowych - wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12.09.2012 r.", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.4-11
 • BARCZ J. (2012), "Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej. Komentarz do berlińskiego przemówienia ministra Sikorskiego", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.109-115
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2011), "W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.4-13
 • BARCZ J. (2010), "Prezydencja w Radzie UE- aspekty prawne i instytucjonalne", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s.4-17
 • BARCZ J. (2010), "Poland in the Institutional System of the New European Union:Attempt at Identifying Problems.", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2, s.37-55
 • BARCZ J. (2010), "Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.41-60
 • BARCZ J. (2009), "EU Reform and the Financial Crisis", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 12/2009, s.13-25
 • BARCZ J. (2009), "Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień Traktatów stanowiących UE na podstawie tzw. procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich", ZESZYTY PRAWNICZE, 3-4 (23-24), s.26-46
 • BARCZ J. (2009), "Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia Unii Europejskiej", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.87 - 110
 • BARCZ J. (2009), "Selected Aspects of Ratification of the Lison Treaty In Poland Kozminski", KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 5: THE SYSTEMIC REFORM OF THE ACADEMY LAW SCHOOL P, s.23-34
 • BARCZ J. (2009), "Long Shadow ob History: On the Decision of the European Court ob Human Rights ob 7 October 2008", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s.43 - 60
 • BARCZ J. (2009), "Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.13-25
 • BARCZ J. (2009), "Glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r.", PRZEGLĄD SEJMOWY, 6, s.255- 266
 • BARCZ J. (2009), "Długi cień historii. W sprawie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 października 2008r.", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.45 - 62
 • BARCZ J., SWIEBODA P. (2008), "Co dalej z Traktatem z Lizbony", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.22-30
 • BARCZ J. (2008), "Co dalej z Traktatem z Lizbony", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.4-15
 • BARCZ J. (2007), "Konwencja z Prum a Unia Europejska - problem metody i relacji", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.15-28
 • BARCZ J. (2007), "Formuła z Joaniny", MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 7/8, s.56-60
 • BARCZ J. (2007), "Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Wnioski - rekomendacje", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, -, s.36-38
 • BARCZ J. (2007), "Czy warto umierać za pierwiastek?", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 6, s.55-57
 • BARCZ J. (2007), "Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego", MONITOR EUROPEJSKI, 1, s.88-89
 • BARCZ J. (2007), "Polskie postulaty. Aspekty prawne (podczas Konferencji Międzynarodowej)", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 10, s.3-5
 • BARCZ J. (2007), "Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s.8-34
 • BARCZ J. (2007), "Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w dziedzinie wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób" (Tytuł IV TWE)", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s.35
 • BARCZ J. (2007), "Prezydencja niemiecka a nowy Traktat reformujący UE", ZESZYTY NIEMIECKOZNAWCZE, 1, s.5-29
 • BARCZ J. (2007), "Pierwiastki wzmocniły pozycję Polski tylko marginalnie", MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 6, s.14-16
 • BARCZ J. (2007), "Obecny reżim prawny w Tytule IV TWE. Zaznaczenie klauzuli kładki zawartej w art. 67 ust. 2 TWE", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s.4-15
 • BARCZ J. (2007), "Na drodze do "Traktatu reformującego" UE - główne problemy proceduralne i instytucjonalne", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.4-17
 • BARCZ J. (2007), "Traktat z Lizbony. Zasadnicze zmiany instytucjonalne", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.7-44
 • BARCZ J. (2007), "Główne kierunki reformy ustrojowej UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.4-11
 • BARCZ J. (2007), "Włączenie postanowień Konwencji z Pruem do prawa UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.-
 • BARCZ J. (2007), "Wnioski – rekomendacje", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.36-38
Editing of monographs:
 • BARCZ J., Saganek P., (red.), (2016), "Polish Transport undertakings and the German Minimum Wage Act in the light of the EU Law", Warsaw, Elipsa
 • BARCZ J., Bokszczanin J., (red.), (2013), "The European Union and the arms exports", Chabówka, Elipsa
 • BARCZ J., (2012), "Źródła prawa Unii Europejskiej", Warsaw
 • BARCZ J., Wilkin J., (red.), (2011), "Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni", -
 • BARCZ J., (2011), "Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej", Warsaw
Monographs:
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2017), "Institutions and Law of the European Union", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2017), "The Institutional System of the Lisbon European Union. Treaties, Structure, Institutions and Law", Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2017), "The main reform directions for the political system of the post-Lisbon UE", Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2016), "The institutional System of the Lisbon European Union. Treaties, Institutions, Structure", Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J., Saganek P. (2016), "Polish Transport undertakings and the German Minimum Wage Act in the light of the EU Law", Warsaw, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2016), "Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne", Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • BARCZ J. (2016), "The main reform directions for the political system of the post_Lisbon EU", Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J., Wyrozumska A., Górka M. (2015), "European Union Institutions and Law", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2014), "German Constitutional Court and the reform of the euro areas", Chabówka, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Bokszczanin J. (2013), "The European Union and the arms exports", Chabówka, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J. (2013), "The reform of the euro area. Legal documents", Warsaw, ELIPSA
 • BARCZ J. (2012), , -, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2012), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J., Michałowska-Gorywoda K., Kawecka - Wyżykowska E. (2012), "Integracja europejska MW świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne", Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • BARCZ J. (2012), "Źródła prawa Unii Europejskiej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J., Wilkin J. (2011), "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni", Warsaw, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH
 • BARCZ J. (2011), "Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2011), "System prawa Uni Europejskiej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2011), "Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami. Budowanie podstaw prawnych.", Warsaw, ELIPSA
 • BARCZ J. (2011), "Prawne aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Wilkin J. (2011), "Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni", -, ---
 • BARCZ J. (2010), "Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2010), "Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji", Warsaw, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2010), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2010), "Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji", Warsaw, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J. (2010), "Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2010), "Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), "Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej", Warsaw, IWEP
 • BARCZ J. (2009), "Ustrój Unii Europejskiej", Warsaw, IWEP
 • BARCZ J. (2009), "Zasady ustrojowe Unii Europejskiej", Warsaw, IWEP
 • BARCZ J. (2009), "Źródła prawa Unii Europejskiej", Warsaw, IWEP
 • BARCZ J., Górka M. (2009), "System instytucjonalny Unii Europejskiej", Warsaw, IWEP
 • BARCZ J. (2009), "Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Warsaw, IWEP
 • BARCZ J. (2009), "Fundamental Rights Protection in the European Union", Warsaw, CH BECK
 • BARCZ J. (2009), "Poznaj Traktat z Lizbony", Warsaw, UKIE
 • BARCZ J. (2009), "Unia Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej", Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2009), "Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji.", Warsaw, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., PUDŁO A. (2009), "Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II", Warsaw, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), "Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym", Warsaw, UKIE
 • BARCZ J. (2009), "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2008), "Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny i teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2008), "Poznaj Traktat z Lizbony", Warsaw, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2008), "Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej", Warsaw, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2008), "Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy instytucjonalnej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Wyrozumska A., Górka M. (2008), "Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2008), "Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Zarys prawa", Warsaw, C.H. BECK
 • BARCZ J., Kawecka - Wyżykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), "Integracja europejska (podręcznik)", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2007), "Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne", Warsaw, WSPIZ I NIPMiE
