Information card 

PhD MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

PhD
MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

Department of Social Sciences

PhD MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

CV
History of scientific positions:
2014
Associate Fellow, Institute for Science, Innovation, and Society, Oxford University
2010
Assistant Professor, Social Sciences Department, Kozminski University
Performed academic and organizational function:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2012.10–2013.09
, Kozminski University
2007.10–2009.10
Students Disciplinary Committee, Kozminski University
2006.10–2011.12
Commission for Awards, Kozminski University
Research area:
 • environmental policy
 • social science methodology
 • institutional environment of business
 • social capital
 • critical management theory
 • public management
 • change management
 • organizational change
 • Corporate Social Responsibility
 • Economic sociology
 • sociology of organizations
Internships:
2012
Oxford University, United Kingdom (UK)
2001
Freie Universitat Berlin, Germany
Scholarships/ / Awards:
..
Rector's Award for scientific publication and research.
..
1st award in Verba Veritatis contest on the best doctoral dissertation: "Władza i społeczna odowiedzialność przedsiębiorstw. Perspektywa instytucjonalna".
..
Rector's Award for scientific publication and research.
..
Rector's Award for scientific publication and research.
..
Rector's Award for scientific publication and research.
..
Rector's Award for scientific publication and research.
..
Rector's Award for scientific publication and research.
..
3rd prize in the Professor Wojciech Kula Contest on the best master thesis in socio-economic issues.
..
Rector's Award for scientific publication and research.
Publications
Articles in scientific journals:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Engaged scholarship: Steering between the risks of paternalism, opportunism, and paralysisc", ORGANIZATION, 6, s.864-883
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Local governance and learning: in search of a conceptual framework", LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 6, s.916-937
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), "Conflict Triggers learning in local public administration:The Case of Community Conflict over Wastewater Treatment", PRAKSEOLOGIA, 155, s.259-294
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Sociological Contribution to the Debate about Corporate Social Responsibility", Roczniki Nauk Społecznych, 2, s.67-91
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "Przemiany świadomości ekologicznej w Polsce jako przyczynek do refleksji nad prakseologicznymi aspektami polityki ekologicznej", PRAKSEOLOGIA, 152, s.25-50
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "The role of social research in reflexive metagovernance.Theoretical and methodological perspective", ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, 4(22), s.17-28
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2011), "Enterprise-subject or object of responsibility? Institutional conditionings of CSR", Master of Business Administration (MBA), 4/2011, s.69-83
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., Woźniczko J. (2010), "Empirical dimensions of Corporate Social Responsibility", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.71-89
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2009), "Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego. Wstępne wyniki analiz empirycznych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 42, s.211-224
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2008), "Public Participation in Environmental Decision - making", LOCAL GOVERNANCE BRIEF. POLICY JOURNAL OF THE LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE, 1, s.18-22
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), "Environmental aspects of economy and management - the state of art at the university degree education", EKONOMIA I ŚRODOWISKO, Zeszyt specjalny, s.20
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), "Trwały rozwój jako wyzwanie dla szkół wyższych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.35-42
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2006), "Szkoły biznesu a edukacja na rzecz trwałego rozwoju", EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 1(29), s.189
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), "Etyka biocentryczna i antropocentryczna z perspektywy zrównoważonego rozwoju", PRAKSEOLOGIA, 144, s.169 - 174
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), "Uczymy się żyć z acquis communautaire", ZESZYTY EUROPEJSKIE, 21, s.17 - 24
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), "Zielona rewolucja", BANK, ---, s.24
Editing of monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., (red.), (2016), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Warsaw
Monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Warsaw, POLTEXT
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), "Faces of Corporate Social Responsibility", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KISS C., POLIITIMAE H., EWING M. (2006), "Environmental Democracy. An Assessment of Access to Information, Participation in Decision - making and Access to Justice in Environmental Matters in Selected European Countries", Budapeszt, THE ACCESS INITIATIVE EUROPE AND THE EMLA ASSOCIATION
Chapter in monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji" in: "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.7-21
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Social innovations at workplace and the quality of work life in Poland in: Innovations at workplace. Between effectiveness and quality of work life, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warsaw, POLTEXT, s.235-268
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" in: "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warsaw, SCHOLAR, s.144-199
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), "Studium przypadku. Kszatałtowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Między konfliktem a kooperacją" in: "Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy.", Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, -, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.111-117
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: instytucje, aktorzy, procesy." in: "Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy", Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.89-110
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), "Socjologiczny wkład w debatę o CSR" in: "Społeczna odpowiedzialość gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna", Stanisław Fel, -, WYDAWNICTWO KUL, s.69-92
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory" in: "EURAM 2013: Democritising Management", -, Istanbul, EURAM
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "CSR - the neoinstitutional perspective" in: "TRADITION AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY. Volume II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility", Rok, B., Sokołowska, J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.345-359
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), "Studium przypadku (Case study metod)" in: "Badania jakościowe. Podręcznik akademicki (The Handbook of Qualitative Research)", Jemielniak D., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.1-40
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "Świadomość ekologiczna Polaków - analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011" (Environmental consciousness in Poland. Comparative analysis of survey results in years 1992-2011) in: "Sustainability Barometer 2010-2011", Redakcja zbiorowa, Warsaw, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, s.25-52
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2010), "Case Study 1.P3. Chipboard factory, environment and local community" in: "Challenges of Sustainable Development in Poland", Kronenberg J., Bergier T., Kraków, Fundacja Sendzimira, s.39-43
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Effective public participation - indispensible conditions" in: "The quality of public consultations in Poland. National practice and legal background", Wiśniewska M., Warsaw, WWF POLSKA, s.55-62
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "The society and decisionmakers - polish conditions of consultation processes" in: "The quality of public consultation. National practice and the legal background", Wiśniewska M., Warsaw, WWF POLSKA, s.63-70
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "The process of public participation - most common failures" in: "The Quality of public consultation in Poland. The National Practice and the Legal Background", Wiśniewska M., Warsaw, WWF POLSKA, s.71-78
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Environmental conflicts and access to information, public participation and decision-making" in: "Environmental conflict", -, Warsaw, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU, s.37-49
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "How to improve? Recommendation" in: "The Quality of public consultation in Poland. The National Practice and the Legal Background", Wiśniewska M., Warsaw, WWF POLSKA, s.79 - 84
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Survey on domestic violance and its prevention. Report" in: "The Final Report of the Project: Together Acting and Counteracting", -, Warsaw, FUNDACJA OPTA, s.-
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KĘDRA A., HENZLER P. (2006), "Udział społeczny w podejmowaniu decyzji" in: "Uciążliwa konieczność, czy niewykorzystana szansa? Ocena realizacji zasady nr 10 Deklaracji z Rio de Janeiro w Polsce. Raport z badań", A. Kędra, Warsaw, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, s.---
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2005), "Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy)" in: "Proceedings...", ---, Vienna, GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.166-174
 • ZACHER L., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), "Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy)" in: "Committing Universities to Sustainable Development", -, Graz, TUG, s.166-174
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), "Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju" in: "Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka", Papuziński A., Bydgoszcz, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.187-200
Scientific Activities
International projects:
 • 2014.01.01–2016.12.30 "Sustainable Lifestyles 2.0: End User Integration, Innovation and Entrepreneurship"
 • 2014.01.01–2016.12.31 "EU-InnovatE", KURASZKO I., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B.
Editing of scientific journal:
 • 2011, , PRAKSEOLOGIA
 • 2011, Editorial Advisory Board, PRAKSEOLOGIA
Publication of reviews:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., (2004), review: "Sustainable Development for the Second World. Ukraine and the nations in transition" Victor Vovka, POLSKA 2000 PLUS wydawca: KOMITET PROGNOZ PRZY PREZYDIUM PAN, strony: nr 1 s. 127-132
Participation in conferences:
 • , 2015.07.08
 • "ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change", 2013.08.28
 • "EURAM 2013: Democratizing management", 2013.06.26
 • "Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych", 2013.06.10
 • "Good Governance", 2013.02.20
 • "Społeczna odpowiedzialność gospodarki", 2012.10.15
 • "Fifth ISBEE World Congress, Kozminski University", 2012.07.11
 • "Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych", 2012.03.22
 • "The Standing Conference on Organizational Symbolism", 2011.07.14
 • "Environmental counciousness in the context of green economy building", 2011.06.14
 • "Seminarium naukowe poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu", 2011.04.20
 • "Media, Business and Ethics: The Role of Media in the Diffusion of Business Ethical Standards", 2010.12.08
 • "Seminar on Business Ethics", 2010.05.20
 • "Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego", 2010.03.10
 • "Corporate Social Responsibility. Conditions, Controvercies, Good and Bad Practices", 2008.05.29
 • "Seminarium: Problemy i metody badawcze teorii organizacji i zarządzania", 2007.12.01
 • "Access Initiative - Training of the Trainers Workshop", 2007.07.16
 • "Konflikt ekologiczny", 2007.06.01
 • "Seminarium Centrum Etyki Biznesu i IFiS PAN", 2007.06.01
 • "University education for sustainable development - introducing the concept into all subjects, via suitable problem based case studies and didactic methods", 2007.05.20
 • "Cooperative decision-making and conflict management in public planning and environment", 2007.01.22
 • "Doskonalenie metod i form kształcenia ekonomiczno-ekologicznego w szkołach wyższych", 2006.10.16
 • Evaluation of the Implementation of Rio Declaration Principle 10 in Europe, 2006.10.01
 • "Assessing Access to Information, Participation and Justice in Environmental Decisions - Making. National Launch of the Project", 2006.09.01
 • "EABIS Workshop for PhD Students: Locating your CSR Research", 2006.05.19
 • "EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day", 2005.12.05
 • "Commiting Universities to Sustainable Development", 2005.04.20
 • "Zrównoważony rozwój - nauka w służbie polityki ochrony środowiska", 2004.10.01
 • "Prakseologiczne i etyczne aspekty zrównoważonego rozowju", 2003.11.01
Membership in organizations:
2011.01
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
National Fund for Environmental Protection and Water Management
Ministry of Environmental Protection
Institutue for Sustainable Development
Totalizator Sportowy SA
UNDP/GRID
The Campaign Against Homophobia (KPH)
WWF
Fundacja Feminoteka i Stowarzyszenie OPTA
Regional Environmental Center for Central and Eastrern Europe (Budapest, Hungary)
Institutue for Sustainable Development (Warsaw) and World Resources Institute (Washington, DC)
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2012.10–2013.09
, Kozminski University
2007.10–2009.10
Students Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2006.10–2011.12
Commission for Awards, Kozminski University