Information card 

PhD
WŁODZIMIERZ PAŃKÓW

Department of Social Sciences

PhD WŁODZIMIERZ PAŃKÓW

CV
History of scientific positions:
2003
Associate Professor, Department of Social Sciences, Kozminski University
1969–1976
Research Assistant, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
Performed academic and organizational function:
2011.02–2011.11
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2009.07–2011.10
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University
2007.12–2015.08
Ph.D. Student Disciplinary Commitee, Kozminski University
2007.10–2008.05
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University
2006.07–2009.07
Kozminski University, Kozminski University
2003.07–2009.07
Kozminski Univeristy, Kozminski University
2003.07–2006.07
Kozminski University, Kozminski University
Research area:
 • sociology
 • local development
 • sociology of organizations
Internships:
1990
Developpement et Emloi, France
1986
Centre national de la recherche scientifique, France
1979
, France
1974
Agencja Współpracy Technicznej, Przemysłowej i Ekonomicznej, France
Publications
Articles in scientific journals:
 • PAŃKÓW W. (2014), "The crisis of the social dialogue or the crisis of democracy? On the system of hegemonic party or coalition", WARSAW FORUM OF ECONOMIC SOCIOLOGY, 1 (9), s.69-80
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAŃKÓW W. (2003), "Czego brakuje w polskiej sferze publicznej?", KRYTYKA POLITYCZNA, -, s.-
 • PAŃKÓW W. (1992), "Sumienie świata czy papuga narodów", PRZEGLĄD SPOŁECZNY, 1, s.-
 • PAŃKÓW W. (1992), "Elity, spójrzcie w lustro!", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 8, s.---
 • PAŃKÓW W. (1992), "Robespierrowie - wystąp!", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 9, s.-
 • PAŃKÓW W. (1991), "Przemiany środowiska społecznego Polaków w latach 80-tych. Od wartości społecznych ku pragmatycznym", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 25, s.-
 • PAŃKÓW W. (1991), "Transformations in the Polish Social Environment in the 1980s", THE JOURNAL OF COMMUNIST STUDIES, -, s.---
 • PAŃKÓW W. (1991), "Co nam zostało?", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 7, s.---
 • PAŃKÓW W., Kowalczuk A., Peszke T. (1990), "Jaki byłeś, delegacie", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 22, s.-
 • PAŃKÓW W. (1990), "Chybiona lekcja", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 44, s.-
 • PAŃKÓW W. (1990), "Przeciwko dogmatom", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 50, s.-
 • PAŃKÓW W. (1990), "Teraz "Solidarność"", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 15, s.-
 • PAŃKÓW W. (1990), "L'entreprise polonaise collectivisee. Diagnostic et elements de prevision", SOCIETES CONTEMPORAINES, 2, s.---
 • PAŃKÓW W. (1990), "Trzy scenariusze przyszłości", TYGODNIK "SOLIDARNOŚĆ", 20, s.-
 • PAŃKÓW W. (1988), "Normy działania "Solidarności": przeciwko zasadzie cel uświęca środki. O normie działania bez przemocy", PRACA, -, s.-
 • PAŃKÓW W. (1987), "Stan wojenny w Polsce: ciągłość czy zmiana systemu władzy?", ARCHIWUM PTS, -, s.-
 • PAŃKÓW W., FEDEROWICZ M. (1986), "Samorząd w gospodarce polskiej 1981-1985", KONTAKT, 55, s.-
 • PAŃKÓW W. (1984), "Job Design and Automation in Polish Machine Industry", AUTOMATION AND WORK DESIGN, -, s.-
 • PAŃKÓW W. (1984), "Związek zawodowy nowego typu w systemie zarządzania gospodarką i rządzenia państwem", VACAT. MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO - POLITYCZNY, 17/18, s.30-40
 • PAŃKÓW W. (1982), "The Roots of the "Polish Summer": A crisis of the System of Power", SISYPHUS, 3, s.-
 • PAŃKÓW W. (1982), "L'ete polonaise. Un systeme de pouvoir en crise", REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE, 24, s.-
 • PAŃKÓW W. (1981), "Czy zawiniło biuro i technokracja?", PRZEGLĄD TECHNICZNY, 1, s.-
 • PAŃKÓW W. (1980), "O stosunkach kooperacyjnych i pozakooperacyjnych w organizacji", TNOIK, -, s.-
 • PAŃKÓW W. (1980), "Zawodowe czy branżowe", KULTURA, 46, s.-
 • PAŃKÓW W. (1980), "Struktura organizacyjna - racjonalny twór organizatora czy rezultat układu interesów", ZARZĄDZANIE, 8, s.-
 • PAŃKÓW W. (1980), "Reforma gospodarcza a uspołecznienie właśności", KULTURA, 7, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Międzyorganizacyjne stosunki a struktura organizacyjna", PROBLEMY ORGANIZACJI, 2, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Struktura i sukces organizacji - wyznaczniki sytuacyjne", PRAKSEOLOGIA, 1979, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Uwarunkowania struktur organizacyjnych a podejście sytuacyjnej", PROBLEMY ORGANIZACJI, 1, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Interorganizational Relations and Organizational Structure", POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 2, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Przydatność psycho-społecznych technik doskonalenia organizacji", ZARZĄDZANIE, 2, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Technologiczne i strukturalne korelaty wielkości organizacji", PRAKSEOLOGIA, 2, s.-
 • PAŃKÓW W. (1979), "Determinants of Organizational Structure and the Contingency Approach", POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1, s.-
 • PAŃKÓW W. (1978), "O doskonaleniu organizacji przedsiębiorstwa średniej wielkości", ZARZĄDZANIE, 11, 12, s.-
 • PAŃKÓW W. (1978), "Możliwość czy konieczość? Doradztwo organizacyjne", PRZEGLĄD TECHNICZNY, 43,44, s.-
 • PAŃKÓW W. (1977), "Podejście systemowe w społeczno-diagnostycznych badaniach organizacji", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3-4, s.-
 • PAŃKÓW W. (1973), "Procesy organizacyjne i kierownicze w zintegrowanych przedsiębiorstwach handlowych", ROCZNIKI IHW, 2, s.-
 • PAŃKÓW W. (1972), "Społeczne uwarunkowania wypadkowości", BIULETYN PREZYDIUM ZG ZZPHIS, 1, s.-
 • PAŃKÓW W., Drąg M., Misiąg F., Sztuc T. (1972), "Stablizacja zawodowa młodych sprzedawców", SOCJOLOGIA HANDLU, -, s.-
 • PAŃKÓW W. (1972), "Krytyczna fotografia zintegrowanego przedsiębiorstwa handlowego", ROCZNIKI IHW, 2, s.-
 • PAŃKÓW W. (1972), "Przeczyny wzrostu wypadkowości w gastronomii", PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY, 7, s.-
 • PAŃKÓW W. (1972), "Problemy badań ruchliwości społeczno-zawodowej we Francji", WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 1, s.-
 • PAŃKÓW W. (1971), "Źródła wypadków przy pracy", BIULETYN PREZYDIUM ZG ZZPHIS, -, s.-
 • PAŃKÓW W. (1971), "Wypadki w gastronomii", BEZPIECZEŃSTWO PRACY, 8, s.-
 • PAŃKÓW W. (1971), "Cykl artykułów o wypadkach przy pracy w gastronomii", GAZETA HANDLOWCA, 8, s.-
 • PAŃKÓW W. (1971), "Czynniki kształtujące bezpieczne warunki pracy w gastronomii", ROCZNIKI IHW, -, s.-
Monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), "Faces of Corporate Social Responsibility", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • PAŃKÓW W., Kozek W. (1991), "Reakcje instytucji pracy - przedsiębiorstw i reprezentacji pracowniczych - na procesy realizacji programu dostosowawczego", -, ZESPÓŁ BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ
 • PAŃKÓW W. (1990), "Tranformations du environnement social des Polonais dans les anees quatre - vingt: a Partir des valeurs "sociales" jusqu'aux valeurs pragmatiques", -, IRESCO-CNRS
 • PAŃKÓW W., Touraine A., Wieviorka M. (1989), "Solidarite. Analyse d'un mouvement social. pologne 1980-1981", Paris, Fayard
 • PAŃKÓW W., Adamski W., Rychard A., Sainsaulieu R. (1988), "La Pologne en temps de crise", Paris, Meridiens Klincksieck
 • PAŃKÓW W. (1988), "Kilka tez w sprawie samorządności pracowniczej. Duszpasterstwo ludzi pracy", Warsaw, ---
 • PAŃKÓW W. (1987), "U źródeł organizacyjengo porządku. Podstawy socjologicznego teorii organizacji utylitarnej", Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • PAŃKÓW W. (1987), "La modernisation des enterprises en France dans les annees", Paris, LSCI
 • PAŃKÓW W. (1983), "Verao Polones 1980: A Crise do Sistema de Poder", Sao Paulo, Edicoes Loyola
 • PAŃKÓW W., Mreła K., Kostecki M. (1980), "Organizational Structure and Effectivenness in their Context. Concepts and Findings", Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • PAŃKÓW W. (1978), "Regulacja zachowań organizacyjnych", Warsaw, PWN
 • Mokrzyszewski M., PRZEWŁOCKA T., PAŃKÓW W. (1978), "Wykorzystanie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w handlu. Raport z badań", Warsaw, BIBLIOTEKA IHW
 • PAŃKÓW W. (1977), "Uwarunkowania struktur organizacyjnych. Raport z badań organizacji resortu przemysłowego", Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • PAŃKÓW W., Mokrzyszewski M., PRZEWŁOCKA T. (1974), "Warunki pracy sprzedawców w sklepach spożywczych handlu detalicznego", Warsaw, BIBLIOTEKA IHW
 • PAŃKÓW W. (1973), "Metodologia prognozowania społecznego. Wybrane pozycje literatury zachodniej", Warsaw, BIBLIOTEKA IHW
 • PAŃKÓW W., Tabin M., Kantecki A. (1973), "Problemy i metody prognozowania społecznego", Warsaw, BIBLIOTEKA IHW
 • PAŃKÓW W. (1972), "Przyczyny i profilaktyka wypadków przy pracy w gastronomii", Warsaw, BIBLIOTEKA IHW
 • PAŃKÓW W., PRZEWŁOCKA T., Zdrowski A. (1970), "Płynnośc i stablizacja młodych sprzedawców", Warsaw, BIBLIOTEKA IHW
Chapter in monographs:
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (2011), "Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich" in: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.527-564
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (2011), "Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej" in: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżuń W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.423-443
 • PAŃKÓW W. (2010), "Polscy robotnicy a "polska sprawa"" in: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.402-434
 • PAŃKÓW W. (2007), "Jeśli nie rewolucja to co?" in: "Nowoczesność, Po-nowoczesność. Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej; Ukraina 2004", -, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.178-186
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (2006), „Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich” in: "W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego", Domański H., Ostrowska A., Sztabiński P.B., Warsaw, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.51-83
 • PAŃKÓW W. (2006), "Czy koniec pracy w Polsce?" in: "Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć", Sułek A., Warsaw, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.77-94
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (2005), "Les barrieres au developpement de l'autonomie territoriale en Pologne" in: "La Pologne dans l'Europe. Une integration achevee?", Dupont B., LILLE, HARMATTAN, s.107-133
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (2004), "Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu " in: "Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień", Kieżun W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • PAŃKÓW W. (2004), "Prospects of Consensus Democracy Development in Post-Communist Countries" in: "Changing Diversities: Vectors, Dimensions and Context of Post-Communist Transformation", Kutsenko O., Babenko S., Bydgoszcz, KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY PUBLISHERS, s.-
 • PAŃKÓW W. (2003), "Wartości i dobra a sposoby uzasadniania ładu post-komunistycznego" in: "Globalizacja i wyzwania społeczne", Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.-
 • PAŃKÓW W. (2003), "Podejście instytucjonalne do problemów osób niepełnosprawnych" in: "Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania)-praca zbiorowa", -, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA, s.-
 • PAŃKÓW W. (2003), "Czy zmierzch III Rzeczpospolitej" in: "Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny, 2001-2003", Deniszczuk M., Supińska J., Warsaw, STOWARZYSZENIE STUDIÓW I INICJATYW SPOŁECZNYCH, s.-
 • PAŃKÓW W. (1999), "Post-communist Society: is it Evolving toward the Post-industrial" in: "System Change and Modernization. East-West in Comparative Perspective", Buncak J., Warsaw, IFiS Publishers, s.349-357
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (1999), "Effective Strategies in Direction Privatization" in: "Direct Provatization. Investors. Managers. Employees", Jarosz M., Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, s.137-151