 • BARCZ J. (2007), "Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE", Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2007), "Konwencja z Prüm. Eksperyment prawotwórczy w UE", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • BARCZ J., LIBERA B. (2007), "Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym/Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej (podręcznik)", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J., Kolowca I. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 2, Swoboda przepływu osób", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J., Kolowca I. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 1, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), "Deutsch in der Europaischen Union. Grundsatze, Institutionen und Mechanismen der Entscheidnung", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J., BARCZ J. (2006), "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), "Traktat akcesyjny: traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie – dokumenty", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Umocnienie aksjologii UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Prawo wspólnotowe. Wybrane problemy", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Przyszłośc Unii Europejskiej - aspekty polityczne. Jak najlepiej zrozumieć, o co chodzi w debacie nad przyszłością", Warsaw, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J., Gęsior I. (2005), "Prawo Unii Europejskiej. Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej. Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Poznaj Traktat Konstytucyjny", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej", Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • BARCZ J. (2005), "Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne.", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), "Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce. Wybrane problemy", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), "Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową", Warsaw, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Chapter in monographs:
 • BARCZ J. (2017), "Potentially technical regulations" in the light of the ECJ judgement in the case Fortuna" in: "Człowiek - Państwo - Prawo", Jeżewski J., Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, s.93-108
 • BARCZ J. (2016), ""Logika" argumentów prawnych na rzecz uznania granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej w myśli Józefa Kokota" in: "W służbie Śląska - Polski - Europy. Studia i szkice poświęcone Profersorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin", D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus, Opole, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.103-114
 • BARCZ J. (2016), "An Evaluation of the ‘Integration Clause’ in the Constitution of the Republic of Poland in the Context of Comparative Studies" in: "On Polish Legal Comparative Studies", Arkadiusz Wudarski, Warsaw Miedzeszyn, Stowarzyszenie Notariuszy RP, s.533-548
 • BARCZ J. (2016), "The German minimum wage Act and the freedoms of EU internal market" in: "Polish transport undertakings and the German minimum wage in the light of the EU Law", Jan Barcz Przemysła Saganek, Warsaw, Dom Wydawniczy Elipsa, s.111-132
 • BARCZ J. (2016), "An Evaluation of the ‘Integration Clause’ in the Constitution of the Republic of Poland in the Context of Comparative Studies" in: "Prawo obce w doktrynie prawa polskiego: polska komparatystyka prawa", Arkadiusz Wudarski, Warsaw, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, s.533-548
 • BARCZ J. (2016), "The provisions of the Act on Games of chance as" technical regulations "- so what said, and could say Court of Justice in its judgment in Fortuna and in the judgment of the Customs Office in L ' in: , Taborowski M., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.23-50
 • BARCZ J. (2016), "The Skubiszewski Doctrine" in: "Krzysztof Skubiszewski. Minister of Foreign Affairs 1989-1993", P. Skubiszewski, J. Stańczyk, Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.31 - 46
 • BARCZ J. (2016), "Introduction to EU Law" in: "Intruduction to Polish Law", Jerzy Kuciński, Wabienice, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.428 - 534
 • BARCZ J. (2016), "Ustrojowa reforma Unii Europejskiej a miejsce Polski w Europie. Polska w modelu integracji elastycznej" in: "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Witold Morawski, Warsaw, WoltersKluwer, s.45-68
 • BARCZ J. (2016), "Austria´s Security Policy in the 90´s and the political transformation of Central- and Eastern Europe" in: "Austria in the light of political discussion in Poland after 1945", Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Kraków, Universitas Kraków, s.67 - 103
 • BARCZ J. (2015), "Institutional and Legal Consequeces of the Euro Area Crisis: The EU on the Way to a Political Union?" in: "European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?", Bogdan J. Góralczyk, Warsaw, WYDAWNICTWO ASPRA, s.109-132
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2015), "The Polish Parliament and EU Affairs" in: "The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union ", Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels, Koln, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.594-612
