Information card 

PhD DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

PhD
DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

Department of Management

PhD DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

CV
History of scientific positions:
2011
Associate Professor, Kozminski University
2007–2011
Assistant Professor, Department of Management, Management Division, Kozminski University
2004–2007
Research Assistant, Department of Management, Management Division, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Performed academic and organizational function:
2015.10
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw
2014.11
-, Kozminski University, Warsaw
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University
2011.11–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University
2011.02–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2011.01
-, Committee of Organization and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
2009.12–2012.07
, Kozminski University
2008.10
, Kozminski University
2008.10
, Kozminski University
2008.09–2009.09
English Track Program Board, Kozminski University
2007.11
, Kozminski University
2007.10–2011.08
Committee for University Teachers Academic Awards, Kozminski University
2004.12–2006.01
, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
2004.09–2007.07
, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • sociology of organizations
 • management and organization theory
 • organizational behavior
 • knowledge-based labour
 • social capital
 • etnography in organizations
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2006
Vaxjo University, Sweden
Internships:
2011
Stanford University, USA
2007
Stanford University, USA
2002
University of North Carolina, USA
2002
Leipzig University, Germany
Scholarships/ / Awards:
..
Scholarship for outstanding academic achievements for young scholars (Minister of Science and Higher Education).
Publications
Articles in scientific journals:
 • LATUSEK-JURCZAK D., Vlaar P. (2017), "Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study", European Management Journal, online, s.1-16
 • OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Development of Trust in Low-Trust Societies", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), "Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?", MANAGEMENT LEARNING, -, s.211-232
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Professional case studies in management education", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), "Trust-building in international business ventures", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s.30-51
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Case study method in mamagement education", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 39, s.125-134
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), "Subdisciplines in management sciences", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Collaboration and trust - building in open innovation community", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), , SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 3, s.49-66
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Distrust: Forgotten, yet Promising", SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 3, s.15-21
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polish Entrepreneurs in Silicon Valley", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.30-40
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), "Trust in transitions", KYKLOS, 4, s.512-525
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), "Trust and distrust in decison-making", DECYZJE, 16, s.29-41
 • LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), "Image creation as a part of social roles of IT employees", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.110-128
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), "Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures", CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2009), "Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.38-52
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 3, s.4-13
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), "Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech", STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Grammar: The Study of Rules", SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.126-127
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), "(Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2005), "Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce", WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s.1-47
Editing of monographs:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), "Interorganizational relations in management science", Warsaw, Wolters Kluwer
Monographs:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", IGI GLOBAL
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce", Warsaw, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Classic Management Theory", Warsaw, POLTEXT
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Polish enterprises in Silicon Valley", Warsaw, POLTEXT
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), "Interorganizational relations in management science", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Zarządzanie międzyorganizacyjne", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Rozwój teorii organizacji", Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2010), "Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives", Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), "Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Preface" in: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.XIV-XXIII
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Hyper-growth: challenges from OB perspective" in: "Organizational behavior: Organization a an OB field", Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.77-89
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), "Forms of interorganizational cooperation - possible applications in the administration of justice" in: "Building the value of the administration of justice", Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Interorganizational networks as cooperation structures" in: "Interorganizational relations in management science", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.21-45
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Forms of interorganizational cooperation" in: "Interorganizational relations in management science", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.46-66
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej" in: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.191-208
