Information card 

PhD
MAŁGORZATA RUNIEWICZ-WARDYN

Department of Economics

PhD MAŁGORZATA RUNIEWICZ-WARDYN

CV
History of scientific positions:
2001–2004
Research Assistant, Warsaw School of Economics in Warsaw
Research area:
 • economy
 • research and development
 • economic growth factors
 • Economic policy
 • international entrepreneurship
 • local development
 • European Union
Internships:
2009
Harvard University, USA
2008
Berkeley University of California, USA
2008
Harvard University, USA
2000
UNIC, Belgium
Scholarships/ / Awards:
2000
I prize in III edition of nationwide competition for the best master's thesis and doctoral dissertation topics associated with the region of Central and Eastern Europe.
Publications
Articles in scientific journals:
 • RUNIEWICZ-WARDYN M., Lopez-Rodrigues J. (2014), "Changing Market Potentials, Regional Growth and Income Disparities in Poland", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, Issue 1, s.63-83
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2012), "Creating and disseminating knowledge in the biotechnology industry on the example of the Flanders and Wallonia regions in Belgium", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 118, s.100-113
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2011), "Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.47-68
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2009), "Ocena i analiza innowacyjnosci gospodarek USA i Unii Europejskiej", Center for European Studies Working Paper Series, 172 (2009), s.1-13
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2009), "Innovation Systems and Learning Processes in the EU and US Regions", Institute of Urban and Regional Development Working Paper Series, Wrzesien 2009, s.1-37
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2007), "Patent europejski. Perspektywa polskich jednostek badawczo - rozwojowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "The Role of Commonwealth of Independent States (CIS) in the Economic Integration and Political Stability of the Region", TIGER WORKING PAPER SERIES, 83, s.3-29
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Korzyści i wady patentu europejskiego dla przedsiębiorstw w Polsce", PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, 12(688), s.32-37
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "The Impact of EU Enlargement on Cross-Border Developments and Competitive Capacity Building of North-West CIS Regions", REGIONAL STUDIES, ---, s.52-52
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "EU-CIS inter-regional trade and Investments dynamics. Barriers and perspectives for future developments" (UE - WNP dynamika inter-regionalnych powiązań handlowo - inwestycyjnych. Perspektywy przyszłej współpracy), GLOBAL REGIONS, ---, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M., WARDYN Ł. (2005), "The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions", REGIONS MAGAZINE, ---, s.120-122
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Russian direct investments in Poland. Case of Lukoil,", JOURNAL EAST-WEST BUSINESS, 3/4, s.85-95
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Competitiveness of Baltic States Industries: Evidence from the Foreign Direct Investments Impact on the Trade Specialization in the EU Single Market", ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2(8), s.88-93
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Konkurencyjność przemysłowa państw nadbałtyckich: wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na specjalizację handlową na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej", DEVELOPMENT OF ECONOMY: THEORY AND PRACTICE, ---, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "The Baltic States in New Economy: FDI. Technology Flows and Innovativeness" (Stan nowej gospodarki w państwach nadbałtyckich: BIZ, transfer technologii i innowacyjność), TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako determinanty budowania przewag komparatywnych w eksporcie państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) na Jednolitym Rynku Europejskim", PRACE I MATERIAŁY IFGN, 259, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), "Rosyjskie inwestycje bezpośrednie w infrastrukturze komunikacyjnej państw nadbałtyckich oraz ich wpływ na konkurencyjność eksportu w UE", ZESZYTY NAUKOWE SGH, ---, s.---
Monographs:
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Towards building an eLearning environment in Poland", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2007), "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce - przypadek eAdministracji i eZdrowia", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The role of regional economic integration in cluster development and innovative capacity building", Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The Impact of Foreign Direct Investments on the Industrial Competitiveness of Companies and Sectors: case of Baltic States", Zagrzeb, Instytut Ekonomiczny w Zagrzebiu
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim", Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The Impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of the Baltic States in the European Single Market", Wilno, KRIVENTA PUBLISHING, INC, VILNIUS
Chapter in monographs:
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2013), "The Innovation Process of European Regions: from Absorption to Knowledge Creation Capacities of European Regions" in: "Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation", Olechnicka A. Capello R, Gorzelak G., ROUTLEDGE, s.43-64
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2010), "Estonian Path Towards Knowledge Based-Economy" in: "Baltic States in The Integrating Europe", Gołębiowski J., Warsaw, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, s.152-170
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Evolution of factors and measures of international competitiveness. The increasing role of knowledge" in: "Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth", Runiewicz-Wardyn M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.11-25
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Stan i perspektywy gospodarki opartej na wiedzy w polskich regionach" in: "Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej", Igniasiak-Szulc A., Kosiedowski W., Toruń, TNOIK TORUŃ, s.253-262
 • RUNIEWICZ-WARDYN M., WARDYN Ł. (2007), "The Impact of ICT on Competitiveness of Polish Regions" in: "Regions in Focus?", -, Lizbona, REGIONAL STUDIES ASSOCIATIONS, s.30
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu" in: "Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych", ---, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych" in: "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", Jacek Tomkiewicz, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.101-113
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim" in: "Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi", Teichmann E., Waresa M.A., Warsaw, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.-
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Globalization as the result of international economic order evolution" in: "European political idea towards globalization. Tradition and contemporary challenges", Jacek Sobczak, Roman Backer, Łódź, IBIDEM, s.--
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The role of regional economic integration in cluster development and innovative capacity building" in: "Technology Policies and Innovation. Value added partnering in a changing world", ---, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
 • WARDYN Ł., RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions" in: "Sustainable regions: Making Regions Work", M. van den Brink, Goverde H., Seaford, REGIONAL STUDIES ASSOCIATIONS, s.120-122
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of Companies and Sectors" in: "65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb Proceedings", -, Zagrzeb, THE INSTITUTE OF ECONOMICS, s.-
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Foreign trade in data processing machinery: implications for the development of eCommerce in Poland and Lithuania" in: "E-colloqium seminar proceedings", xxx, Birmingham, UNIVERSITY OF CENTRAL ENGLAND, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), "Rola R&D oraz innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym państw nadbałtyckich" in: "Sharing Polish Experience in Building the Model of Social Market Economy", ---, Warsaw, MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), "Regionalizm wobec wyzwań globalizacji - przykład współpracy gospodarczej państw nadbałtyckich" in: "To the European Union for the Quality of Life", ---, Warsaw, MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • , 2016
 • "Międzynarodowa oraz transgraniczna współpraca w kontekście integracji europejskiej", 2007
 • "Transcending Europe's Border: The EU and its Neighbours", 2007
 • "Regions in Focus?", 2007
 • "Next Steps in Developing Information Society Services in New Member States", 2007
 • "RSA Annual Conference: Global Regions?", 2006
 • "Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures", 2006
 • "W kierunku gospodarki opartej na wiedzy; innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie", 2006
 • "Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju", 2005
 • "Sustainable Regions: Making Regions Work", 2005
 • "8th International Conference on Technology Policy and Innovation", 2005
 • "65th Anniversary Conference of The Institute of Economics in Zagreb", 2004
 • "Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy", 2004
 • "Rozwój gospodarczy: teoria i praktyka", 2004
Membership in organizations:
2005.01–2009.01
, Regional Studies Association