 • BARCZ J. (2014), "Poland und the Institutional system of the EU 10 years after the accesion" in: "Pro Scientia Iuridica", M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, Lublin, LIBROPOLIS, s.21-32
 • BARCZ J. (2014), "Austria and the EU- enlargement to the East" in: "Austria and the Polish-Austrian relations in the XX/XXI centures", A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K.A. Kuczyński, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.127-142
 • BARCZ J. (2013), "Układy indemnizacyjne zawarte po II wojnie światowej przez Polskę z dwunastoma państwami zachodnimi. Podstawowe zagadnienia interpretacyjne" in: "Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego", E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.23-39
 • BARCZ J. (2013), "Wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego. Analiza prawna" in: "Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje - nowe wyzwania", Jan Barcz, Jan Bokszczanin, Warsaw, ELIPSA, s.43-74
 • BARCZ J. (2012), "Problemy instytucjonalne i prawne związane z akcesem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" in: "Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi", F. Langchamps de Berier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warsaw, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s.271 - 294
 • BARCZ J. (2012), "Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi" in: "Źródła prawa Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.96-113
 • BARCZ J. (2012), "Główne problemy prawne polskiej Prezydencji" in: "Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń", J. Czaputowicz, Z. Czachór, Warsaw, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.97-101
 • BARCZ J. (2012), "Zawieranie umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Niektóre problemy intertemporalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony" in: "Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego", M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski, K. Wiśniowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.463 - 476
 • BARCZ J. (2012), "Instrumenty międzyrządowe dotyczące kryzysu w strefie euro a spójność Unii: możliwość przystąpienia państw członkowskich UE spoza strefy euro" in: "The Treaty of Lisbon - selected issues", M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.105-116
 • BARCZ J. (2012), "Polsko-niemieckie traktaty 1990-1992 - trwały drogowskaz dobrego sąsiedztwa" in: "Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa", ..., Opole, WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, s.17 - 36
 • BARCZ J. (2012), "Po szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r.: Unia na drodze do konsolidacji czy fragmentacji? " in: "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej w roku 2011", J.P. Gieorgica, R. Smoleń, Szczecin, INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, s.----
 • BARCZ J. (2012), "W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 r. na temat Traktatu z Lizbony" in: "Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań", Jaskiernia J., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.576-588
 • BARCZ J. (2012), "Legitymacja wewnątrzkrajowa tak zwanych procedur kładek wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Postanowienia ustawy kooperacyjnej w świetle rozwiązań niemieckich" in: "Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin", Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.38-59
 • BARCZ J. (2012), "W sprawie formuły prawnej przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka " in: "Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka.", J. Jaskiernia, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.935 - 956
 • BARCZ J. (2012), "Polska w Uni Europejskiej po reformach wpowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony" in: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Witold Morawski, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.241-259
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2011), "Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji KE" in: "Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni", Barcz, Jan, Wilkin Jerzy, -, ---, s.91-107
 • BARCZ J. (2011), "Potwierdzenie przez RFN granicy polsko-niemieckiej jako zasadnicza przesłanka nowego ułożenia relacji między Polską a zjednoczonymi Niemcami" in: "Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.157-195
 • BARCZ J. (2011), "Polish Groups in Germany and the German Minority in Poland: the Disparity ob Notions in the Polish-German Treaty ob 17 June 1991 – Background to Negotiations and Legal Consequence" in: "Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.535-558
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), "Der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit: Konzeption, grundsätzliche Regelungen und begleitende Vereinbaungen" in: "Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.269-294
 • BARCZ J. (2011), "Traktat akcesyjny" in: "Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.28-50
 • BARCZ J. (2011), "Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej" in: "Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.209-240
