Information card 

PhD WALDEMAR HOFF

PhD
WALDEMAR HOFF

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD WALDEMAR HOFF

CV
History of scientific positions:
1982–1987
Assistant Professor, University of Warsaw
1977–1982
Research Assistant, University of Warsaw
Performed academic and organizational function:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2011.10–2015.08
, Kozminski University
2011.10–2015.08
, Kozminski University
2011.02–2015.08
, Kozminski University
2007.10–2015.08
, Kozminski University
2007.10–2017.11
-, Kozminski University
2007.01–2008.12
, Kozminski University
2007.01–2008.12
, Kozminski University
2001.01–2005.12
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001.01–2005.12
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001.01–2005.12
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
Research area:
 • Public Law
 • EU law
 • constitutional law
 • European legal culture
 • national security
 • Public Safety
 • EU administration
 • legislation
 • Administrative law
 • law
 • energy law
 • European law
 • institutional environment of business
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
Comillas Pontifical University, Espanola
1984
Indiana University, USA
1979
Charles University in Prague, Czech Republic
Internships:
1984
Charles University in Prague, Czech
1979
Indiana University, USA
Series of lectures:
2012
Kongres OBYWATEL SENIOR, Poland
2012
Universita' degli Studi di Palermo, Italy
2008
Fachhochschule Kufstein
Publications
Articles in scientific journals:
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
 • HOFF W. (2014), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów", KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s.33-49
 • HOFF W. (2014), "Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego", STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.73-91
 • HOFF W. (2013), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 2, s.215-225
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), "The Limits of Privatization of Public Tasks and Powers", KRYTYKA PRAWA, 4, s.85-102
 • HOFF W. (2008), "Uznanie regulacyjne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s.127-138
 • HOFF W. (2008), "Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.18-28
 • HOFF W. (2005), "Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.37-54
 • HOFF W. (2005), "The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, s.---
 • HOFF W. (2004), "Polish Forest Industry and the European Integration", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, ---, s.---
 • HOFF W. (2004), "Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji.", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s.127-138
 • HOFF W. (2003), "The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s.51-68
 • HOFF W. (2001), "Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego", STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s.47-64
 • HOFF W. (2001), "Energetyczna wolność i obowiązki", MANAGER, 4, s.12-28
Monographs:
 • HOFF W. (2010), "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • HOFF W. (2008), "Prawny model regulacji sektorowej", -, DIFIN
 • HOFF W. (2007), "Polish Energy Regulation in Its European Setting", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • HOFF W. (2015), "Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory" in: "Administrative Law and Science in the European Context", J. Sługocki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.13-27
 • HOFF W. (2015), "Kosmopolityzm prawny a demokracja" in: "Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa", M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.57-68
 • HOFF W. (2015), "Kosmopolityczne wyzwanie dla prawa gospodarczego" in: "PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku", A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.75-88
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), "Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów" in: "Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje", Raport, Warsaw, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, s.110-117
 • HOFF W. (2011), "The Guardians of Market Equality" in: "Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ", --, Warsaw, MT BUSINESS, s.--
 • HOFF W. (2010), "The Guardians of Market Equality" in: "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.87-103
 • HOFF W. (2010), "Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych" in: "Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej", Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M., Warsaw, CH BECK, s.539-547
 • HOFF W. (2009), "Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000" in: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.203-218
 • HOFF W. (2009), "Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym" in: "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej", Barcz J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.61-104
 • HOFF W. (2009), "The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland" in: "Modern Enterprise Problems", -, Szczecin, ZAPOL, s.25-42
 • HOFF W. (2008), "Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy" in: "Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa", Nowak-Far A., Warsaw, CH BECK, s.183-194
 • HOFF W. (2004), "Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa" in: "Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw", Kozioł W., Koładkiewicz I., -, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.191-202
 • HOFF W. (2003), "Wspólnotowe Prawo Konkurencji" in: "Integracja Europejska. Wybrane Problemy", Milczarek D., Nowak A. Z., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • HOFF W. (2003), "Polityka energetyczna" in: "Integracja Europejska. Wybrane problemy", Milczarek D., Nowak A. Z., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.377-388
 • HOFF W. (2003), "Regulatory Authorities in the European Union and in Poland" in: "On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice", Milczarek D., Nowak A., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.193-206
 • HOFF W. (2002), "Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych" in: "Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej", Hoff W., Kamiński M.B., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.30-52
 • HOFF W. (2002), "Polish Business Law. Milestones towards globalization" in: "Globalization, European Integration and...?", Nowak A., Steagall J.W., Warsaw/Jacksonville, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, s.241-256
 • HOFF W. (2001), "Europa po szczycie w Nicei" in: "Europejskie prawo gospodarcze", Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.195-211
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2014, Member of Editorial Committee, KRYTYKA PRAWA
 • 2014, Standing reviewer, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem
 • 2012, Standing reviewer, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • 2012, Standing reviewer, KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
 • 2012, Member of the Program Council, KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
 • 2012, Member of the Program Council, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY
Ph.D. Mentor:
 • 2013 "Nadrzędny Interes Publiczny w Prawie Ochrony Przyrody" Doktorant: Jan Chmielewski
Publication of reviews:
 • HOFF W., (2006), review: "Why Europe Will Run the 21st Century" M. Leonard, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: xxx, strony: 218-222
 • HOFF W., (2003), ""Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order" R. Kagan", STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: ALFRED A. KNOPF, strony: 223-228
 • HOFF W., (2003), "Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw" red. K. Sobczak, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: DIFIN, strony: 111-112
 • HOFF W., (2003), "Europejskie Prawo Gospodarcze w działalności przedsiębiorstw", STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: xxx
Participation in conferences:
 • , 2015.12.18
 • "Oil and Gas Distribution in Europe", 2013.11.29
 • "International Symposium on Changes and New Trends in Education", 2013.11.22
 • "2nd International Public Law Conference", 2012.10.02
 • "Kongres OBYWATEL SENIOR", 2012.09.18
 • "Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego", 2012.05.29
 • "Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych", 2011.05.28
 • "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego", 2009.03.13
 • "Konferencja IIAS Public Administration and Private Enterprise - Co-operation, Competition and Regulation", 2005.09.20
 • "Prawo przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski", 2003.05.01
Membership in organizations:
2009.04
, Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy
2005.01
, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
Additional Information
Consultancy:
Marshal of the Małopolska Region
Membership in internal committees and academic organizations:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2011.10–2015.08
, Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
, Kozminski University, Member
2011.02–2015.08
, Kozminski University, Member
2007.10–2015.08
, Kozminski University, Member
2007.10–2017.11
-, Kozminski University
2007.01–2008.12
, Kozminski University
2007.01–2008.12
, Kozminski University
2001.01–2005.12
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001.01–2005.12
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001.01–2005.12
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management