Information card 

PhD ANTONI  LUDWICZYŃSKI

PhD
ANTONI LUDWICZYŃSKI

Department of Human Resources Management

PhD ANTONI LUDWICZYŃSKI

CV
History of scientific positions:
1999–2008
Assistant Professor, Department of Human Resources Management, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
1990–1992
Assistant Professor, University of Bialystok
1980–1988
Assistant Professor, Main School of Planning and Statistics
1971–1980
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
Publications
Monographs:
  • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
  • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji". Materiały do ćwiczeń, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
  • LUDWICZYŃSKI A. (2005), "Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach - Liderach Konkursu ZZL", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
  • KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (2004), "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
Scientific Activities
Membership in organizations:
2017.01
Additional Information
Consultancy:
Polish Foundation for Management Promotion
PKO BP JSC
Membership in management boards:
1990.01–1998.01
Vice-chairman, Polish Foundation for Management Promotion