 • BARCZ J. (2011), "The Federal Republic of Germany's Confirmation of the Polish-German Boundary as the Basis for New relations between Poland and United Germany" in: "Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.133-168
 • BARCZ J. (2011), "Die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundesrepublik Deutschland als Grundvoraussetzung für die Neuordnung der Beziehungen zwischen Polen und dem wiedervereinigten Deutschland" in: "Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.149-188
 • BARCZ J. (2011), "Polonia i mniejszość niemiecka: w sprawie dysparytetu pojęciowego w Traktacie RPRFN z 17 czerwca 1991 r. Uwarunkowania negocjacyjne i konsekwencje prawne" in: "Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.603-628
 • BARCZ J. (2011), "Die polnische Gruppe und die deutsche Minderheit: die Frage der Begriffsdisparität im Vertrag Polen – BRD vom 17. Juli 1991. Verhandlungsbedingungen und rechtliche Konsequenzen" in: "Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.603-628
 • BARCZ J. (2011), "Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych Polski z pierwszej polowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku" in: "Prawa mniejszości narodowych", Gardocka T., Sobczak J., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.11-38
 • BARCZ J. (2011), "Wyzwania przed polską Prezydencją w Radzie UE: działania w nowych ramach instytucjonalnych" in: "Uwarunkowania i wyzwania polskiej Prezydencji", A. Stępniak, M. Krzemiński, J. Stefeniak-Kopoboru, A. Zabłocka-Abi, Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.41-52
 • BARCZ J. (2011), "Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji Komisji Europejskiej" in: "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni", Barcz J., Wilkin J., Warsaw, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH, s.91-107
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), "Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Koncepcja, zasadnicze regulacje i porozumienia towarzyszące" in: "Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.269-294
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), "The Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation: Copnception, Basic Regulations and Accompanying Agreements" in: "Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations", W. Góralski, Warsaw, ELIPSA, s.241-262
 • BARCZ J. (2011), "Łączenie realizmu z wizją przyszłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami" in: "Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu", Roman Kuźniar, Warsaw, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.33-50
 • BARCZ J. (2011), "Polska wobec reform ustrojowych Unii Europejskiej" in: "Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.73-109
 • BARCZ J. (2010), "Parlament w traktacie z Lizbony" in: "Pytania o Europę. Opinie ekspertów", Irena Agata Szyszko, Warsaw, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, s.76-82
 • BARCZ J. (2010), in: "Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.1-17
 • BARCZ J. (2010), "Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej" in: "Ustrój Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.73-108
 • BARCZ J. (2010), "Kilka refleksji po wejściu w zycie Traktatu z Lizbony" in: "Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji", K. Budzowski, Kraków, Akademia Frycza Modrzewskiego, s.15-24
 • BARCZ J. (2010), "Das Pariser Protokoll vom 17. Juni 1990 und die Grenze zwischen Polen ind dem vereinten Deutschland" in: "Politik ist die Praxis der Wissenschaft vom Notwendigen", Ch. Koch, Munchen, Meidenbauer, Martin Vlg., s.336-371
 • BARCZ J. (2010), "Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi" in: "Źródła prawa Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.93-109
 • BARCZ J. (2010), "Traktat akcesyjny" in: "Ustrój Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.28-50
 • BARCZ J. (2010), "Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowe" in: "Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009", J. Jaskiernia, Warsaw, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.230-249
 • BARCZ J. (2010), "Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej" in: "Ustrój Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.207-237
 • BARCZ J. (2010), "Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku" in: "Prawa mniejszości narodowych", Gardocka Teresa, Sobczak Jacek, Warsaw, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.11-38
 • BARCZ J. (2009), "Traktat akcesyjny" in: "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe", Barcz J., Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.27-48
 • BARCZ J. (2009), "Political and legal conditions" in: "Fundamental Rights Protection in the European Union", Barcz J., Warsaw, CH BECK, s.1-21
 • BARCZ J. (2009), "Przyszłość Unii Europejskiej: kilka uwag o znaczeniu Traktatu z Lizbony, w: H. Groszyk, J. Kostrubiec" in: "Pro scientia et disciplina. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMSC", M. Grochowski, Lublin, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.11-20
 • BARCZ J. (2009), "Struktura Unii Europejskiej" in: "Zasady ustrojowe Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, IWEP, s.1-19
