Information card 

PhD JOLANTA TKACZYK

PhD
JOLANTA TKACZYK

Department of Marketing

PhD JOLANTA TKACZYK

CV
History of scientific positions:
1996–2007
Research Assistant, Chair of Marketing, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
Performed academic and organizational function:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
2012.10–2015.09
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University
2011.10–2015.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2010.01–2011.07
Award Commission, Kozminski University
2003.01
Association for Consumer Research,
1998.09–2009.09
, Kozminski University
Research area:
 • celebrity endorsement
 • consumer behaviour
 • marketing
 • e-commerce
 • interpersonal communication
 • costs and effects of marketing
 • consumption
 • media
Internships:
1999
University of Greenwich, Great Britain
Scholarships/ / Awards:
..
..
Publications
Articles in scientific journals:
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model, HANDEL WEWNĘTRZNY, 367, s.214-225
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J. (2017), Consumer Involvement in the Purchase of Food Products and the Willingness to Generate Feedback Through Word-of-Mouth Communication, JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT (DAWNIEJ: ROCZNIKI AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU. EKONOMIA), 3, s.685–692
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), The comparison of consumers’ product information search and purchase decisions in the selected European countries, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), "Motivating to co-create value; the case of crowdfunding platform "Polakpotrafi.pl"", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), "Informal channels of communication used by enterprises", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), "Consumer Attitudes towards Pay-What-You-Want as a Participative Pricing Mechanism", HANDEL WEWNĘTRZNY, 361, s.266-279
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), "Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • TKACZYK J. (2016), "Consumer purchase desicion involvement and the tendency to generate word of mouth", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 236, s.153-163
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), "Attitude of the Consumers of Cultural Goods on the Internet Toward Copyright Law – the Case of Manga Fans", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • TKACZYK J. (2016), Consumers’ Information Source Horizon in a Decision-Making Process – A European Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION, 11, s.130-135
 • TKACZYK J. (2016), Electronic word-of-mouth as a tool of digital marketing cmmunication- the essence, forms, motivations, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 2, s.25-38
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), "Value Co-creation – Bibliometric Analysis", HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • TKACZYK J. (2016), "The Importance of Similarity and Expertise of the Information Source in the Word-Of-Mouth Communication Process", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 2, s.61-71
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), "Impact of consumer involvement on product recommendations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.27-38
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), "Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s.21-38
 • TKACZYK J. (2015), "The sources of information in e-consumer desicion making process - Poland in the context of other EU countries", MARKETING I RYNEK, 8, s.757-769
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), "Pay what you want" as an innovative tool of price setting - literature review", LOGISTYKA, 2, s.1244-1250
 • TKACZYK J. (2015), "Consumer Susceptibility to Social Influence and Tendency to Generate a Positive or Negative Message in Word of Mouth Communication", INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.21-29
 • TKACZYK J. (2014), "How is Value Created through Marketing?", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.58-59
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), "The consumers attitude towards payment for recommendations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 16, s.46-60
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), "Consumer attitude toward payment for recommendations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, s.46-60
 • TKACZYK J. (2014), "Meta-analysis of word of mouth marketing publications", MARKETING I RYNEK, 8, s.747-754
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), "Shared value creation and marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4 (127), s.153-167
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), "Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 17, s.81-98
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), "Elderly consumer ethnocentrism towards food products", MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • TKACZYK J. (2013), "Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.", HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.120-129
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), "UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUST RIES", International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing, 2, s.58-68
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), "Identifying competitors: challenges for start-up firms", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.234-247
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), "E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland", STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), "Competition in the perspective of service providers: positioning guidelines for non-public schools", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.402-411
 • TKACZYK J. (2012), "Consumer trends and their marketing implications", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), maj-czerwiec, s.126-134
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), "Competitive landscape of the educational market: a managerial perspective", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.238-252
 • TKACZYK J. (2012), Videography as a consumer research method, MARKETING I RYNEK, 3, s.1-7
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), "Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers ", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.336-351
 • TKACZYK J. (2011), "The role of storytelling in marketing research", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 236, s.301-310
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), "Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.84-94
 • TKACZYK J. (2011), "Rola wideografii w badaniach zachowań konsumenckich", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 50, s.224-236
 • TKACZYK J. (2011), "Blaski i cienie wykorzystania serwisów społecznościowych przez przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 209, s.29-39
 • TKACZYK J. (2011), "Facebook as a instrument of WOM marketing", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 660/72, s.389-401
 • TKACZYK J. (2011), "Word of mouth communication - are Polish Europeans?", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik 2011, s.191-197
 • TKACZYK J. (2010), "Trends in consumer behaviour and its impact on product creation", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 153, s.257-264
 • TKACZYK J. (2010), "The forms of E-word of mouth communication", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 608/15, s.193-205
 • TKACZYK J. (2010), "Komunikacja nieformalna on-line (eWOM) – istota i znaczenie", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.43-54
 • TKACZYK J. (2009), "Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną", HANDEL WEWNĘTRZNY, czerwiec 2009, s.166-172
 • TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.97-100
 • TKACZYK J. (2008), "Pozycjonowanie prezentów", MARKETING W PRAKTYCE, 1(119), s.73-76
 • TKACZYK J. (2008), "Sztuka korporacyjnego obdarowywania", PRO-KREACJA, 4(16), s.51-56
 • TKACZYK J. (2007), "Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa - zarządzanie wizerunkiem", PRO-KREACJA, ---, s.38
 • TKACZYK J. (2007), "Pastisz i parodia w reklamie", PRO-KREACJA, 1, s.10-15
 • TKACZYK J. (2007), "Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny", MARKETING I RYNEK, 8, s.x
 • TKACZYK J. (2007), "Marketing w służbie świąt", PRO-KREACJA, 6/12, s.15-23
 • TKACZYK J. (2007), "Zrób to sam: net badania marketingowe", MARKETING W PRAKTYCE, 10, s.37
 • TKACZYK J. (2006), "Przepis na reklamę", PRO-KREACJA, 3, s.57-60
 • TKACZYK J. (2006), "Techniki sprzedaży", PRO-KREACJA, 1, s.58-62
 • TKACZYK J. (2006), "Neuropsychologia w służbie reklamy", PRO-KREACJA, 4, s.49-53
 • TKACZYK J. (2006), "Produkty mody", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.42-45
 • TKACZYK J. (2005), "Sprzedaż bywa sztuką", INFORIGIPS, 2, s.19
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • TKACZYK J. (2004), "Reklama porównawcza - skuteczna czy podejrzana?", ŚWIAT REKLAMY, ---, s.2-5
 • TKACZYK J. (2004), "Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki", ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 179, s.189-194
 • TKACZYK J. (2003), "Anatomia błędów w strategiach", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (2003), "Ekonomiczne aspekty obdarowywania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(62), s.22-26
 • TKACZYK J. (2003), "Dlaczego ludzie dają prezenty?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.40
 • TKACZYK J. (2003), "Czekając na eurokonsumenta", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.---
 • TKACZYK J. (2003), "Wirtualny dziennik od podszewki", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 11, s.48
 • TKACZYK J. (2003), "Product placement - produkt w roli gwiazdy", ŚWIAT REKLAMY, 4, s.13-16
 • TKACZYK J. (2002), "Firma to klienci", MANAGER, 7, s.---
 • TKACZYK J. (2002), "Reklama porównawcza: igranie z ogniem?", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 7, s.25-30
 • TKACZYK J. (2002), "Jak odnieść sukces w handlu", GAZETA HANDLOWCA, 8, s.4-8
 • TKACZYK J. (2002), "Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.---