 • PAŃKÓW W., Gąciarz B. (1999), "Transformation of Polish Enterprises. Principal Actors, Mail Social Effects and Forms of Social" in: "System Change and Modernization. East-West in Comparative Perspective", Buncak J., Warsaw, IFiS Publishers, s.235-265
 • PAŃKÓW W. (1991), "L'emploi et le travail en Pologne" in: "Des lettres d'hier et aujurdhuipour lire demian", ----, Paris, ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ET EMPLOI, s.---
 • PAŃKÓW W. (1991), "Les sociologues, l'emploi et le travail en Pologne" in: "Les sociologues dans le debat social en Europe", ---, Paris, IRESCO-CNRS, s.---
 • PAŃKÓW W. (1991), "Three Scenarios for the Future" in: "Democratization in Poland 1988-1990. Polish Voices", Sanford G., MACMILLAN PUBL CO, s.-
 • PAŃKÓW W. (1991), "Partycypacja pracownicza w kontekście zmian własnościowych" in: "Transformacja instytucji pracy. Próba syntezy.", Kozek W., Warsaw, ZESPÓŁ BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ, s.---
 • PAŃKÓW W. (1991), "Instytucje pracy w procesie transformacji" in: "Liberalizm i socjaldemokracja wobec wschodnio-europejskiego wyzwania", Marciniak P., Standler A., Warsaw, WYDAWNICTWO FUNDACJI "POLSKA PRACA", s.---
 • PAŃKÓW W. (1991), "Reakcje instytucji pracy - przedsiębiorstw i reprezentacji pracowniczych - na procesy realizacji programu dostosowawczego" in: "Transformacja instytucji pracy. Próba syntezy.", Kozek W., Warsaw, ZESPÓŁ BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ, s.-
 • PAŃKÓW W. (1990), "Przemiany środowiska społecznego Polaków" in: "Studia nad ładem społecznym", Nieciuński W., Żukowski T., Warsaw, TWWP, s.---
 • PAŃKÓW W. (1990), "Socjaldemokratyczna infrastruktura i scenariusze przyszłości" in: "Główne problemy dzisiejszej i przyszlej RP", ---, Warsaw, TWWP, s.---
 • PAŃKÓW W. (1990), "Samorząd pracowniczy w warunkach przemian politycznych i społeczno - gospodarczych" in: "Rola i funkcjonowanie instytucji samorządowych w systemie politycznym: Glówne problemy dzisiejszej i przyszłej rzeczypospolitej", Federowicz M., Gąciarz B., Warsaw, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.---
 • PAŃKÓW W. (1990), "Polska czyli duch wspólnoty w poszukiwaniu przestrzeni" in: "U progu zmian : szkice socjologiczne o polskim społeczeństwie lat osiemdziesiątych", Kuczyński P., Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.----
 • PAŃKÓW W. (1990), "The Sources of Industrial Conflicts in Post-War Poland" in: "National Survival in Dependent Societies: Social Change in Canada and Poland", Breton R., Houl G., Ottawa, CARLETON UNIVERSITY PRESS, s.-
 • PAŃKÓW W. (1989), "Ład utylitarny w przedsiębiorstwie jako element ładu społecznego" in: "Studia nad ładem społecznym", Nieciuński W., Żukowski T., Warsaw, TWWP, s.---
 • PAŃKÓW W. (1989), "Samorząd pracowniczy w r. 1987 - wnioski z badań" in: "Przegląd badań nad samorządami w latach 80-tych", ---, Warsaw, TWWP, s.---
 • PAŃKÓW W. (1989), "Samorząd pracowniczy Stoczni im. Warskiego w Szczecinie" in: "Niezależne samorządy pracownicze", Jakubowicz Sz., Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • PAŃKÓW W. (1989), "Polskie przedsiębiorstwo skolektywizowane: diagnoza i elementy prognozy" in: "Studia nad przyszłościa Polski do r. 2020", Bojarski W., Klasik A., Warsaw, TEP, s.-
 • PAŃKÓW W. (1989), "Przyszłość polskich przedsiębiorstw skolektywizowanych w systemie politycznym" in: "Rola i funkcjonowanie instytucji samorządowych w systemie politycznym: Glówne problemy dzisiejszej i przyszłej rzeczypospolitej", ---, Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • PAŃKÓW W. (1989), "L' entreprise polonaise arrivera-t-elle a la modernite /Reflexions libres, mais fondees" in: "Contributions a la recherche France-Pologne", -, Paris, CNAM-MIRS, s.-
 • PAŃKÓW W. (1989), "Pologne ou "l'esprit communautaire" a la recherche de l'espace" in: "Ressources et limits de developpement social en", Kuczyńskiego P., Paris, Iresco-Lsci, s.---
 • PAŃKÓW W. (1989), "Jak należy ujmować samorząd poracowniczy" in: "Samorząd u progu gospodarki wielosektorowej", -, Łódź, PTS, s.-