 • BARCZ J. (2009), "W sprawie składu kolegium Komisji Europejskiej" in: "Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi", A. Janika, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.197-210
 • BARCZ J. (2009), "Charakter prawny Unii Europejskiej" in: "Zasady ustrojowe Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, IWEP, s.19-38
 • BARCZ J. (2009), "Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi" in: "Źródła prawa Unii Europejskiej", J. Barcz, Warsaw, IWEP, s.99-113
 • BARCZ J. (2009), "Parlament Europejski w świetle postanowień Traktatu z Lizbony" in: "Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku. Nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony", J. Barcz, B. Janusz-Pawletta, Warsaw, IWEP, s.67-80
 • BARCZ J. (2009), "Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE" in: "Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz", J. Wawrzyniak, M. Lewandowska, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.344-354
 • BARCZ J. (2009), "W sprawie roszczeń majątkowych tzw. Niemców. O własności, cynizmie i polityce" in: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.307-324
 • BARCZ J. (2009), "Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej" in: "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe", Barcz J., Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.192-221
 • BARCZ J. (2009), "Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej" in: "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe", Barcz J., Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.70-103
 • BARCZ J. (2009), "Charakter prawny i struktura Traktatu dotyczącego przystąpienia do Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej" in: "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.105-146
 • BARCZ J. (2009), "Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce" in: "60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych", H. Machińska, Warsaw, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, s.61-76
 • BARCZ J. (2009), "Reforma ustrojowa Unii Europejskiej a kryzys finansowy" in: "Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego", J. Osiński, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.13-30
 • BARCZ J. (2008), "Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej" in: "Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.53-97
 • BARCZ J. (2008), "Status prawa WTO w prawie wspólnotowym. W sprawie skutku bezpośredniego postanowień porozumienia TRIPS" in: "Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska", Nowak-Far A., Warsaw, CH BECK, s.12-41
 • BARCZ J. (2008), "Unia Europejska: stare normy - nowe oczekiwania" in: "Dokąd zmierza świat", Rotfeld A.D., Warsaw, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.245-263
 • BARCZ J. (2008), "Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego" in: "Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce", Kolarska-Bobińska L., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.33-44
 • BARCZ J. (2008), "Droga do Traktatu z Lizbony " in: "Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.11-21
 • BARCZ J. (2008), "Prepering the European Union for the Future. National report - Poland" in: "Preparing the European Union for the Future. Necessary Revisions of Primary Law after the non-ratafication of the Treaty establishing a Constitution for Europe- FIDE XXII Congress Linz 2008 Vol. 1", -, Pittsburg, FIDE, s.-
 • BARCZ J. (2007), "The Legal Bases of Poland''s Relations with United Germany" in: "Poland-Germany. From Confrontation to Cooperation and Partnership in Europe", Góralski W., Warsaw, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.115-161
 • BARCZ J. (2007), "Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego" in: "Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne", Barcz J., Warsaw, WSPIZ I NIPMiE, s.83-108
 • BARCZ J. (2007), "Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami " in: "Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie", Góralski W., Warsaw, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.113-158
 • BARCZ J. (2007), "Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w tytule IV TWE" in: "Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE", Barcz J., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.82-101
 • BARCZ J. (2007), "Procedura kładki na podstawie art. 42 TUE - aspekty prawne" in: "Możliwość wykorzystania tzw. procedury kładki dla reformy ustrojowej Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, demosEuropa i Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, s.7-23
 • BARCZ J. (2007), "Protokół paryski z 17 lipca 1990 r. w granica Polski ze zjednoczonymi Niemcami" in: "Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz", Menkes J., Warsaw, ELIPSA, s.44-62
 • BARCZ J. (2007), "Unia Europejska: związek państw, państwo federalny czy organizacja międzynarodowa" in: "Integracja a granice suwerenności", Gołębiowski J., Warsaw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, s.28-42
Scientific Activities
International projects:
 • 2012.01.01–2014.05.14 "Palgrave Handbook of National Parliaments and the EU", PUDŁO A., BARCZ J.
