Information card 

PhD
SZYMON WIERCIŃSKI

Department of Business Strategy

PhD SZYMON WIERCIŃSKI

CV
History of scientific positions:
2016
Assistant Professor, Department of Business Strategy, Kozminski University
2008–2016
Research Assistant, Department of Business Strategy, Negotiations Division, Kozminski University
Research area:
 • organizational strategy
 • managerial (business) simulation games
 • negotiation
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
Wyższa Szkoła Europejska, Poland
Scholarships/ / Awards:
..
RECTOR'S AWARD FOR RESEARCH.
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIERCIŃSKI S. (2011), "CSR jako przedsięwzięcie biznesowe", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.54-67
 • KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), "Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.56-62
 • WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), "Strategia "Masowa szkoła rodzenia"", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.xxx
Chapter in monographs:
 • WIERCIŃSKI S. (2013), " Wymiar strategiczny i responsywny w mierzeniu efektywności CSR" in: "Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu", S. Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.364-372
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), "Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS)" in: "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Bielecki W.T., Wardaszko M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.140-143
 • WIERCIŃSKI S. (2008), "Identifying sources of the Sustain Competitive Advantage" in: "Zeszyty programu Top-15", Szymon Wierciński, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.141-188
Scientific Activities
National projects:
 • 2012.01.01–2014.10.31 "Warsaw Entrepreneurship Forum"
Participation in conferences:
 • "The 77th Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface", 2017.08.04
 • , 2015.12.01
 • "Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej", 2013.05.13
Additional Information
Consultancy:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Mazowiecki Urząd Marszałkowski
Centrum Sony