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Trust building and development in virtual communities - case study" in: "Sustainability as a challenge for modern management", Irena Hejduk, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team" in: "The Laws of Knowledge Workplace", Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences" in: "Managament and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.125-137
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polish it firm in silicon valley - a case study and tentative analysis in the light of internationalization theories" in: "New concepts in management - reaction to challenges of the environment", Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, s.269-283
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii" in: "KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ", Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.117-124
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska - Dolina Krzemowa" in: "Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami", Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski, Łódź, Społeczna Akademia Nauk, s.119-126
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), "Ethics in qualitative research" in: "Qualitative methods", Dariusz Jemielniak, Warsaw, PWN, s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), "Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation" in: "Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces", Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.5-21
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds" in: "Economy, society and managing", Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z, Warsaw, ELIPSA, s.131-143
 • LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), "Strategy and account management: drama, game, and fight" in: "Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists", Vlaar P., Amsterdam, SYNSPIRE PUBLISHING, s.231-260
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą" in: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak D., Koźmiński A. K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.161-194
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą" in: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.401-438
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia" in: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.243-272
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland" in: "Management Practices in High-Tech Environments", Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING, s.151-164
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych" in: "Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm", Kostera M., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.23-38
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust" in: "Computer-mediated relationships and trust", Brennan L.L., Johnson V.E, Hershey, IDEA GROUP REFERENCE, s.239-252
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2006), "Zarządzanie międzykulturowe w Polsce" in: "Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej", Ratajczak Magdalena, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.123-158
Scientific Activities
National projects:
 • 2015.01.01–2018.03.09 "Hybridization of Management Pracctices in Japanese Production Companies in CEE"
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Sources of social capital in management practices in organizations"
Editing of scientific journal:
 • 2014, Member of Editorial Committee, MANAGEMENT DECISION
 • 2011, Editorial Advisory Board, Management and Business Administration.Central Europe
Ph.D. Mentor:
 • 2014 "Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu "born global"" Doktorant: Kaja Prystupa - Rządca
 • 2014 "Zarządzanie wiedzą jako element kontroli zarządczej na przykładzie Urzędów Miast" Doktorant: Anna Pikos
Publication of reviews:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2004), "Myśląc o zarządzaniu" review: "Zarządzanie-podręcznik dla zaawansowanych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 46-48
Participation in conferences:
 • I Ogólnopolski Maraton Naukowy "Trendy w rozwoju przedsiębiorczości", 2015.10.12
 • "Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców", 2015.05.21
 • "V Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2014.10.23
 • "Congress of Academic Culture", 2014.03.20
 • "Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami", 2013.11.20
 • "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2013.09.19
 • "11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing", 2013.07.01
 • "Czas na rozwój - myślenie strategiczne w życiu codziennym", 2012.09.14
 • "27th EGOS Colloquium", 2011.07.06
 • :The 27th EGOS Colloquium", 2011.07.06
 • "26th EGOS Colloquium", 2010.07.04
 • "5th Workshop on Trust within and between Organizations", 2010.01.26
 • "V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji", 2008.09.10
 • "Annual Meeting of the Academy of Management - The Questions We Ask", 2008.08.08
 • "4th Conference on Technology, Knowledge and Society", 2008.01.18
 • "4th Workshop on Trust within and between Organizations", 2007.10.18
 • "International Conference on Technology, Knowledge and Society", 2007.01.09
 • "3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society", 2007.01.09
 • "European Group on Organization Studies conference", 2006.07.01
 • "EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day", 2005.12.05
 • "Trust within and between organizations", 2005.10.27
 • "ABE Research Seminar", 2005.03.09
Membership in organizations:
2016.12
, The Polish Young Academy
2012.08
, Polish Academy of Sciences
2007.10
, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
2006.05
, European Group for Organization Studies
2003.09
, First International Network on Trust
Additional Information
Consultancy:
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.10
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Research Coordinator
2014.11
-, Kozminski University, Warsaw
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011.11–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011.02–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2011.01
-, Committee of Organization and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
2009.12–2012.07
, Kozminski University
2008.10
, Kozminski University
2008.10
, Kozminski University
2008.09–2009.09
English Track Program Board, Kozminski University, Member
2007.11
, Kozminski University
2007.10–2011.08
Committee for University Teachers Academic Awards, Kozminski University, Member
2004.12–2006.01
, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
2004.09–2007.07
, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Membership in management boards:
2015.05
independent Supervisory Board Member, PTFI Pioneer PKO
2012.06
member of Supervisory Board, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania