Information card 

Prof. WITOLD MORAWSKI

Prof.
WITOLD MORAWSKI

Department of Social Sciences

Prof. WITOLD MORAWSKI

CV
History of scientific positions:
1997
Full Professor, Department of Social Sciences, Sociology Division, Kozminski University
1983–2007
Full Professor, University of Warsaw
1975–1983
Lecturer, University of Warsaw
1969–1975
Assistant Professor, University of Warsaw
1965–1969
Research Assistant, Warsaw University
1962–1965
Assistant, Senior Assistant, Central Institute for Labour Protection
Performed academic and organizational function:
2009.10
-, Kozminski University
2003.01–2008.12
The Central Committee for Academic Degrees and Science Titles,
1995.01–2008.12
Scientific Board, Institute of Sociology, Warsaw University
1994.01–2002.12
Scientific Board, Institute of Social Studies, Namur University
1994.01–2008.12
Scientific Board, Institute of Labour and Social Affairs,
1977.01–1981.01
, University of Warsaw
Research area:
 • social capital
 • world economy
 • social and economic history
 • history of political thought
 • international economic relations
 • managing people in an organization
 • post-socialist transformation
 • organization culture
 • economic growth factors
 • anthropology
 • philosophy
 • globalization
 • Polish economy
 • development economics
 • economic growth issues
 • sociology
 • Economic sociology
 • sociology of organizations
 • management and organization theory
 • Transformation
 • organization structure and process
Internships:
1996
University of Hokkaido, Japan
1988
Unversity of Cologne, Germany
1985
Oxford University, United Kingdom
1984
Lomonosov Moscow State University, Russia
1971
University of California, USA
Series of lectures:
1990
University of Toronto, Canada
1987
Indiana University, USA
1986
Butler University, USA
1978
Indiana University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • MORAWSKI W. (2017), Identity and Diversity: What Shaped Polish Narratives Under Communism and Capitalism, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.209-243
 • MORAWSKI W. (2016), "Economic Identities: Four Paths Out of the "Iron Cage"", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.2-9
 • MORAWSKI W. (2014), "'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s.435-460
 • MORAWSKI W. (2013), "Institutions and Modernity", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s.30-49
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2009), "Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany", TRANSFORMACJE, 58-63, s.51-69
 • MORAWSKI W. (2008), "Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.81-85
 • MORAWSKI W. (2008), "Fale globalizacji i globalne rządzenie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s.22-32
 • MORAWSKI W. (2006), "Vortici della globalizzatione e giochi europei: qualita e instituzioni", VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s.55-78
 • MORAWSKI W. (2004), "Zrozumieć wielką przemianę" - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.-
 • MORAWSKI W. (1998), "Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith", TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s.17-20
 • MORAWSKI W. (1998), "Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s.57-68
 • MORAWSKI W. (1994), "Three Dilemmas of Citizenship-Building", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s.23-34
 • MORAWSKI W. (1993), "Industrial Enterprise as a "Factor" of Political Change", THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s.71-82
 • MORAWSKI W. (1992), "Uncertainties on the Road to Markets and Democracy", SISYPHUS, 2 (VII), s.34-46
 • MORAWSKI W. (1991), "Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation", SISYPHUS, VII, s.25-32
 • MORAWSKI W. (1990), "Industrial democracy and System Reform", WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, -, s.-
Editing of monographs:
 • MORAWSKI W., (2016), "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?",
 • MORAWSKI W., (2012), "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Warsaw
Monographs:
 • MORAWSKI W. (2016), "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", WOLTERS KLUWER POLSKA
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • MORAWSKI W. (2010), "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MORAWSKI W. (2010), "Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje", Warsaw, PWN
 • MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), "The breakdown of Etatistic Order", Warsaw, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • MORAWSKI W. (2005), "Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie", Praga, SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon)
 • MORAWSKI W. (2005), "Załamanie porządku etatystycznego", Warsaw, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1994), "Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • MORAWSKI W. (1986), "Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych", Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1983), "Demokracja i gospodarka", Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1979), "Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna", Warsaw, PWN
 • MORAWSKI W. (1976), "Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról", Warsaw, PWN
Chapter in monographs:
 • MORAWSKI W. (2016), "Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych" in: "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.15-41
 • MORAWSKI W. (2016), "Instytucje: oczekiwania i rozczarowania" in: "Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce", Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.231-238
 • MORAWSKI W. (2015), "Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe?" in: "Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi", Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.225-234
 • MORAWSKI W. (2015), "Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków" in: "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warsaw, SCHOLAR, s.107-143
 • MORAWSKI W. (2014), "Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej" in: "Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego", Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.237-257
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), "Instytucjonalna architektura nowoczesności" in: "Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego", Bobko A., Marek-Zborowskiej B., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.30-48
 • MORAWSKI W. (2012), "Zawartość książki" in: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.35-47
 • MORAWSKI W. (2012), "Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce" in: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.9-34
 • MORAWSKI W. (2011), "Globalne zarządzanie" in: "Transformacje demokracji", Lech W. Zacher, Warsaw, DIFIN, s.361-384
 • MORAWSKI W. (2011), "Fale globalizacji i globalne rządzenie" in: "Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżyn W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.21-38
 • MORAWSKI W. (2011), "Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji" in: "Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza", Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K., Katowice, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, s.327-341
 • MORAWSKI W. (2010), "Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji" in: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.90-123
 • MORAWSKI W. (2010), "Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki" in: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski, W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • MORAWSKI W. (2009), "Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej" in: "Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.939-960
 • MORAWSKI W. (2009), "Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce" in: "E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.65-73
 • MORAWSKI W. (2009), "Market and Political Justice in Postsocialist Poland" in: "Transition from Socialist to Markest Economies. Comparison of European and Asian Experiences", Ichimura E., Sato T., James W., London, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.211-227
 • MORAWSKI W. (2008), "Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska" in: "Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity", Morawski, W., Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.147-154
 • MORAWSKI W. (2008), "Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny" in: "Kultura a rynek", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.13-21