 • PAŃKÓW W. (1987), "Stawka aktora społecznego- o co gra samorząd pracowniczy Anno Domini 1987" in: "Niezależne samorządy pracownicze", Jakubowicz Sz., Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • PAŃKÓW W. (1987), "U źródeł konfliktu przemysłowego w powojennej Polsce" in: "Rzeczywitość polska i sposoby radzenia sobie z nią", Marody M., Sułka A., Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • PAŃKÓW W. (1987), "Solidarity Movement and Management and Political System of Poland" in: "Crisisis and Transition", Koralewicz J., Białecki I., Watson M., Warsaw, Lemington Spa, Berg Publishers, s.-
 • PAŃKÓW W. (1984), in: "Automation and Work Design", Butery F., Thurman J.E., Amsterdam, ---, s.-
 • PAŃKÓW W. (1983), "Den polska sommarens bakgrund: en Kris i maktsystemen" in: "Konflikt och Solidaritet i Polen", -, Sztokholm, BOKFFORLAGET PRISMA, s.-
 • PAŃKÓW W. (1983), "Gospodarka a system społeczno-polityczny PRL: trzy modele rozwiązań" in: "Demokracja i gospodarka", Morawski W., Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • PAŃKÓW W. (1979), "Społeczno-organizacyjne przyczyny i następostwa procesów autonomizacji wytwórni filmów" in: "Organizacyjne problemy produkcji filmów", Płoszajski P., Warsaw, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA, s.-
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2012 "Institutions Supporting Business and the Development of the small and medium Enterprises in the Region." Doktorant: Anna Jakubowicz
Publication of reviews:
 • PAŃKÓW W., (2007), "Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia", review, Giermanowska E. (red.), NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA wydawca: INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, strony: 102-106
 • PAŃKÓW W., (1975), Recenzja ksiązki A.G. Afanasyeva pt. "The Scientific Management of society", ORGANIZACJA I KIEROWANIE wydawca: ---, strony: -
 • PAŃKÓW W., (1974), Recenzja książki: N. Nowikowa pt. "Organizational Society: Social Mechanisms and Ideology", STUDIA SOCJOLOGICZNE wydawca: ---, strony: -
 • PAŃKÓW W., (1970), Recenzja ksiązki pod red. A. Matejki "Socjologia kierownictwa", STUDIA SOCJOLOGICZNE wydawca: ---, strony: -
Participation in conferences:
 • "V zjazd PTS", 2012
 • "Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania", 2011
 • "Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego", 2011
 • "Nowoczesność - Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej", 2007
 • "Les sociologues dans le debat socien Europe", 1991
 • "Participation and Changes in Poland", 1991
 • "Trade Union Strategies...", 1990
 • "VIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny", 1990
 • "XIII Kolokwium AISLF", 1988
 • "Reforma gospodarcza", 1987
 • "Systemy społeczno-polityczne Polski i Szwecji", 1981
 • "VI zjazd PTS", 1981
 • "Konflikt i kryzys w Polsce", 1981
 • "Kierunki ewolucji polskiego systemu politycznego", 1981
 • "Socjologiczne problemy zarządzania", 1980
 • "Stosunki przemysłowe", 1980
 • "Metody badań i usprawnień procesów zarządzania", 1980
 • "Badania porównawcze w socjologii", 1979
 • "Teoretyczne i metodologiczne problemy socjologii pracy i organizacji", 1979
 • "Struktury organizacyjne w przemyśle", 1977
 • "Służby organizatorskie w branży i przedsiębiorstwie przemysłowym", 1975
 • "Role zawodowe", 1973
Membership in organizations:
1988.01
, Association internationale des sociologues de langue française
1987.01–1988.12
, Polish Sociological Association
1987.01
, Polish Society of Authors and Composers
1981.01–1983.12
, Polish Sociological Association
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.02–2011.11
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2009.07–2011.10
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2007.12–2015.08
Ph.D. Student Disciplinary Commitee, Kozminski University, Member
2007.10–2008.05
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University, Member
2006.07–2009.07
Kozminski University, Kozminski University
2003.07–2009.07
Kozminski Univeristy, Kozminski University
2003.07–2006.07
Kozminski University, Kozminski University