Information card 

PhD MARIUSZ JASTRZĄB

PhD
MARIUSZ JASTRZĄB

Department of Social Sciences

PhD MARIUSZ JASTRZĄB

CV
History of scientific positions:
1999–2003
Ph.D student, Faculty of History, University of Warsaw
Research area:
 • social and economic history
Publications
Articles in scientific journals:
 • JASTRZĄB M. (2017), Fiat’s small cars for Polish mass motorisation: The Small Engine Car Factory in Bielsko-Biała and Tychy, 1971–80, Journal of Transport History, Vol 38, Issue 1, s.37-52
 • JASTRZĄB M., Wawrzyniak J. (2017), On Two Modernities of the Polish Automotive Industry. The Case of Fabryka Samochodów Osobowych and Its Staff (1948-2011), ACTA POLONIAE HISTORICA, 115, s.37-68
 • JASTRZĄB M. (2013), "Inns for Auto Travelleres in Poland of the 1970s", PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 2, s.325-348
 • JASTRZĄB M. (2013), "Paternalism and clientelism in the Polish People's republic. Car distribution as a case study", ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS, STUDIA POLITOLOGICA, 132, s.77-96
 • JASTRZĄB M. (2013), "Social Responsibility in Business History Teaching at Harvard Business School", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 16, s.63-74
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JASTRZĄB M. (2012), "Ciężar budowy socjalizmu", POLITYKA, WYDANIE SPECJALNE 6/2012, s.72-76
 • JASTRZĄB M. (2011), "Visions of the Modern Economy in the Polish People's Republic", ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS(WCZEŚNIEJ: ANNALES ACADEMIAE PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS), 87, s.30 - 40
 • JASTRZĄB M. (2011), "Business history: what does it teach and does it help to understand the global crisis", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (113), s.36-47
 • JASTRZĄB M. (2009), "Wyboista droga do rynku. Polska gospodarka u schyłku realnego socjalizmu", MÓWIĄ WIEKI, 7, s.15-19
 • JASTRZĄB M. (2008), "Reasekuracja w gospodarce zamkniętej. Działalność Towarzystwa Reasekuracyjnego "Warta" w latach 1949-1956", ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, LXVIII, s.93-123
 • JASTRZĄB M. (2003), "Manewr gospodarczy? Korekta polityki ekonomicznej na IX Plenum KC PZPR", PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 1, s.43-58
 • JASTRZĄB M. (2001), "List totalitarny. Korespondencja między robotnikami Zakładów Starachowickich a pracownikami fabryki Dodge'a w USA (1949-1951)", KWARTALNIK HISTORYCZNY, 3, s.69-80
 • JASTRZĄB M. (2000), "Historia pewnej wsi (w związku z książką Marii Dziedzickiej "Kronika Garbatki - Letniska)", PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 4, s.585-588
 • JASTRZĄB M. (1999), "Zwykli ludzie - stalinizm - polityka. Winni? Niewinni? Sędziowie i prokuratorzy wojskowi Dolnego Śląska 1944-1956. Wystawa w Arsenale Wrocławskim", WIĘŹ, 4, s.204-206
 • JASTRZĄB M. (1998), "Portret wroga. Amerykanie wobec komunizmu", PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, 3, s.123-132
 • JASTRZĄB M. (1998), "Cuda podwarszawskie", WIĘŹ, 12, s.147-156
Monographs:
 • JASTRZĄB M. (2010), "Dzieje ludzkiego gospodarowania", Warsaw, DIFIN
 • DOMBER G., JASTRZĄB M., PACZKOWSKI A., SOWIŃSKI P. (2006), "Ku zwycięstwu "Solidarności". Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu (styczeń- wrzesień 1989)", Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
 • JASTRZĄB M. (2005), "Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949-1956", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JASTRZĄB M. (1999), "Mozolna budowa absurdu. Działalność Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1949-1953"", Warsaw, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • JASTRZĄB M., Kula M. (1996), "Supliki do najwyższej władzy", Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
Chapter in monographs:
 • JASTRZĄB M. (2015), "Socialist Rule of Law and Egalitarianism. Abuses of Power in the Era of Gierek and the Fight against Them. The Example of Car Vouchers" in: "Polish Society 1980-1989", Natalia Jarska, Jan Olaszek, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, s.70-86
 • JASTRZĄB M., Jastrząb E. (2014), "Traffic safety education in Polish Schools: the history of institutional inertia" in: "On the land in water and in the air, From the history of transsport and communication on the Polish lands ", Tomasz Głowiński, Robert Klementowski, Wrocław, Wydawnictwo GAJT, s.279-288
 • JASTRZĄB M. (2014), "Jewish money-changers before the Special Commission. The preserverance of cultural stereotypes" in: "The role of Jews in the economic developmnet of Polish lands", Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.279-293
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JASTRZĄB M. (2012), "Supervising a Large Industrial Investment. The Erection of Small-Engine Car Factory and the Introduction of Fiat 126p." in: "From the History of Industry in the Polish Lands", R. Klementowski, E. Kościk, Wrocław, Wydawnictwo GAJT, s.113-122
 • JASTRZĄB M. (2012), "The Project that Went Wrong. Inns for Motorized Tourists in the Decade of Socialist Affluence" in: "Architecture for Leisure in Post-war Europe 1945-1989", J. Gosseye, H. Heynen, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, s.196-206