 • MORAWSKI W. (2008), "Agencja społeczna w dobie globalizacji" in: "Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin", Rzadkowolska M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-349
 • MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), "Poza Żelazną Klatką" in: "Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim", Sułek A., Warsaw, WYD. IFIS PAN, s.407-411
 • MORAWSKI W. (2007), "O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią" in: "Oswajanie wielkiej zmiany", Krzemiński I., Raciborski J., ---, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.111-133
 • MORAWSKI W. (2007), "Globalność i globalizacja" in: "Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku", Marody M., ---, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.516-529
 • MORAWSKI W. (2006), "Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution" in: "Corporate social responsibility in the EU & Japan", Szell G., Frankfurt nad Menem, PETER LANG GMBH, s.225-248
 • MORAWSKI W. (2006), "Globalizacja a nierówności społeczne" in: "Nowa ekonomia a społeczeństwo", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.37-47
 • MORAWSKI W. (2006), "Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji" in: "Wkład transformacji do teorii ekonomii", Kleer J., Kondratowicz A., Warsaw, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.47-63
 • MORAWSKI W. (2006), "Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna" in: "Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny", -, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.60-63
 • MORAWSKI W. (2005), "Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje" in: "Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat", Wesołowski W., Włodarek J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.51-74
 • MORAWSKI W. (2004), "Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne" in: "Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw", Kozioł W., Koładkiewicz I., Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.17-34
 • MORAWSKI W. (2003), "Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej" in: "Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura", Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), "Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia" in: "Deregulation of Labour Market", Frieske K.W., Warsaw, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), "Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji" in: "Praca, gospodarka, społeczeństwo", Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), "In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years" in: "Labour, industrial relations and social bargaining", -, Praga, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), "Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo" in: "Racjonalność myślenia, decydowania i działania", Zacher L.W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1999), "Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce" in: "Idee a urządzanie świata społecznego", Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.--
 • MORAWSKI W. (1999), "Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce" in: "Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie", Kurczewska J., Warsaw, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1998), "Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje" in: "Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej", Sułek A., Szczepański M.S., Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), "Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization" in: "The emerging new regional order in Central and Eastern Europe", Hayashi T., Sapporo, HOKKAIDO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), "Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy" in: "Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China", Schienstock G., Thomson P., Traxler F., New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), "Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne" in: "Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej", Kozek W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), "Społeczeństwo i jednostka" in: "Naród - władza - społeczeństwo", Jasińska-Kania, Raciborski J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), "Demokracja a gospodarka" in: "Podstawy życia społecznego w Polsce", Maroda M., Gucwa-Leśny E., Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), "Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce" in: "Negocjacje. Droga do paktu społecznego", Kowalak T., Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), "Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa" in: "Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego", Sułek A., Styk J., Lublin, UMCS, s.-
 • MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), "Poland" in: "Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective", J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff, London, UCL PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), "Beyond industrial democracy:The coming of corporatism" in: "Market economy and social justice", -, Tokyo, CHUO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), "Citizenship-building in former socialist countries" in: "The transformation of Europe. Social conditions and consequences", Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W., Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), "Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL" in: "Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981", Wójcik P., Warsaw, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1993), "Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne" in: "Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu", Grabowska M., Sułek A., Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy" in: "Labour relations in transition in Eastern Europe", Szell ., Berlin, WALTER DE GRUYTER & CO, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria" in: "W poszukiwaniu strategii zmian", Kubin J., Żekoński Z., Warsaw, UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Social and Economic Change in Poland" in: "Ireland and Poland comparative perspectives", Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R., Dublin, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Workers' participation in a socialist country" in: "Alienation society and the individual", F. Geyer, W.R. Heinz, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Economic change and civil society in Poland" in: "Democracy and civil society in Eastern Europe", Lewis P.G., New York, ST. MARTIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), "Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie" in: "Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna", Gortat R., Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), "The influence of social sciences on political decisions in Poland" in: "Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads", Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s.-
 • MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), "The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings" in: "National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland", R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński, Ottawa, CARLETON UNIVERSITY PRESS, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the International Editorial Board, TRANSFORMACJE
 • 1992, "Redaktor naczelny", POLISH SOCJOLOGICAL REVIEW
Publication of reviews:
 • MORAWSKI W., (2009), "Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji - uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego " review: "How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transformation" A. K. Koźmiński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, strony: 86-92
Participation in conferences:
 • "Egospodarka - Espołeczeństwow Europie Środkoweji Wschodniej", 2009.05.13
 • "Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw", 2003.05.01
Membership in organizations:
2002.01
, EUROPEA Academy
1994.01
, Institute of Labour and Social Studies
1994.01–2002.01
, Institute of Social Studies
1965.01
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
Secretary of Team Advisers by the Presidium of the Sejm
Membership in internal committees and academic organizations:
2009.10
-, Kozminski University
2003.01–2008.12
The Central Committee for Academic Degrees and Science Titles, Member
1995.01–2008.12
Scientific Board, Institute of Sociology, Warsaw University, Chairman
1994.01–2002.12
Scientific Board, Institute of Social Studies, Namur University, Chairman
1994.01–2008.12
Scientific Board, Institute of Labour and Social Affairs, Chairman
1977.01–1981.01
, University of Warsaw