 • TKACZYK J. (2002), "Sztuka wręczania firmowych upominków", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.23-28
 • TKACZYK J. (2001), "Koszty badań marketingowych", MANAGER, 5(50), s.44-47
 • TKACZYK J. (2001), "Badania marketingowe nie muszą być drogie", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9(43), s.4-8
 • TKACZYK J. (1999), "Każdy lubi łapówki...", BANK, 8, s.xxx
 • TKACZYK J. (1998), "Premia za pamięć", MARKETING W PRAKTYCE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (1998), "Dobry produkt nie sprzeda się sam", ASEKURACJA&RE, 11/23, s.15-24
 • TKACZYK J. (1997), "Wszystko jest obrazem", MARKETING I RYNEK, 5, s.5-10
Editing of monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", Warsaw
Monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), "Klient i marketing", Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • TKACZYK J., GARBARSKI L. (2009), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców", Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TKACZYK J. (2004), "Skuteczna sprzedaż", Warsaw, CH Beck, Beck info Biznes
Chapter in monographs:
 • TKACZYK J. (2016), "Digital Consumer: Trends and Challenges" in: "The impact of the digital world on management and marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.353-368
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), "Introduction" in: "The impact of the digital world on management and marketing", G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), "The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products" in: "2014 M-SPHERE Book of Papers", Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), "Client and marketing in creative industry" in: "Images of creativity", Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), "The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals" in: "Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing", Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), "Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective" in: "An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business", Galetić L., Spremić M., Ivanov M., Zagrzeb, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.1418-1430
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), Consumer behaviour in times of economic downturn in: "Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego", Figiel Sz., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.339-403
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), "Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • TKACZYK J. (2009), "Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta" in: "Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach", Rudawska I., Soboń M., Warsaw, DIFIN, s.267-277
 • TKACZYK J. (2009), "Formy reklamowe w grach komputerowych" in: "Innovations in marketing 5.0", Czuba T., Reysowski M., Skurczyński M., Sopot, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.-
 • TKACZYK J. (2008), "Klient i personel marketingowy.Wpływ rekomendacji na podejmowanie decyzji o zakupie" in: "Czynnik ludzki w marketingu", Rudzewicz A., Michalak J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.5-98
 • TKACZYK J. (2008), Gift versus personal use product selection in: "Contemporary marketing - trends, activities", Sobczyk G., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.261-266
 • TKACZYK J. (2007), "Word of mouth w służbie marketingu" in: "Innowacje w marketingu 4.0", Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.459-470
 • TKACZYK J., Wilmańska-Sosnowska S., Zwierzyk J. (2007), "Uwarunkowania i przesłanki oceny skuteczności i efektywności działań" in: "Marketing w gospodarce opartej na wiedzy", Figiel Sz., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.345-363
 • TKACZYK J. (2006), "Marketingowe konsekwencje obdarowywania prezentami" in: "Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości", Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.331-338
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?"; "Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi"; "Profesjonalna obsługa klienta" in: "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • TKACZYK J. (2005), "Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji" in: "Innowacje w marketingu", Pietrzak J., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.459-471
 • TKACZYK J. (2004), "Produkt jako prezent - cechy, funkcje, plasowanie" in: "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki", Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • TKACZYK J. (2004), "Rola symboli w zachowanich konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki" in: "Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym", Gregor B., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), "Cena jako element marketingu" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.189-208
 • TKACZYK J. (2004), "Postępowanie nabywców na rynku" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.63-88
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), "Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
 • TKACZYK J. (2004), "Jak zdobyć i utrzymać klienta?" in: "Skuteczna sprzedaż", Tkaczyk J., Warsaw, CH BECK, s.---
