Information card 

Prof. ALICJA POMORSKA

Prof.
ALICJA POMORSKA

Division of Financial and Tax Law

Prof. ALICJA POMORSKA

CV
History of scientific positions:
2004
Full Professor, Department of Financial and Tax Law, Kozminski University
1994–1997
Full Professor, The John Paul II Catholic University of Lublin
1991
Full Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1977–1991
Lecturer, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1970–1977
Assistant Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1963–1970
Research Assistant, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
Performed academic and organizational function:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2009.10–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University
2009.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2007.01–2017.11
-, Kozminski University
1950.01–2010.04
, Institute of Economics Production, Organization and Management
Research area:
 • Tax Law
 • public finance
Internships:
2011
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holand
1989
Lock Haven University, USA
1985
University of Modena e Reggio Emilia., Italy
1984
Lock Haven University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • POMORSKA A. (2015), "The latest changes in the construction of personal income tax in Poland", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.151-157
 • POMORSKA A. (2013), , KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, -, s.9-12
 • POMORSKA A. (2013), "Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce (wybrane problemy)", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVII, 1, s.121-132
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2007), "Funkcjonowanie państwowych funduszy celowych w Polsce", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 1, s.11-19
 • POMORSKA A. (2007), "Sistema dochodów polskich gmin - priedposyłki i praktyka", EKONOMIKA, 4(40), s.254-270
 • POMORSKA A. (2005), "Główne problemy i nieprawidłowości w stosowaniu prawa podatkowego w Polsce", KONTROLA PAŃSTWOWA, 4, s.-
 • POMORSKA A. (2004), "Stopień dostosowania polskiego podatku akcyzowego do standardów unijnych.", KONTROLA PAŃSTWOWA, 3, s.34-46
Editing of monographs:
 • POMORSKA A., (2016), "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Lublin, KUL Publishing House
Monographs:
 • POMORSKA A. (2016), "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Lublin, WYDAWNICTWO KUL
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2011), "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • POMORSKA A. (2011), "Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Lublin, UMCS
 • MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • POMORSKA A. (2010), "W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A. (2009), "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych", Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), "Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), "Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych", Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., SZOŁNO - KOGUC J., Wójtowicz K. (2003), "The process of complying Polish indirect taxes with EUstandards", Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • POMORSKA A., PYPEĆ M. (2003), "Reforma dochodów publicznych w Polsce", Radom, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I BANKOWOŚCI
Chapter in monographs:
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), "Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce" in: "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • POMORSKA A. (2016), "Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych" in: "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.47-74
 • POMORSKA A. (2016), "Potrzeba zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce oraz dotychczasowe próby reformowania" in: "Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce", Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.15-20
 • POMORSKA A. (2014), "New financial support instruments for entrepreneurs in economic slowdown in selected OECD states" in: "XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość", Zbigniew Ofiarski, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.985-994
 • POMORSKA A. (2013), "Potrzeba pilnych działań reformujących finanse publiczne w Polsce" in: "Prawo skarbowe i prawo finansowe.Szkoły i uczniowie.Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego", Cezary Kosikowski, Białystok, TEMIDA 2, s.171-181
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2012), "Racjonalizacja wydatków publicznych jako niezbędny i istotny warunek naprawy finansów publicznych w Polsce" in: "Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu", IRENA CZAJA-HLINIAK, Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s.347-357
 • POMORSKA A. (2011), "Kierunki reformy finansów publicznych i bariery jej realizacji ( wybrane problemy)" in: "Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej", A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Grogol, Lublin, UMCS, s.381 - 390
 • POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), "Podatek akcyzowy" in: "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Warsaw, Europrawo, s.53-190
 • POMORSKA A. (2011), "Fixed expenditures of the State budget - legal possibilities and usefulness of their limitation" in: "State's regulating activity in finances", A. Moździerz, K. Surówka, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.172-179
 • POMORSKA A. (2010), "Key barriers in the process of limiting budget expenditures in Poland " in: "Public Finance and Tax Law. Yearbook", Karasëwa V., Wydawnictwo Państowego Uniwersystetu w Woroneżu, s.101-112
 • POMORSKA A. (2010), "Celowość i możliwości ograniczenia wydatków socjalnych budżetu państwa. Wybrane problemy" in: "W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", Dębiński A., Pomorska A., Smoleń P.,, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.35-45
 • POMORSKA A., Ruśkowski E. (2010), "Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa oraz jej dorobek" in: "System prawa finansowego", Kosikowski C., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.437-458
