Information card 

PhD
MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

Department of Accounting

PhD MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

CV
History of scientific positions:
1997–2009
Research Assistant, Department of Accounting, Kozminski University
Performed academic and organizational function:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2011.09
, Kozminski University
Research area:
 • financial reporting
 • accounting
 • managerial accounting
 • financial accounting
 • accounting system design
Publications
Articles in scientific journals:
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), "The concept of managerial accounting system for universities", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2010), "Kształtowanie kosztów pracy pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu o zmodyfikowany model pomiaru kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.197-211
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3"", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Kształtowanie płac nauczycieli akademickich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.35-40
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Analiza porównawcza rachunkowości szkół wyższych w Polsce i w USA", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, 1079, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), "Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., NOWAK W. (2003), "Cele sprawozdawczości finansowej organizacji nie dla zysku: perspektywa amerykańska", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 15(71), s.43-68
Chapter in monographs:
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2014), "Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych" in: "Managerial Accounting. Interpretation and analysis", Dobija D.; Kucharczyk M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.111-191
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), "Adapting cost accounting to the specifics of university" in: "Universities in the public sphere", M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2009), "Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych" in: "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.97-155
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka", Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), "Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka", Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka", Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Accounting for Universities in Poland and the USA in: "General Accounting Theory. Towards Balanced Development", Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.233-239
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Production Function. Accounting vs. Econometric Approach" in: "General Accounting Theory. Towards Balancing the Society", Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Zapisy dostosowawcze" in: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.107-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Wycena aktywów i pasywów" in: "Rachunkowośc od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.137-186
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Rachunkowośći sprawozdawczość firmy produkcyjnej" in: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.255-278
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), "Budżetowanie kosztów pracy" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka", Krawczyk W., Zakopane, ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), "Badanie udziału kosztu pracy w produkcie" in: "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), "Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką" in: "Rachunkowość a Controlling", ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2000), "Zasada współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości niepaństwowej szkoły wyższej" in: "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXi wieku", ---, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "Budżetowanie jako narzędzie zarządzania", 2010.06.07
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: "Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki"", 2006.09.19
 • "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka", 2006.06.01
 • "General Accounting Theory III", 2005.05.28
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2011.09
, Kozminski University
Membership in management boards:
2008.01
Member of the Board, International School of Management
2000.01–2005.01
Member, ZMV Inwestor Zastępczy JSC
2000.01–2005.01
Member, Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa JSC