 • TKACZYK J. (2003), "Eurokonsument - mit czy rzeczywistość" in: "Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji Europejskiej", Wiktor J.W., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.---
 • TKACZYK J. (2003), "Efektywność a skuteczność działań marketingowych w Internecie" in: "Wykorzystanie Internetu w marketingu", Zeman-Miszewska E., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • TKACZYK J. (2002), "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego" in: "Kierunki rozwoju marketingu usług", Anna Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2002), "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego" in: "Kierunki rozwoju marketingu usług", A. Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2001), "Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej" in: "Marketing usług profesjonalnych", Kazimierz Rogoziński, Poznań, AE Poznań, s.272-283
 • TKACZYK J. (2001), "Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej" in: "Marketing usług profesjonalnych", Kazimierz Rogoziński, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.272-283
Scientific Activities
National projects:
 • 2013.06.25–2016.06.24 "Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie"
 • 2012.01.01–2014.10.31 "Warsaw Entrepreneurship Forum"
Participation in conferences:
 • "Innovations on food market", 2016.11.24
 • "XXVI CONGRESS DEPARTMENT OF MARKETING, TRADE AND CONSUMPTION" Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption "", 2016.09.18
 • "IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikacja rynkowa - Technologia. Relacje. Zaufanie", 2016.04.14
 • "ICORIA 2015. Bridging the Gap", 2015.07.02
 • "The 3rd International Conference on "Marketing and Business Development" (MBD2015)", 2015.06.25
 • "EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity", 2015.06.17
 • "12th International CIRCLE Conference", 2015.04.08
 • "5th EMAC Regional Conference: Marketing Theory Challenges in Emerging Markets", 2014.09.24
 • "International Symposium on Marketing, Logistics, and Business", 2013.09.24
 • "The Information Society. European and Global Perspective", 2013.09.19
 • "The 12th International Conference on Research in Advertising (ICORIA)", 2013.06.26
 • "International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing.", 2013.05.15
 • "10th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research", 2013.04.03
 • "Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze", 2012.09.24
 • "Perspektywy rozwoju marketingu XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, handlu i Konsumpcji", 2012.09.12
 • "XXIV Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji", 2012.09.12
 • "9th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research", 2012.04.10
 • "Komunikacja rynkowa. Kultura/ Perswazja/Technologia", 2012.03.19
 • "The marketing of the future", 2011.10.09
 • "Consumer - Market. E-behaviour", 2011.09.16
 • "Zarządzanie produktem IV. Kreowanie produktu i marki", 2010.10.15
 • "XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji", 2010.09.15
 • "An Enterprise Odyssey: From Crisis to prosperity- Challenges for Goverment and Business", 2010.05.26
 • "Komunikacja rynkowa. Ewolucje, wyzwania, szanse.", 2010.04.19
 • "Innowacje w marketingu 2009", 2009.10.22
 • "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", 2009.10.12
 • "Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych", 2009.06.28
 • "Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach - Usługi 2009'", 2009.04.19
 • "Zjazd katedr marketingu, handlu i konsumpcji, współczesny marketing", 2008.09.08
 • "Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania", 2008.09.08
 • "Konsument-przedsiębiorstwo-rynek:Czynnik ludzki w marketingu", 2008.09.01
 • "Word-of mouth - The Power of Consumer", 2008.05.08
 • "Innowacje w marketingu", 2007.10.01
 • "Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Marketing oparty na wiedzy", 2007.09.01
 • "Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości", 2006.05.18
 • "Innowacje w marketingu", 2005.10.20
 • "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki", 2004.09.01
 • "Marketing-Handel-Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym", 2004.09.01
 • "Euromarketing", 2003.09.01
 • "Internet w marketingu", 2003.09.01
 • "Kierunki rozwoju marketingu usług", 2002.06.05
 • "Marketing usług profesjonalnych", 2001.05.05
Membership in organizations:
2013.10
, Polish Scientific Society of Marketing
2013.07
, American Advertising Academy
2013.05
, European Advertising Academy
2010.01
, EMAC
2007.09
, Educational society
2003.01
, ACR
Activity educational innovations:
 • 2007.01–2013.01
Additional Information
Social activities:
2007–2013
Social Educational Society,
Membership in internal committees and academic organizations:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2012.10–2015.09
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Board member
2011.10
, Kozminski University
2010.01–2011.07
Award Commission, Kozminski University, Secretary
2003.01
Association for Consumer Research, Course Programme Committee Member
1998.09–2009.09
, Kozminski University