 • –2015.12.01 "PADEMIA - Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe"
 • –2014.12.31 "OPAL - the Observatory of Parliaments after the Lisbon Treaty"
Editing of scientific journal:
 • 2011, Member of the Scientific Counsil, Komitet PAN Polska 2000 plus
 • 2010, Editorial Advisory Board, PRZEGLĄD ZACHODNI
 • 2010, Editorial Advisory Board, PRZEGLĄD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • 2010, Member of the Scientific Counsil, WeltTrends (Poczdam)
 • 2010, Member of the Scientific Counsil, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY
 • 2010, Editorial Advisory Board, PAŃSTWO I PRAWO
 • 2010, Editorial Advisory Board, Euroekspert
 • 2010, Editorial Advisory Board, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
 • 2010, Member of the Scientific Counsil, Rada Programowa Fundacji Państwo Obywatelskie
 • 2009, , "System prawa Unii Europejskiej"
 • 2009, Member of the Scientific Counsil, Rada ds. precedensowych Fundacji Helsińskiej
 • 2009, Board Member, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
 • 2009, Editorial Advisory Board, PRZEGLĄD ZACHODNI
 • 2009, Member of Editorial Committee, PAŃSTWO I PRAWO
 • 2007, "Issue Editor of "Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski" No.2", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS
 • 2005, Member of the Scientific Counsil, Rada Naukowa Centrum Stosunków Międzynarodowych
 • 2005, Member of the Scientific Counsil, Wysoka Rada Europejskiego Instytytu Uniwersyteckiego we Florencji
 • 2005, Member of the Scientific Counsil, Rada Naukowa INP PAN
 • 2002, Member of the Scientific Counsil, Institut fur Donauraum w Wiedniu
Ph.D. Mentor:
 • 2012 "Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w UE. Kategoria bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony prawnej" Doktorant: Michał Kruk
 • 2011 "Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w świetle regulacji unijnych" Doktorant: Anna Pudło
 • 2009 "Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej" Doktorant: Marcin Nowacki
 • 2007 "Stosowanie sankcji w ramach UE" Doktorant: Joanna Zdeb
 • 2004 "Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych" Doktorant: Anastazja Gajda
Publication of reviews:
 • BARCZ J., (2007), review: "Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka" A. Wyrozumska, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 206-209
 • BARCZ J., (2007), review: "Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 127-131
Participation in conferences:
 • "Traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilności - Traktat o unii fiskalnej. Powierzenie kompetencji na rzecz UE przez państwa członkowskie w świetle wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12 września 2012 r.", 2012.12.12
 • "Polska polityka europejska w latach 2007-2012", 2012.11.24
 • "Liberalizacja rynku wewnętrznego w dziedzinie obrotu specjalnego z zagranicą. Nowe regulacje Unii Europejskiej", 2012.10.23
 • "Wielopoziomowe zarządzanie w UE - Rola samorządów", 2012.09.27
 • "International Standards' Influence on Development of Democracy and Protecion of Human Rights", 2012.04.22
 • "Członkostwo w UE a administracja państw członkowskich", 2012.04.07
 • "Ewolucja ustrojowa Unii Europejskiej. Idee i realia", 2012.03.19
 • "Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej: Polska wobec projektu umowy o pogłębionej unii gospodarcze", 2012.01.24
 • "Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń", 2012.01.11
 • "Implementacja Traktatu z Lizbony: akty delegowane versus akty wykonawcze", 2011.11.22
 • "Colloquium Opole 2011. Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa", 2011.11.09
 • "Znaczenie Traktatu z Lizbony dla Polski", 2011.10.14
 • "Prezydencja Polski w Radzie UE. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia", 2011.06.08