 • POMORSKA A. (2009), "Główne kierunki zmian w konstrukcji amerykańskiego podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 1986" in: "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego", Miemiec W., Wrocław, Unimex Oficyna Wydawnicza we Wrocławiu, s.364-375
 • POMORSKA A. (2009), "Zakres i instrumenty personalizacji podatków (Wybrane problemy)" in: "W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Publikacja jubileuszowa dedykowana Pani prof. zw. dr hab. Krystynie Piotrowskiej-Marczak", Wieteska S., Wypych M., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.129-137
 • POMORSKA A. (2009), "Legal and fiscal consequences of property ownership and property rights - selected problems" in: "The Critique of Law.Independent Legal Studies. Volume I. Ownership", Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-352
 • POMORSKA A. (2007), "Główne uwarunkowania i bariery racjonalizacji wydatków publicznych" in: "Uwarunkowania i bariery naprawy finansów publicznych w Polsce", Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.320-331
 • POMORSKA A. (2005), "The financial control of local self-government units exercised by the Supreme Audit Office" in: "Finances of local self-government 2005 ", Kosikowski C., Warsaw, DOM WYDAWNICZY ABC, s.472-485
 • POMORSKA A. (2005), "The use of communes' own income in the light of normative solutions and practice " in: "Ius suum quique - law andfinance studies. The jubilee book dedicated to Professor Wacław Goronowski ", -, Warsaw, WYDAWNICTWO LIBER, s.92-104
 • POMORSKA A. (2005), "Dochody własne gmin w świetle rozwiązań normatywnych i doświadczeń praktyki (opracowanie uzupełnione i uaktualnione)" in: "Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod red. J. Węcławskiego", Węcławski J., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.135-147
 • POMORSKA A. (2005), "The application of the tax law by fiscal authorities – key issues and irregularities" in: "In the circle of the tax lawand public finances. The jubilee book dedicated to Professor Cezary Kosikowski ", -, Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.301-315
 • POMORSKA A. (2005), "Prawowyje osnowy sozdania i diejatielnosti komerczeskich bankow w Polsze" in: "Bankowskoje dielo w Polsze", Żukowski M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.88-99
 • POMORSKA A. (2005), "Legal aspects of establishing commercial banks and their operation in Poland " in: "Banking law in Poland ", M. Żukowski, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UMCS, s.88-99
 • POMORSKA A. (2004), "Realizacja dochodów własnych przez gminy w latach 1999-2002 w świetle wyników kontroli NIK" in: "Polska samorządność w integrującej się Europie", Szewczuk A., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.418-425
 • POMORSKA A. (2004), "Racjonalizacja wydatków publicznych - główne problemy prawne i ekonomiczne" in: "Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego", Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I BANKOWOŚCI, RADOM, s.8-17
 • POMORSKA A. (2003), "Funkcjonowanie podatku akcyzowego w Polsce - próba oceny" in: "Reforma dochodów publicznych w Polsce", Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO ZAKŁAD POLIGRAFII ITE, s.112-122
 • POMORSKA A. (2003), "Controversy over premises of remissions of tax arrears" in: "Ex iniuria non oritur ius", Gomułowicz A., Małecki J., Gdańsk, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.275-291
 • POMORSKA A. (2003), Opracowanie 4 rozdziałów oraz współautorstwo rozdziału 5 in: "The process of complying Polish indirect taxes with EUstandards", Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.-
 • POMORSKA A. (2003), "Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli" in: "Finanse publiczne i prawo finansowe", Kosikowski C., Ruśkowski E., Warsaw, DOM WYDAWNICZY ABC, s.739-752
Scientific Activities
National projects:
 • 2012.01.01–2016.02.06 "The necessity of a new income tax model in Poland"
Editing of scientific journal:
 • 2013, Editor of the Volume, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM
 • 2009, Member of the Scientific Counsil, "Krytyka prawa"
 • 1988, Member of Editorial Committee, "II diritto dell' economia", Bologna Italia
Ph.D. Mentor:
 • 2014 "Instytucja nadpłaty podatku w podatkach dochodowych i jej skutki prawne" Doktorant: Grażyna Pelewicz
 • 2013 "Opodatkowanie rolnictwa podatkiem VAT w polsce na tle rozwiązań w państwach Unii Europejskiej" Doktorant: Joanna Rucińska
 • 2011 "Zakres i formy uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce" Doktorant: Robert Zieliński
 • 2011 "Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zadań publicznych" Doktorant: Joanna Śmiechowicz
 • 2010 "Zmiany w budżecie państwa po roku 1989 i ich wpływ na gospodarkę oraz system finansów publicznych w Polsce" Doktorant: Tomasz Budzyński
 • 2009 "Instrumenty polityki podatkowej państwa w systemie opodatkowania dochodów przedsiębiorców" Doktorant: Grzegorz Matysek
 • 2009 "System opodatkowania dochodów osób fizycznych na Ukrainie" Doktorant: Anna Kruk
 • 2006 "Sytuacja dochodowa polskich gmin w latach 1991-2002" Doktorant: Anna Kobiałka
 • 2005 "System opodatkowania nieruchomości w Polsce i kierunku jego zmiany" Doktorant: Katarzyna Wójtowicz
 • 2005 "Priorytety i instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 1990-2003" Doktorant: Barbara Kowalik
 • 2004 "Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym" Doktorant: Marzena Wrona
Participation in conferences:
 • "XV International Scientific Conference" Concepts of Tax Codes. Fifteenth year of the Centre '', 2016.09.25
 • "IN SEARCH OF SOUND TAX SYSTEM", 2015.10.19
 • "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", 2012.11.09
 • "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu", 2012.04.23
Membership in organizations:
2009.01
, Finance and Banking Association
2002.09–2014.12
, Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe
1970.02
, The Polish Economic Society
1970.01
, Sekcja Prawna (in Polish) - Polish Academy of Sciences
Additional Information
Consultancy:
Supreme Chamber of Control
Membership in internal committees and academic organizations:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2009.10–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2009.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2007.01–2017.11
-, Kozminski University
1950.01–2010.04
, Institute of Economics Production, Organization and Management