 • JASTRZĄB M. (2012), "Operation Abundance. Brands and Polish Consumers after World War II" in: "European Business and Brand Building", L. Segreto, H. Bonin, A. K. Koźmiński, C. Manera, Brussels, PETER LANG PUBLISHING GROUP, s.209-234
 • JASTRZĄB M. (2012), Historical Experience of Paternalism and Its Impact on the Economic Reality of Poland and Other Post-communist Countries in: "Central European Capitalism? Essays on Economic Sociology", R. Geisler, Dobrzyń Wielki, Agencja Managerska VIP for You, s.33-46
 • JASTRZĄB M. (2011), The Policy of Rationing in Poland 1945-1953 in: "Hunger, Nutrition and Systems of Rationing under State Socialist System (1917-2006)", M. Middell, F. Wemheuer, Frankfurt am Main, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.183-211
 • JASTRZĄB M. (2011), "Remarks on functions of foreign currencies in the reality of People's Poland" in: "Society of Polish People's Republic. History, Culture, Memory", S. Jankowiak, D. Skotarczyk, I. Skórzyńska, Poznań, Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s.143-153
 • JASTRZĄB M. (2011), Cars as Favors in People's Poland in: "The Socialist Car. Automobility in the Eastern Bloc", L. H. Siegelbaum, Ithaca, Cornell University Press, s.30-46
 • JASTRZĄB M. (2011), "Dreams about a new Marshall Plan. External economic relations of Poland at the beginning of the Third Republic" in: "Foreign Policy of the Third Republic. 20 years after the systemic change", Czechowska L., Bierowiec M., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.293 - 310
 • JASTRZĄB M. (2011), "History of Motorization and Automotive Industry. State of the Art and Research Objectives" in: "Review of Research on Economic History in 21st Century", R. Matera, A. Pieczewski, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.161-173
 • JASTRZĄB M. (2011), "Camping Tourism in People's Poland" in: "Economic Dimension of Tourism", E. Kościk, Wrocław, Wydawnictwo GAJT, s.201-214
 • JASTRZĄB M. (2010), "Rationing in Poland 1945-1953" in: "Hunger and Scarcity under the Rule of Socialism", Wemheuer F., Middell M., Leipzig, University Press of Leipzig, s.117-145
 • JASTRZĄB M. (2006), "Podejmowanie decyzji ekonomicznych w stalinowskiej Polsce" in: "Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL", Kott S., Kula M., Lindenberger T., Warsaw, WYDAWNICTWO TRIO, s.177-187
 • JASTRZĄB M. (2003), "Polityka kształtowania cen dóbr konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia" in: "PRL. Trwanie i zmiana", Stola D., Zaremba M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • JASTRZĄB M., (2010), "Review [untitled] Teksas -land. Youth Fashion in the People's Republic of Poland", East Central Europe wydawca: BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, strony: 383-385
 • JASTRZĄB M., (2008), review: "Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL", EAST-CENTRAL EUROPE/L'EUROPE DU CENTRE-EST ON-LINE REVIEW DATABASE wydawca: CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, strony: ---
 • JASTRZĄB M., (2000), review: "Kowboje i bohaterowie pracy socjalistycznej", ZNAK wydawca: Społeczny Istytut Wydawniczy Znak, strony: 152-157
 • JASTRZĄB M., (1999), review : "Historia 1939-1996/97: Polska i świat", WIĘŹ wydawca: Towarzystwo "Więź", strony: 194-197
Participation in conferences:
 • "8. edycja Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego", 2016.11.24
 • "The Role of Jews in the Economic Developmnet of the Polish Lands", 2013.09.23
 • "Accidents and Emergencies: Risk, Welfare and Safety in Eirope and North America, c. 1750-2000", 2013.09.09
 • "Polish Society 1980-1989", 2013.05.16
 • "Ethics in the Economic Life", 2012.05.17
 • "Architecture for leisure in post-war Europe (1945-1989)", 2012.02.18
 • "Dissidents - Protagonists - Acolytes. Around Biographies and Political Strategies of People's Poland", 2011.05.24
 • "6th Wroclaw's Economic History Meeting. Economic and Social Dimensions of Tourism ", 2011.05.20
 • "Patterns of Mobility and Automobilism in Cold War Communist and Social Democratic Europe", 2010.12.17
 • "Report on Management. Lessons of Crisis", 2010.11.25
 • "Review of Research on Economic History in the 21st century", 2010.09.29
 • "PRL - obszary modernizacji i regresu", 2010.05.27
 • "Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej", 2010.01.07
 • "Kapitalizm środkowoeuropejski?", 2009.11.25
 • "Dokąd zmierza światowa gospodarka?", 2008.11.08
 • "Socialist Car", 2008.06.01
 • "Społeczeństwo PRL", 2008.04.01
 • "Hunger, Nutrition and Systems of Rationing under State Socialism (1917-2006)", 2008.02.01
 • "Seminarium Katedry Nauk Społecznych WSPiZ: Zamierzenia badawcze na lata 2008-2012", 2007.12.01
 • "Brand and Image in the History of European Business", 2007.03.01
 • "Images and Counter-images East and West: Expectation and Observance", 2006.10.01
 • "Fiat Metamorphoses Planning Conference", 2006.09.01
 • "Imaginig the West", 2006.06.02
 • "Social (Trans)formations in East-Central Europe 1918-1968", 2005.03.18
 • "Imagining the West - Perceptions of the Western Other in Modern and Contemporary Eastern Europe", 2004.08.01
 • "Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej ISP PAN i Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. IH PAN", 2004.02.01
 • "Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL", 2003.10.01
Membership in organizations:
2011.05
, Polish Associacion of Economic History
2005.05–2009.12
, East-West Trade Working Group