Information card 

PhD
MICHAŁ WOJNA

Department of Economics

PhD MICHAŁ WOJNA

CV
History of scientific positions:
2003–2005
Assistant Professor, Academy of Finance
2000–2003
Research Assistant, Academy of Finance
Research area:
 • microeconomics
 • competition
 • social capital
 • Health Care
 • macroeconomics
 • economics
 • management in health sector
Publications
Articles in scientific journals:
 • BUCCELLA D., WOJNA M. (2017), Corporate Social Responsibility and Market Entry, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, -, s.149-159
 • LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), "Costs of diabetes and its complications in Poland", European Journal of Health Economics, 6, s.653-660
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOJNA M. (2012), "Financial and functional capacity of health care systems in the face of technological progress in medicine", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s.98-111
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2009), "Funkcja niedoboru jako regulatora w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce", EKONOMISTA, 2, s.211-227
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Czynniki wspierające i oslabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia", ZDROWIE PUBLICZNE, 118, s.59-64
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2007), "Regulatory w publicznym systemie ochrony zdowia w Polsce", ZDROWIE PUBLICZNE, 2, s.253-259
 • WOJNA M. (2004), "Sieci kooperacyjne przedsiebiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej", ZESZYTY NAUKOWE WSUIB, ---, s.---
Monographs:
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2006), "Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania w ochronie zdrowia", Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
Chapter in monographs:
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2010), Regulators in various health care systems in: "Health care and economy, the methods of finansing", Ryć K. , Skrzypczak Z., Warsaw, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, s.160-172
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia" in: "Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne", Ryć K., Skrzypczak Z., Warsaw, WNWZUW, s.10-20
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Niedobor jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowie. Model formalny." in: "Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publicznya rynek.", Skrzypczak Z., Ryć K., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.51-64
 • WOJNA M. (2004), "Rok 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych" in: "Raport o stanie finansowym Państwa", Noga A., Warsaw, WYDAWNICTWO LAM, s.---
 • WOJNA M. (2004), "Pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie warunków do powstawania regionalnych systemów produkcyjnych - podejscie systemowe" in: "Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006", Noga A., Warsaw, WYDAWNICTWO LAM, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", 2017
 • "Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne", 2008
 • "Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek", 2007
 • "Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu", 2004
Membership in organizations:
2012.12
, Polish Health Economics Association