Information card 

PhD PAWEŁ DE POURBAIX

PhD
PAWEŁ DE POURBAIX

Department of Marketing

PhD PAWEŁ DE POURBAIX

CV
History of scientific positions:
1998–2009
Research Assistant, Department of Marketing, Kozminski University
Research area:
 • marketing
 • marketing efficiency
 • consumption
 • public relations
Internships:
2001
Central and East European Management Development A, Slovakia
Scholarships/ / Awards:
2012
postdoctoral fellowship for research purposes.
2012
Rector's Award for scientific publications.
2011
Rector's Award for scientific publications.
2011
postdoctoral fellowship for research purposes.
Publications
Articles in scientific journals:
 • Daleka L., DE POURBAIX P. (2017), Subbrand as a marketing innovation on the example of the vodka market in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2 (48), s.407–425
 • DE POURBAIX P. (2016), "Prosumer of the XXI century – new challenges to commerce and marketing", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15 (1), s.89-97
 • DE POURBAIX P. (2015), "Attitudes of the Generation Y towards Enterprises' Advertyising Activities", HANDEL WEWNĘTRZNY, 4(357), s.317-327
 • DE POURBAIX P. (2015), "Bariery rozwoju innowacyjności i innowacji w marketingu"Barriers to development of innovativeness and innovation in marketing, LOGISTYKA, 2, s.897-903
 • DE POURBAIX P. (2015), "Open Innovation and the Development of Relationswith Buyers", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4 (13), s.40-50
 • DE POURBAIX P. (2014), "Global and local marketing strategies of companies", MARKETING I RYNEK, 8, s.372-377
 • DE POURBAIX P. (2013), "Role of Internet and Social Media in The Young Consumner's Market", HANDEL WEWNĘTRZNY, styczeń-luty 2013, s.273-285
 • DE POURBAIX P. (2013), "Rynkowe więzi firm z konsumentami - geneza, istota, elementy, znaczenie", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s.11-23
 • DE POURBAIX P. (2013), , HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.171-181
 • DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), "The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German", VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s.165-173
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE POURBAIX P. (2012), "Social media and personal branding", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.137-149
 • DE POURBAIX P. (2011), "Young customer as participant in market processess", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 72, s.565-578
 • DE POURBAIX P. (2010), "Proces zakupowy młodych nabywców", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54, s.263-270
 • DE POURBAIX P. (2010), "Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 135, s.255-264
 • DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja werbalna", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 1, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja niewerbalna cz.1", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 2, s.43-44
 • DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja niewerbalna cz.2", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 3, s.41-42
 • DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 1", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 7-8, s.44-45
 • DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 3", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 10, s.42-43
 • DE POURBAIX P. (2007), "Sztuka zadawania pytań", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 11, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 2", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 9, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2005), "Internet - narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.38-43
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), "Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002", EMERGO, 10/4, s.----
 • DE POURBAIX P. (2004), "Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta - chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.37-43
 • DE POURBAIX P. (2003), "Postępowanie nastolatków na rynku", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.35-44
Monographs:
 • DE POURBAIX P. (2006), "Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka", -, APERTURE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • DE POURBAIX P. (2012), "The role of the Internet and social media in the Polish young consumers market" in: "The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour", Olejniczuk-Merta Anna, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.143-161
 • DE POURBAIX P. (2012), "Computer newspeak among young consumers" in: "Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Insrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych", Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.243-253
 • DE POURBAIX P. (2010), "Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami" in: "Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse", Pilarczyk B., Waśkowski Z., Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.-
 • DE POURBAIX P. (2009), "Relationship marketing on young consumer market" in: "Innowacje w marketingu 5.0", Czuba T. ,Reysowski M., Skurczyński M., Sopot, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.---
 • TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), "Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-187
 • DE POURBAIX P. (2007), "Internet w aspekcie tworzenia więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami" in: "Innowacje w marketingu 4.0", Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.302-314
 • DE POURBAIX P. (2007), "Postawy młodych konsumentów wobec działań przedsiębiorstw w zakresie tworzenia więzi rynkowych" in: "Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów", Olejniczuk-Merta A., Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?"; "Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi"; "Profesjonalna obsługa klienta" in: "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • DE POURBAIX P. (2005), "Internet jako nowoczesne medium w komunikacji firm z młodymi nabywcami" in: "Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku", Rosa G., Smalec A., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • DE POURBAIX P. (2005), "Młodzi konsumenci na rynku – diagnoza i perspektywy dla grupy 16-19-latków" in: "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku", Karwowski J., Szczecin, PRINTSHOP ARTUR PISKAŁA, s.95-102
 • DE POURBAIX P., BOGUSŁAWSKA K. (2004), "Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka" in: "Partnerstwo w Regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy", ---, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • DE POURBAIX P., BARAN R. (2004), "Analiza możliwości i zagrożeń działania" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-62
 • BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), "Mechanizmy oddziaływania promocji" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.227-249
 • BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), "Instrumenty promocji" in: "Marketing. Przewodnik", Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.249-274
 • DE POURBAIX P. (2004), "Istota i sposoby kształtowania więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami" in: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.493-500
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "XXVI Congress Departments of Marketing, Trade and Consumption - Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption", 2016
 • „Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada doświadczeńw zintegrowanej przestrzeni europejskiej", 2014
 • , 2013
 • The functioning of modern companies - New trends in the management and marketing, 2013
 • "Controversy over marketing in Poland - Creating value and the value of marketing", 2013
 • "Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia.", 2012
 • "Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty", 2011
 • "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców", 2010
 • "Innowacje w marketingu 2009", 2009
 • "Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty", 2009
 • "Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów", 2007
 • "Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów", 2007
 • "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", 2004
Additional Information
Consultancy:
FJ