 • "European Common Foreign and Security Policy in the Lisbon Institutional Setting", 2010.10.21
 • "Prezydencja w Radzie UE - prezentacja doświadczeń wybranych krajów UE", 2010.07.16
 • "Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci", 2010.06.30
 • "Przystąpienie UE do EKPCz. Problemy prawno-instytucjonalne oraz wymiar obywatelski", 2010.06.01
 • "Prawa mniejszości narodowych", 2010.04.13
 • "Upadek Powiernictwa Pruskiego? Odrzucenie skarg Powiernictwa przez ETPCz", 2008.10.20
 • "Traktat z Lizbony. Spotkanie roboczne na zaproszenie Marszałka Senatu", 2008.09.01
 • "Unia Europejska po referendum w Irlandii", 2008.06.20
 • "Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce", 2008.04.08
 • "Główne regulacje Traktatu z Lizbony", 2008.04.01
 • "Strategia dla prezydenta. Sniadanie europejskie - debata na temat Traktatu z Lizbony", 2008.03.20
 • "The Treaty of Lisbon", 2008.03.01
 • "Ciągłość i zmiana w polskiej transformacji", 2008.02.26
 • "Unia Europejska po 2007 r. - nowa perspektywa", 2008.02.01
 • "Ochrona danych osobowych w strefie Schengen", 2008.01.28
 • "Prawo międzynarodowe w XXI wieku. Konferencja jubileuszowa Pani prof. Renaty Szafarz", 2007.11.29
 • "Kongres Stowarzyszenia Prawa Europejskiego", 2007.11.01
 • "Stan prac na Traktatem reformującym UE", 2007.09.01
 • "Traktat reformujący UE. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski", 2007.07.11
 • "Jakiej konstytucji potrzebuje Europa. Aktualne spostrzeżenia Polski i Niemiec.", 2007.06.25
 • "Na drodze ku nowemu traktatowi dla UE. W przededniu posiedzenia Rady Europejskiej", 2007.06.14
 • "Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekanaia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 67 ust. 2 TWE", 2007.06.01
 • "Polska w UE - bilans i perspektywy", 2007.05.01
 • "Integracja a granice suwerenności", 2007.05.01
 • "Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski", 2007.04.19
 • "Unia Europejska w czasie Prezydencji Niemiec: nowe otwarcie", 2007.04.11
 • "Konwencja z Prüm - eksperyment prawotwórczy UE", 2007.04.01
 • "Traktaty Rzymskie - pół wieku integracji europejskiej", 2007.03.19
 • "Das neue Polen (Ambasada RP w Wiedniu i Landtag Styrii)", 2007.03.01
 • "The reflection meeting on the future of the Constitutional Treaty", 2007.02.01
 • "Eurpäischer Jugendaustausch in der deutsch-polnischen Verantwortung", 2007.02.01
Membership in organizations:
2015.09
2013.09
2011.01
, European Law Institute
2007.01–2012.09
2001.01
, International Law Association
Activity educational innovations:
 • 2013.01
 • 2011.12–2012.12
 • 2011.12–2012.12
 • 2010.01
 • 2007.01 Członek Trybunału Arbitrażu i Koncyliacji OBWE
Additional Information
Social activities:
2013
Fundacja Helsińska,
2011–2012
Prof. M. Lachs Foundation,
2011–2012
Państwo i Prawo. Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN,
2010
,
Consultancy:
Centralna Komisja ds. Tytułów Naukowych
Team Europe (Komisja Europejska)
Programme Advisory Board of The Strategic Litigation Programme
Top Europe
The Bureau of Research
Prime Minister's Office
Prime Minister's Office
Legal Advisory Committee
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.10
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Member
2012.01
, International Law Association
2011.01
, Komitet PAN Polska 2000 plus
2011.01
, Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (panel HS5)
2009.01
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2008.10–2011.08
Publishing Board, Kozminski University, Member
2007.10
-, Kozminski University
2005.12–2011.12
, European University Institute - Florence, Italy
2005.01–2011.12
, WU European Centre
2005.01
, Center for International Relations
2005.01
, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
2002.01–2014.12
, Institut für Donauraum
2000.01–2007.12
, Warsaw School of Economics in Warsaw
1999.01–2002.12
, Opole University